• Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • 1 / 4

Projektu vadītāja

Līva Stūrmane
+371 29265627
​radi@radilatvija.lv

Informācija medijiem

Katrīna Ķeķe
+371 26496613
​​keke.katrina@gmail.com

Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanu, sniedz starpkultūru pieredzi un veicina izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu.

Līva Stūrmane

Projektu vadītāja

Līvas portret foto

par radi!

foto: img-about.jpg

Desmit gadi nozarē ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties uz paveikto un kalt nākotnes plānus, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar radošo industriju profesionāļiem, ekspertiem un auditoriju. Šo desmit gadu laikā “radi!” ir izaudzis no radošuma nedēļas dažādām mērķauditorijām līdz pasākumu ciklam Latvijas reģionu pilsētās un mazpilsētās. Bet mēs gribam augt vēl tālāk un auglīgāk! Tāpēc mūsu jaunais koncepts paredz, ka turpmāk “radi!” būs iniciatīva radošo industriju izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai, visu gadu piedāvājot dažādas aktivitātes nozares attīstībai, kā arī vienlaikus iniciējot projektus, kuru centrā ir iedzīvotāju vajadzības.

Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanu, sniedz starpkultūru pieredzi un veicina izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu. Tāpēc esam gandarīti, ka varam dalīties savā pieredzē ar dažādu jomu jaunajiem speciālistiem un ieteikt labākās dizaina domāšanas metodes dažādu problēmu risināšanai. Tāpat šogad tiks veidots retrospektīvs pasākums ar mērķi atskatīties uz desmit gados paveikto un turpmāk plānoto, pulcējot Iniciatīvas “radi!” sākotnējos iniciatorus un partnerus.

baibas foto

Baiba Moļņika

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Ģenerālsekretāre

Mēs visi esam radi, kad sanākam kopā - valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi, lai meklētu un attīstītu radošumu valsts pārvaldē, uzņēmējdarbībā, skolās, muzejos, bibliotēkās un sabiedrībā kopumā. Ikviens tiek aicināts apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību. Telpa sāk elpot, kad mēs atklājam, kā saistīt kopā mūsu saknes - tradicionālo mantojumu ar spārniem - inovatīvo.

notikumi

1.

“Creativity Lab” paraksta deleģējuma līgumu ar Kultūras ministriju par Iniciatīvas “radi!” projektu vadību 2023-2025.
Iniciatīva “radi!” savā jaunās desmitgades darba cēlienā turpinās akcentēt radošo industriju, dizaina domāšanas un partnerību lomu un pienesumu, kā arī meklēt arvien jaunas iespējas un risinājumus tādu nākotnes izaicinājumu kontekstā. Šogad “radi!” no atsevišķu pasākumu cikla kļūs par aktivitāšu kopumu radošo industriju popularizēšanai, kas izvērsts visa gada garumā.

2.

Nodibinājums “Creativity Lab” īsteno projektu “Radošo industriju sinerģija Eiropā”​

Projekta mērķis ir atbalstīt nodibinājuma “Creativity Lab” darbību, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, kā arī paātrinātu tā pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām un ekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros plānots –

 1. Nodibinājuma “Creativity Lab” dalība starptautiskās sadarbības veicināšanas un profesionālās kapacitātes un izaugsmes stiprināšanas pasākumos - Eiropas kultūras un radošuma dienās un festivālā Slush.

 2. Nodibinājuma “Creativity Lab” starptautiskās sadarbības pasākumu organizēšana Latvijā - radošo industriju tūrisma misijās Latvijas pilsētās.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta nodibinājuma “Creativity Lab” darbība (iznākuma rādītājs - 1 atbalstīta kultūras nozares organizācija; rezultāta rādītājs - 1 kultūras organizācijas darbība (pakalpojums)).

Kopējais projekta budžets ir 9 877,64 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 7 864,08 EUR.

Projekts tiks īstenots 5 mēnešus  (līdz 2023. gada 31. decembrim).

3.

Iniciatīva “radi!” piedalās “Demola Latvija” programmā
2021. gadā iniciatīva “radi!” piedalījās sadarbības platformas “DEMOLA Latvija” 2020. gada rudens sezonā, sniedzot studentiem iespēju pētīt radošo industriju sektoru un pēdējo gadu aktualitātes tajā. Apvienojot dažādu augstskolu studentus, akadēmisko un zinātnisko personālu un nozaru uzņēmumus, “DEMOLA Latvija” izstrādā inovatīvus risinājumus institūciju definētiem problēmjautājumiem, ko risina starpdisciplināras un multikulturālas studentu komandas.

4.

Iniciatīvas “radi!” atklāšanas pasākums un desmitgades svinības
Pasākumā ar mērķi atskatīties uz desmit gados paveikto un turpmāk plānoto, pulcēsim Iniciatīvas “radi!” sākotnējos iniciatorus un partnerus, draugus un radus, lai kopā kaltu arī nākotnes plānus. Atklāsim Iniciatīvas “radi!” turpmākos planus un iesaistes iespējas.

5.

Iniciatīvas “radi!” akadēmija ieplānota kā piecu dienu apmācību cikls radošo industriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par tādām tēmām kā dizaina domāšanas metodes, pakalpojumu dizaina metodes, pārmaiņu vadība un līderība, stratēģiskā komunikācija, kultūras eksports un radošā uzņēmējdarbība, jauno tehnoloģiju izmantošana kultūras jomā u.c. Iniciatīvas “radi!” akadēmijā būs iespējams piedalīties ne tikai Rīgā, bet arī reģionos.

radi! arhīvs

2012

Desmit gadi nozarē ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties uz paveikto un kalt nākotnes plānus, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar radošo industriju profesionāļiem, ekspertiem un auditoriju. Šo desmit gadu laikā “radi!” ir izaudzis no radošuma nedēļas dažādām mērķauditorijām līdz pasākumu ciklam Latvijas reģionu pilsētās un mazpilsētās. Šeit ir iespēja atskatīties pagātnē uz Iniciatīvas “radi!” aktivitātēm desmit gadu laikā.

Atbalsta

 • logo kulturas ministija

Rīko

 • logo creativity lab

Sadarbības partneri

 • logo british council
 • logo northern dimension
 • logo unesco
 • logo LIAA