Desmit gadi nozarē ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties uz paveikto un kalt nākotnes plānus, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar radošo industriju profesionāļiem, ekspertiem un auditoriju. Šo desmit gadu laikā “radi!” ir izaudzis no radošuma nedēļas dažādām mērķauditorijām līdz pasākumu ciklam Latvijas reģionu pilsētās un mazpilsētās. Bet mēs gribam augt vēl tālāk un auglīgāk! Tāpēc mūsu jaunais koncepts paredz, ka turpmāk “radi!” būs iniciatīva radošo industriju izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai, visu gadu piedāvājot dažādas aktivitātes nozares attīstībai, kā arī vienlaikus iniciējot projektus, kuru centrā ir iedzīvotāju vajadzības.

Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanu, sniedz starpkultūru pieredzi un veicina izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu. Tāpēc esam gandarīti, ka varam dalīties savā pieredzē ar dažādu jomu jaunajiem speciālistiem un ieteikt labākās dizaina domāšanas metodes dažādu problēmu risināšanai. Tāpat šogad tiks veidots retrospektīvs pasākums ar mērķi atskatīties uz desmit gados paveikto un turpmāk plānoto, pulcējot Iniciatīvas “radi!” sākotnējos iniciatorus un partnerus.