dcsimg

Radošās darbības nedēļa radi! 2016 – 2018

Koncepts

 

radi! mērķis

radi!kā sociālas kustības virsmērķis ir rosināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju nozaru attīstību un mijiedarbību ar citiem sektoriem, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību un gudru pārvaldību, iepazīstot labāko ārvalstu pieredzi un jaunākās tendences un izceļot Latvijas sasniegumus.

 

Ar radi! uz LV100!

radi! 2016. gada programma veido konceptuālu sasaisti un tiltu uz Latvijas simtgades svētku programmu, paverot ceļu radošā potenciāla un jaunu partnerību iespēju apzināšanai. radi!2016 akcentē ikviena Latvijas iedzīvotāja zināšanas, talantus un pieredzi, radot savu Latviju.

2016. gadā radi! partneri aktualizēs jau aizsāktās tēmas par radošajām industrijām piemītošo kompetenču pārnesi (cross-over) un nozīmi sabiedrībai būtiskās jomās, kas kalpotu Latvijas sabiedrības labbūtībai.

Veidojot visaptverošu sadarbības partneru tīklu un iesaistot sociālajā kustībā publiskā un privātā sektora pārstāvjus, radi! paplašina partnerības starpdisciplināru sadarbību veidošanai un dizaina domāšanas kā efektīva instrumenta izmantošanai gan organizāciju, gan arī individuālā līmenī.

 

radi!2016 virzieni:

Izglītība – jauna veida domāšanas un rīcības rosināšana

  • Jauniešu iesaiste nākotnes skolu sistēmas attīstībā − “Es radu sevi skolā! Es radu skolu sev!”;
  • Radošums izglītības sektorā un pārmaiņu virzītāju iesaiste procesā gada garumā, izmantojot radošo partnerību programmas „RaPaPro” metodiku un labākos piemērus;
  • Mūsdienīgs muzejs,atvērts mūžizglītībai dažādām sabiedrības grupām kā kultūras, tradīciju, vērtību, izziņas un jaunu domāšanas modeļu apzināšanās iespēja, vieta un telpa. Muzejs – mūsdienīgs, demokrātisks un iedvesmojošs satikšanās formāts partnerībām.

Gudra un moderna pārvaldība

  • Dizaina domāšanas metodes partnerību veidošanā valsts sektorā, sekmējot sadarbību starp politikas veidotājiem, valsts pārvaldes darbiniekiem un iedzīvotājiem efektīvu politikas procesu vadībā un iedzīvotāju vajadzībām draudzīgu lēmumu pieņemšanā. Diskusijas par radošas birokrātijas iespējamību mūsdienu valsts pārvaldē.

Inovatīva uzņēmējdarbība

  • Radošā uzņēmēja gēnu attīstīšana un dizaina loma uzņēmējdarbībā. Latvijas uzņēmējdarbības labāko piemēru un pieredzes apzināšana. Mūsdienīgi kopā-strādāšanas modeļi un formas. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese radošajās un tradicionālajās industrijas: kopīgie krustpunkti, pieredze, mijiedarbība. Dizains – kā pārmaiņu aģents uzņēmējdarbībā un sociālajā sfērā.

 

radi!2016 laiks

radi! galveno pasākumu norise un kulminācija notiek 2016. gada maijā, bet iesildošie un satelītpasākumi gan Rīgā, gan reģionos notiek visa gada garumā, vienlaikus plānojot arī 2017. un 2018. gada programmu.

 

radi!2016 formāts

Diskusijas, zināšanu pārneses semināri un darbnīcas, domnīcas, starpdisciplināras sadarbības piemēri, projekti un citas ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas.

 

radi!2016 iniciatori 

Kultūras ministrija, Britu padomes pārstāvniecība

 

radi!2016 partneri 

Dānijas kultūras institūts, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Francijas kultūras institūts, Gētes institūts Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Radošo industriju komunikācijas platforma FOLD, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Valsts kanceleja, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, domnīca „Radošais muzejs”, koprades telpa The Mill, TechHub Riga, DEMOLA Latvia, PULSE Hub, Creativity Lab, Rīgas Motormuzejs u.c."


Radošās darbības nedēļas radi!2016-2018 pasākuma PIETEIKUMA ANKETA (docx)