button back

01

Dizaina nozīme

Dita Danosa ir Latvijas Dizaina centra vadītāja un radošo industriju eksperte, viņa ir viena no radi!2019 radošo industriju tūrisma misiju veidotājām un šī gada Latvijas Dizaina gada balvas rīkotāja. Dita skaidro, ka dizains ir galvenais stratēģiskais rīks organizācijas biznesa modelī, tas darbojas visos produktu un pakalpojumu izstrādes un attīstības procesos. 

Ko dizains dod radošiem uzņēmumiem? 

button back