radi! akadēmija

radi! akadēmija turpina iesākto, uzrunājot jūs - radošo industriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, bet ne tikai. Arī ikvienu interesentu neatkarīgi no pārstāvētās jomas un darbības veida. Jebkuru, kurš vēlas savus projektus, sniegtos pakalpojumus vai izstrādātos produktus padarīt konkurētspējīgākus un labāk rezonējošus ar saviem klientiem - cilvēkiem, kas tos patērē un lieto. Aicinām iepazīties ar radi! akadēmiju un sev ērtā vietā un laikā noskatīties starptautiski atzītu lektoru video stāstus par dažādām ar radošajām pilsētām saistītām tēmām, smelties teorētiskas zināšanas un iedvesmojošus stāstus sev ērtā laikā un vietā. Akadēmijas saturs ir pieejams no 2021. gada beigām un tiks papildināts visu 2022. gadu. 

radilatvija.lv

#radilv

Radošās pilsētas

Pirms kādiem 10–15 gadiem virsrakstos sāka parādīties vārdi "radoša pilsēta". Tajā laikā tikai daži bija "radoši", bet šobrīd radoši ir, šķiet, visi. Aprēķini liecina, ka pasaulē ir vairāk nekā 200 "radošu" nāciju, pilsētu, reģionu un ciematu. Tātad, ja visi ir radoši, ko tas patiesībā nozīmē?

logo

radilatvija.lv

#radilv

Radošās tehnoloģijas

Daudzviet pasaulē redzami piemēri tam, ka pilsētas cenšas izmantot visu, kas ir digitāls. Otrās paaudzes viedajās pilsētās – Viedajās pilsētās 2.0. – tehnoloģijas ir palīglīdzeklis pilsētas stratēģijas virzībai. Šajā posmā pilsētas koncentrējas uz tehnoloģiju risinājumiem, kas ļauj uzlabot dzīves kvalitāti un rast risinājumus dažām mūsdienu aktuālākajām problēmām. Taču Viedās pilsētas 3.0. pilnībā fokusējas uz cilvēkiem. Šādās pilsētās digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas iedzīvotāju iesaistei un kopradei.

logo

radilatvija.lv

#radilv

Ilgtspēja

Nevis talants, tehnoloģijas un tolerance, bet gan dzīvei tīkama vide un ilgtspēja ir mazāku vietu izejas punkts. Tā ir stratēģija, kas saskata radošo personu un cilvēku kopumā mainīgo uzvedību – cilvēku, kas vēlas saglabāt dzīvesveidu ar zemu ietekmi un kas ir atvērti alternatīviem transporta veidiem, līdzsvarojot nekustamo īpašumu cenu kāpumu lielākajās pilsētās un piedāvājot pieejamākus dzīves un darba apstākļus, kā arī nodrošinot kvalitatīvas izglītības iespējas mazākā un individuālākā mācību vidē.

logo

radilatvija.lv

#radilv

Dizaina domāšana

Dizaina domāšana ir radošs, stratēģisks un strukturēts process un instruments, ar kura palīdzību risināt problēmas, kā arī radīt un uzlabot produktus, pakalpojumus, projektus un procesus. Dizaina domāšanas centrā vienmēr ir cilvēks - klients, lietotājs vai iedzīvotājs un viņa reālās vajadzības, un tā ir prioritāte jebkādu ideju un risinājumu radīšanā neatkarīgi no jomas, kurā mēs darbojamies.

logo

radilatvija.lv

#radilv

Iedvesmas stāsti

Iedvesmas stāsti - Ikvienas pilsētas vai projekta attīstībā ir svarīgi ne vien pareizās teorijas un stratēģijas, bet arī iedvesma un labie stāsti no citām pilsētām, nevalstiskām organizācijām vai indivīdiem, kuri sniedz enerģijas devu projektu tālākai realizācijai.

logo

radilatvija.lv

#radilv