button back

01

Atziņas Radošo industriju inkubatorā

Radošo industriju inkubators kopā ar reģionālajiem inkubatoriem darbojas jau kopš 2017.gada. Inkubators ir palīdzējis vairāk kā 200 ideju autoriem apgūt uzņēmējdarbības pamatus un testēt savas idejas, un noslēdzis līgumus ar vairāk kā 80 komersantiem viņu uzņēmumu attīstībai. Kādas galvenās atziņas iegūtas šajos 5 darbības gados? 

Karine Kalniņa, LIAA Radošo industriju inkubatora vadītāja Rīgā aicina ikkatru jauno uzņēmēju, pirmkārt, ticēt saviem spēkiem, otrkārt, izzināt tirgu, treškārt, runāt ar savu potenciālo pircēju, un, ja gadās kļūdīties, atzīt to, mācīties no tā, izlabot un mainīties. Cilvēki gaida cilvēcīgu attieksmi arī no uzņēmumiem. Jo kas ir uzņēmums – organisms, kas spēj mainīties, jo to vada cilvēks.

button back