button back

01

Industrijas ilgtspējīga attīstība

Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks iepazīstina mūs ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm “Kultūrvalsts” 2022-2027. Kultūras ministrija šo attīstības plānu izstrādājusi ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem valsts, pašvaldību, nevalstiskajām un privātajām kultūras institūcijām, kultūras nozares profesionāļiem un kultūras patērētājiem.  

 


«Kultūrvalsts» 2022-2027 mērķis ir ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai. «Kultūrvalsts» 2022-2027 galvenie darbības virzieni ir

button back