button back

01

Kultūras pilsētas veidošana

Kristina Farinha (Cristina Farinha) kultūras un radošo nozaru eksperte skaidro, ka kultūra nav tikai izklaide. Radošo industriju un kultūras nozarē to ir ļoti svarīgi apzināties un izprast, tādēļ Kristina iepazīstina ar astoņiem principiem, ko ievērot veidojot kultūras un radošās pilsētas. 

1. Saskatīt kultūras stratēģisko lomu kopienas attīstībā.
2. Vienmēr atceraties, ka mākslas un radošie procesi prasa resursus – vietu, zināšanas, materiālus, rīkus un laiku.
3. Nospraudiet reālistiskus, pakāpeniskus un kvalitatīvus mērķus starpdisciplināras sadarbības veicināšana, 
4. Pirms infrastruktūras, ieguldiet iesaistes procesos. 
5. Kultūra nav rezultāts, bet gan process, kurā jāpiedalās visai pilsētai. Piedalīšanās ir atslēga tam, lai attīstītu un ieviestu veiksmīgu kultūras un radošu politiku.
6. Pilsētas, pašvaldības vadībai ir jānodrošina līdzekļus un nosacījumus kultūras programmu un ideju izstrādei un īstenošanai. 
7. Ir svarīgi izveidot saiknes un sadarbības ar citām nozarēm, lai risinātu tādas problēmas, kā izglītība, tūrisms, pilsētplānošana, vide.
8. Sadarbība ir atslēga, lai mācītos, lai uzlabotu, lai atrastu risinājumus, lai attīstītos. 

 

button back