button back

01

Mazo pilsētu spēks

Atbilstoši Kultūras un radošo pilsētu monitoringā definētajām pamata dimensijām mazajās pilsētās ir iespējams identificēt trīs virzienus kultūras un radošo nozaru potenciālai attīstībai –

Dati iegūti divu pētījumu ietvaros - 
Projekts “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai”/CRISP (Nr. lzp-2020/2-0375). 
Projekts “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni”/RePrint (Nr.lzp-2021/1-0588).
Detalizēti par pētījuma datiem iepazīsties skatoties video lekciju.

button back