button back

01

Nākotne pilsētās

“Kad domājam par radošo industriju nākotnes tendencēm pilsētās un reģionos, negribas lietot terminu “tendences”, tā vietā aicinu domāt par ilgtermiņa strukturālām pārmaiņām. Kas ietekmēs to, kā mēs dzīvosim un strādāsim pilsētās? Kā mēs plānosim ilgtspējīgākas, iekļaujošākas un dzīvošanai piemērotākas pilsētas un reģionus? Ir jādomā par pakāpeniskām pārmaiņām. Ir svarīgi, lai mums būtu vīzija un drosme iet tālāk par tendencēm. Pēc manām domām ir dažas īpaši būtiskas lietas, kas jau ietekmē un vēl ietekmēs mūsu nākotnes attīstību,” ar saviem novērojumiem dalās Toms Flemings (Tom Fleming), @TomFlemingCC dibinātājs un starptautisks radošo industriju konsultants.  

Toms Flemings (Tom Fleming) aicina domāt par šādiem radošo industriju attīstības ietekmējošiem aspektiem:
1. klimata krīze, 
2. pilsētas apzaļumošanas un infrastruktūras attīstība,
3. nemateriālā mantojuma saglabāšana, 
4. starpdisciplināras sadarbības veicināšana, 
5. iekļaujošas un progresīvas vides attīstība,
6. nepieciešamība pēc jaunu kultūru izveides. 

button back