button back

02

Ievads radošajās pilsētās

Pirms 10–15 gadiem publiskā vidē sāka parādīties vārdi "radoša pilsēta". Tajā laikā tikai daži bija "radoši", bet šobrīd radoši ir, šķiet, visi. Aprēķini liecina, ka pasaulē ir vairāk nekā 200 "radošu" nāciju, pilsētu, reģionu un ciematu. Tātad, ja visi ir radoši, ko tas patiesībā nozīmē?

Viens no “radi!” akadēmijas veidotājiem un Creativity Lab valdes loceklis Ragnārs Sīls (Ragnar Siil) skaidro kādas radošo pilsētu un reģionu stratēģijas pielietot? Kādu vietu mēs, kā pilsēta vai reģions, vēlamies radīt? Vai mēs vēlamies redzēt kultūru kā atpazīstamības zīmi, pievilkšanās objektu, kas paredzēts tikai priviliģētai cilvēku grupai, vai drīzāk mēs vēlamies redzēt cilvēkus un kopienas, kas aktīvi iesaistās apkārt notiekošajā un ir apveltīti ar iniciatīvu un enerģiju? 

Visu lielumu pilsētas un reģioni var gūt labumu no kultūras un radošo nozaru potenciāla iesaistīties un iedvesmot, radīt darbavietas un piedāvāt vērtību gan vietējiem, gan apmeklētājiem. Tomēr tām nevajadzētu būt nokopētām stratēģijām, kas būtu piemērotas citās, lielākās vietās. Katram vajadzētu atrast savu atšķirīgo veidu, kā rīkoties.  Ragnārs aicina atcerēties šos piecus ieteikumus veidojot savu stratēģiju:

  • Nemēģiniet būt viss un piedāvāt visu visiem! 
  • Nedomājiet, ka jums ir visas atbildes un ka jūs labāk zināt, ko cilvēki vēlas! 
  • Domājiet stratēģiski!
  • Balstieties uz savām stiprajām pusēm, koncentrējieties uz tiem aspektiem, kas palīdzētu jūsu pilsētai vai reģionam piedāvāt tādas ērtības, ko radošās personas un arī cilvēki kopumā meklē! 
  • Un, visbeidzot, domājiet pāri nozaru, departamentu un disciplīnu robežām! 
button back