button back

01

Iniciatīvas “radi!” akadēmijas atklāšana

Kopš pirmās Latvijā organizētās Radošuma nedēļas 2010. gadā ir apritējuši nu jau vairāk kā 10 gadi, kuru laikā “radi!” ir transformējies par iniciatīvu radošo industriju izcilāko pakalpojumu un produktu izcelšanai.

Desmit gadi nozarē ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties uz paveikto un kalt nākotnes plānus, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar radošo industriju profesionāļiem, ekspertiem un mērķauditoriju. “radi!” formāts šo gadu laikā ir mainījies un piemērojies nozares attīstībai – no vienas nedēļas Vislatvijas radošuma nedēļas līdz tūrisma misijām Latvijas reģionu pilsētās, uzsverot mūsu pilsētu un kopienu iespējas būt radošo industriju attīstības dzinējam. Bet mēs gribam augt vēl tālāk un auglīgāk! Tāpēc ar lielu prieku piedāvājam mūsu jauno projektu - Iniciatīvas radi! akadēmiju.

Kopš brīža, kad tika rīkota pirmā Radošuma nedēļa, iniciatīva “radi!” ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas, veicinājusi radošo industriju attīstību un panākusi dizaina domāšanas ietekmes pieaugumu nozarē, sabiedrības izpratnē un valsts pārvaldē, kā arī veicinājusi pilsētu uzplaukumu un radošo industriju attīstību. Arī šobrīd Latvijas pilsētām ir nozīmīgs brīdis, jo trīs Latvijas pilsētas - Daugavpils, Valmiera un Liepāja cīnās par godpilno Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā. Šobrīd rezultāti jau zināmi - 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta būs Liepāja, bet abas pārējās pilsētas turpinās īstenot savā pieteikumā ietvertās iniciatīvas un sadarbības projektus. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls aizsargā un veicina kultūru daudzveidību Eiropā un uzsver to kopīgās iezīmes, vairo iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicina kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm. Tā ir lieliska iespēja mūsu pilsētām parādīt Eiropas un pasaules mērogā to inovētspēju, radošumu un veicināt tūrisma attīstību."

button back