button back

05

Kultūras un radošo pilsētu monitorings

Ir daudz dažādu veidu, kā novērtēt kultūras un radošās pilsētas. Pētījumi rāda, ka tiek izmantoti vairāk nekā 40 dažādi rādītāji. Tomēr viens no visnoderīgākajiem instrumentiem ir “Kultūras un radošo pilsētu monitorings”, ko izstrādājis Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs.

Viens no “radi!” akadēmijas veidotājiem un Creativity Lab valdes loceklis Ragnars Sīls (Ragnar Siil) stāsta, ka monitoringa mērķis ir palīdzēt nacionālo, reģionālo un vietējo politiku veidotājiem apzināt vietējās priekšrocības un iespējas un salīdzināt savas pilsētas ar līdzīgām vietām, izmantojot gan kvantitatīvus, gan kvalitatīvus datus. Ar šo instrumentu iespējams veicināt pilsētu sadarbību, daloties pieredzē un zināšanās. Tomēr tas ir noderīgs ne tikai kā novērtēšanas instruments, bet arī kā pamats vai veidne jūsu radošās pilsētas stratēģijas izstrādei.

Ar ko “Kultūras un radošo pilsētu monitorings” izceļas salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem instrumentiem? Kā notiek šis monitorings? Un kādēļ tas vajadzīgs skaties video materiālā. 

Ir trīs galvenās jomas, kuras tiek apskatītas “Kultūras un radošo pilsētu monitoringā”:  

  • kultūras dinamika,
  • radošā ekonomika, 
  • atbalstoša vide. 

Kultūras un radošo pilsētu monitorings ir lielisks instruments, lai novērtētu jūsu pilsētas kultūras un radošuma ietekmi, salīdzinātu to ar citām līdzīgām Eiropas pilsētām un izprastu radošo pilsētu galvenos elementus un veiksmes stratēģijas.

button back