button back

03

Radošās pilsētas stratēģijas izstrāde

Radošās pilsētas stratēģijas izstrāde 

Mēs visi esam redzējuši skaisti uzrakstītas stratēģijas, kas pēc to pabeigšanas tiek noliktas plauktā, vairs nekādi neietekmējot reālo dzīvi. Visa ieguldītā enerģija, laiks un pūles ir aizgājušas nebūtībā.

Kā izveidot stratēģijas, kas patiešām ir iedarbīgas un uzlabo mūsu pilsētu nākotni? Piedāvāju 10 ieteikumus radošās stratēģijas veidošanas procesam vai faktiski jebkuram labas stratēģijas izstrādes procesam: 

1. Process ir svarīgāks par pašu dokumentu 

2. Stratēģijai jābūt īsai un vienkāršai 

3. Nosakiet prioritātes un skaidru fokusu 

4. Pienācīgi novērtējiet pašreizējo situāciju 

5. Sadarbojieties, iesaistiet un komunicējiet ar visām ieinteresētajām personām 

6. Esiet gatavi nenoteiktībai 

7. Domājiet plaši 

8. Izveidojiet īpašu un detalizētu rīcības plānu 

9. Regulāri izvērtējiet, pielāgojiet un atjauniniet 

10. Sviniet panākumus un pateicieties cilvēkiem 

Veiksmīga stratēģija un tās īstenošana galu galā ir vērsta uz cilvēkiem, viņu vēlmi savstarpēji sadarboties un uzticēties. Stratēģijas izstrādei būtu jāpalīdz veidot tīklus, attiecības, iesaisti un uzticēšanos. 

button back