radošās darbības nedēļa 2012
12. - 18.marts
radi! ir stāsts par cilvēku individuālu pieredzi, iedvesmu un spēku, kas, ieraudzīta un celta gaismā, apvienota ar citām idejām, spēj motivēt mūs labākai, izcilākai Latvijai.

Mārtiņam, Elīnai, Miķelim, Žanetai, Agnesei, Robertam, Džonam, Tev, man un kaimiņam – mums visiem ir sava, īpaša radoša dzirksts.

radi! vēlas atrast šos iedvesmas stāstus. radi! vēlas savākt vienkopus visus gribošos, radošos, varošos – vienā skaistā, lielā radi! ciltskokā.

Lūk, jau daži no spilgtajiem, kas iezīmējuši sevi kā radi! sastāvdaļu:

Žaneta Jaunzeme-Grende, kultūras ministre
"Būt radošam ne vienmēr nozīmē radīt kaut ko pilnīgi no jauna, radīšana nav revolūcija. Radīt – tas ir pilnveidot, maziem soļiem iet pretim lielākām iespējām, labākiem dzīves apstākļiem, veiksmīgākām sadarbības un kopā būšanas formām. Radīt nozīmē apvienot savas saknes un globālo elpu labākas šodienas veidošanā."
---
Roberts Ķīlis, izglītības un zinātnes ministrs
"Radošums ir svarīgākā kompetence 21. gadsimta cilvēkam. Radošumu pieprasa dzīve un darba tirgus. Radošums nozīmē īpašu domāšanas, iemaņu un paradumu kombināciju, ko var izkopt gan indivīds, gan sabiedrība."
---
Solvita Āboltiņa, Saeimas priekšsēdētāja
"Radošums sākas ar iztēli. Tad pieslēdzas prāts un izglītība. Un tomēr tas nav viss. Lai kaut kas patiešām varētu tikt radīts no jauna, ir nepieciešams gars. Tā dzimst radošums. Es vēlu visiem Radošās nedēļas dalībniekiem bagātu iztēli, tiekšanos pēc aizvien labākas izglītības un radošu garu. Tieši radoša pieeja ikkatram darbam ikdienas gaitās būs tā, kas mūsu valsti padarīs par plaukstošu, attīstītu un mīlētu. Mūsu pašu spēkos ir veidot Latviju par vietu, kur ikkatrs jūtas piederīgs, vajadzīgs un gaidīts. Lai mums visiem veicas!"
---
Ingrīda Blūma, programmas "Iespējamā misija" patronese
"Viens veida kā domāt par radošumu, manuprāt, ir brīvība. Brīvība domās, idejās, vērtējumos. Šobrīd, domājot par radošumu izglītības jomā, man vissvarīgākais šķiet skolotāju prasme spēt neapslāpēt to brīvības garu, kas parasti visspilgtāk ir novērojams mazos bērnos, kamēr viņi vēl nav iemācījušies, ka "tā nevar" vai " tā nedara". Es ceru, ka programma Iespējamā misija, kuras veidošanā es esmu piedalījusies, ienes skolās šo radošo brīvības garu."
---
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
"Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: Ikviena biznesa sākums un pamats ir ideja. Ideja nozīmē radīt. Radīt kaut ko vēl nebijušu, jaunu un unikālu, vai arī uzlabot, papildināt, padarīt labāku jau esošo. Turklāt cilvēka spējas radīt ir neierobežotas. Radīšanu ierobežo tikai mūsu pašu izvēles un griba. Tas nozīmē, ka Latvijas ekonomikas izaugsmes potenciālam nav nekādu sarkano, zilo vai zaļo līniju. Latvijas ekonomikas izaugsme ir ikviena mūsu izvēle būt radošiem, domāt kreatīvi, attīstīt idejas un tās īstenot! Esmu pārliecināts, ka radošums ir Latvijas ekonomikas nākotne, jo rada apstākļus augstākas pievienotās vērtības precēm un pakalpojumiem."
---
Tatjana Koķe, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte profesore
"Ideju paaudzes" audzināšana skolā var notikt, ja skolēniem pastāvīgi tiek nodrošinātas atklāsmes iespējas, ja tiek vairota atvērta dialoga pieredze. Tad, mācoties un redzot to, ko redz un zina visi, skolēni spēj saskatīt , radīt un īstenot idejas, kādas iepriekš nav bijušas. Lai mums gandarījums kopīgā izaugsmes ceļā!
---
Pols Kolards, Organizācijas „Radošums, kultūra un izglītība” vadītājs (Lielbritānija)
"Latvieši var attīstīt un veidot pasaules ekonomikā nozīmīgus uzņēmumus, nepārceļoties uz citām, resursiem bagātākām zemēm. Somija ir spilgts piemērs šādai ekonomiskajai sistēmai. Ir svarīgi attīstīt radošuma un uzņēmējdarbības prasmes, kas palīdzētu pilnībā izmantot dotās iespējas. Šāda veida attīstība pieprasa reformas gan izglītības sistēmā, gan izmaiņas personīgās attīstības izpratnē. Radošās darbības nedēļa ir nozīmīgs „atspēriena punkts” – tās izveide signalizē valsts darbības un attīstības virzienu, kā arī sāk identificēt nepieciešamo šī virziena attīstībai. Tāpēc radi!Latvija ir gan svarīga, gan vēsturiska nedēļa."
---
Inese Apse-Apsīte, zīmolvedis, zīmolu ligzda MATKA
"Jaukt dažādas disciplīnas, viedokļus, pieredzes, saaust kopā, nojaukt robežas,radot jaunu un pārradot vecu. Spēt paskatīties uz lietām no cita skatu punkta, iekāpt un pastaigāt cita kurpēs, domājot, kā jaunās, nebijušās izjūtas pielāgot citām disciplīnām – tas ir mans kaifs. Tas par ko sitas sirds."
---
Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
"Ikviena Siguldas novada iedzīvotāja radošums ir vērtība, kas izmantojama un kuru nepieciešams stimulēt, nodrošinot jebkuram iespēju līdzdarboties. Novērtējot radošumu kā būtiskāko novada attīstības dzinuli, tiek meklēta radoša pieeja jebkurā profesijā un jebkurā dzīves jomā, kuru izmantojot iespējams panākt novada ilgtspējīgu attīstību.Siguldas novada pašvaldība apzinās, ka gan valsts, gan novada ekonomikas atveseļošanos, izaugsmi un attīstību iespējams sekmēt, nākot kopā cilvēkiem, kas spēj konstruktīvi un radoši sadarboties, virzīt un īstenot jaunas idejas."
---
Leonarda Ķestere, radošo industriju eksperte, LKA docētāja
"Esmu par šo radi!latvija procesu! radīt var bērnus, darbus, attiecības, biznesu, skaistas lietas - visu, kas apkārt un mūsos! Galvenais - nepārtraukt radošo procesu un domāšanu sevī saistībā ar vidi un visiem, kas visapkārt. Nekas nav noteikts un sastindzis, arī bezizejā ir 5 izejas, viss mainās un attīstās!"
---
Agnese Kleina, žurnāla DEKO galvenā redaktore, modes blogere
"Pusdienlaikā neeju ēst deserta dēļ, bet ir tik lieliski pusdienas nobeigt tieši ar to. Radoša pieeja, radoši cilvēki un mega-ekstra-super-vauuu radošie projekti, kādi dzimst Latvijā, ir manas dzīves saldējums."
---
Zane Lase-Lasmane, uzņēmuma "ArtBag" vadītāja
"Mūsu lielākā priekšrocība ir senās, neizzudušās prasmes, ar kurām šodien spējam radīt izcilas kvalitātes somas, apavus, apģērbus, mēbeles un citus dizaina priekšmetus. Roku darbs mūsu zemei ir asinīs un mūsdienās to apvienojot ar gudru, aktuālu dizainu, rodas pasaules tirgus produkti. Mēs nekonkurējam ar masu produkcijas lielvalstīm, bet ejam ar savu unikālo dizainu un izcilo rokudarbu."
---
Miķelis Baštiks, dizaineris, www.asketic.lv
"Spēja saprast, ka tāda maza vieta kā Latvija nekad nespēs izsisties un pastāvēt, ja droši nenostāsies uz kājām, nebaidīsies no košiem, radošiem un spēcīgiem risinājumiem, liekot pasaulei pagriezt galvu uz mūsu pusi un veltīt pāris minūtes vai sekundes no sava laika. Galu galā tas ir tas, par ko šodien cīnās un konkurē visa pasaule."
---
Oskars Redbergs, vietu arhitekts, RISEBA arhitektūras daļas vadītājs
"Latvijas radošums un talanti ir vienīgais stāsts, ko varam pastāstīt par sevi pasaulei. To nevar izdarīt, strādājot katrs savā stūrī. Ir jānāk kopā. Turklāt zem vienas idejas."
---
Edvīns Bartkevičs, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs
"Radošums – tā ir spēja saskatīt gaismu jebkāda tuneļa galā, pat tad, ja tunelis ir pārāk garš un no gaismas tajā šobrīd nav ne miņas. Un radošums ir arī prasme ignorēt bezjēdzīgi reglamentējošos noteikumus un pamācības, kas katrā brīdī darāms, pa šo tuneli ejot – ar kuru kāju pirmo soli spert, kurā pusē gar sienu taustīties un kurā brīdī acis samiegt, lai, no tuneļa izejot, acu gaismu nepazaudētu…"
---
Velga Černoglazova, Druvienas pamatskolas direktore
"Mūsuprāt, radošums ir spēja rīkoties mainīgās dzīves situācijās, rast adekvātus risinājumus, spēja pielāgoties un sadarboties. Mūsu, Druvienas pamatskolas, pieredze radošuma jomā veidojusies, strādājot divos virzienos: nodrošinot radošas, pilsoniski aktīvas, latviskajā kultūrā sakņotas personības veidošanos un atbalstot pieaugušo mūžizglītības iespējas. Esam laimīgi, ka mūsu pieredze guvusi ievērību valsts līmenī, 2011.gadā iegūstot pirmo Izglītības Inovācijas balvu „Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs."
---
Saulcerīte Levica, Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Spēja un drosme būt radošam ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgai savu nodomu realizācijai. Šobrīd sabiedrībā norit procesi, kas saistīti ar dažādām pārmaiņām, un mums, izglītotājiem, ir jādomā, kā veidot un pilnveidot mācīties motivējošas skolas vidi. Manuprāt, Saldus novadā veiksmīgi esam uzsākuši darbu aktīva, atbildīga un konkurētspējīga cilvēka attīstībai.
---