dcsimg

LKA studējošo konference "ZinātMāksla"

Bilžu apskats no LKA studentu konferences "ZinātMāksla"