dcsimg

radi! vēstnieki

radi! ir stāsts par cilvēku individuālu pieredzi, iedvesmu un spēku, kas, ieraudzīta un celta gaismā, apvienota ar citām idejām, spēj motivēt mūs labākai, izcilākai Latvijai. 

radi! vēlas atrast šos iedvesmas stāstus. radi! vēlas savākt vienkopus visus gribošos, radošos, varošos – vienā skaistā, lielā radi! ciltskokā. 

Lūk, jau daži no spilgtajiem, kas iezīmējuši sevi kā radi! sastāvdaļu:


Signe Znotiņa – Znota, Ministru kabineta preses sekretāre
Radošās darbības nedēļas atklāšanas pasākumā vadītājs Didzis Jonovs minēja – „mēs valsts līmenī varam veicināt radošas vides veidošanu, bet darbība pretī idejām ir atkal katra paša atbildības zonā.” Manuprāt, precīzāk pateikt nemaz nevar. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka jāsāk ir ar sevi – lai lietas un notikumi apkārt mainītos. Ja kaut kas neapmierina esošajā kārtībā vai sistēma – ej, dari un radi, lai notiktu pārmaiņas. Viss ir iespējams, taču svarīgi definēt mērķi un nebīties darba, un, protams, noticēt sev. „radi!” ir lielisks pierādījums tam, ka lieliska ideja un iecere kombinācija ar darbu un entuziasmu var kļūt par tradīciju, kas, patiesi, no ieraksta kalendārā pamazām veidojas par daudzslāņainu kustību un stratēģisku platformu, kas apvieno publisko, privāto un akadēmisko vidi, pašmāju un ārvalstu ekspertus. Lieliska iniciatīva, un es lepojos ar tās organizatoriem un dalībniekiem. Jo ātrāk mēs ļausimies un gribēsim pārkāpt robežām un rāmjiem, to vietā proaktīvi ieviešot efektīvāku, ilgtspējīgāku un modernāku kārtību un struktūru, jo lielāki ieguvēji mēs būsim - neatkarīgi no sfēras, sabiedrības, apkārtējās vides. Pilnīgi noteikti arī valsts pārvaldē, kur termini „radošums” un „birokrātija” pamazām saplūst.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos Laine Kučinska
Radošuma potenciāls ir katrā cilvēkā, katrā organizācijā, neatkarīgi – vai tas ir privātais vai publiskais sektors. Radošās darbības nedēļa „radi!” ir lielisks notikums, lai iedvesmotos un ļautos tā attīstībai, tostarp radošas birokrātijas stiprināšanai Latvijas valsts pārvaldē. Esam gandarīti, ka „radi! 2013” laikā Latvijā viesosies britu radošuma eksperts Čārlzs Lendrijs (Charles Landry), kurš sniegs savu redzējumu par radošo birokrātiju. Arī Valsts kancelejas viena no šim gadam izvirzītajām prioritātēm ir uz klientu orientētas kultūras iedzīvināšana valsts pārvaldē. Tas ietver gan valdības komunikācijas modernizāciju, gan sabiedrības līdzdalības instrumentu pilnveidi un citas iniciatīvas pārvaldes un sabiedrības mijiedarbības stiprināšanai, kā arī labās prakses pārņemšana no privātā sektora, piemēram, laba servisa kustības izveidi valsts pārvaldē. Radošums ir pozitīva mūsdienu laikmeta iezīme - tā ir pasaules tendence, neatgriezenisks process, ko veicina viss – tehnoloģiju attīstība, jaunas zināšanas, sabiedrības domāšanas un vērtību maiņa, un pats būtiskākais faktors - ātrums, ar kādu mūsdienās notiek procesi, un valsts pārvalde nav izņēmums. Un arī sabiedrība no mums sagaida inovatīvu, atvērtu, klient orientētu un profesionālu valsts pārvaldi.

Inta Vītoliņa Mākslas studijas "O" vadītāja, maksliniece
Radīt nozīmē - dzīvot .
        Mēs katrs esam radītāji.
        Un arī darītāji.
        Ik dienu mēs katrs radām/veidojam savu dienu. Kādās krāsās to iekrāsot un kādus akcentus salikt ,ir mūsu -radītāju ziņā. Kamēr esam mazi ,mūsos šis radīšanas prieks kūsā un mutuļo un laužas uz āru,un mēs to ar prieku izbaudām.
        Novēlu visiem saglabāt sevī šo spēju - radīt un veidot katram savu, un līdz ar to arī mūsu visu pasauli košu un krāsainu ! 

Aija Tūna, Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja
Gribu vēlēt, lai Radošās darbības nedēļa radi!2013 kļūst par to brīdi, kad mēs kā indivīdi, organizācijas un sabiedrība vienojamies atlikt malā sacensības garu un šķirošanu, kurš radošums radošāks vai pareizāks, un iegūto enerģiju veltam tam, lai pamanītu, atbalstītu un priecātos par ikviena radošumu. Šajā laikmetā radošums un radoša pašizpausme vairs nav un nedrīkst būt izredzētība un privilēģija. Radošums kļūst par ikdienas nepieciešamību jebkurā mūsu profesionālās darbības jomā un gandarījumu sniedzošu nodarbi personīgajā dzīvē un nebeidzamajā mūžmācīšanās procesā. Izmantosim šo nedēļu, lai kopīgi domātu, kas mums jādara, lai nepazaudētu un audzētu radošumu katrā un visos, un raudzīsim, lai „mēs” iekļauj ikvienu – lielu un mazu, klusu un skaļu, Rīgā un ikkatrā Latvijas vietā!

Jānis Gailītis, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas projektu vadītājs
Radošās darbības nedēļa ir tas, kā es tagad radu savu realitāti. Šī nedēļa nav laiks, lai nošķirties no sabiedrības un meditētu kalna galā. Tagad ir piedalīšanās laiks. Latvijā "radi!2013" ir īpašs laiks kad ļaut mūsu radošai enerģijai brīvi plūst un brīvi saņemt visu, ko Latvija atgriež mums atbildot. Nebaidisimies saņemt jaunas radošas idejas un svinēt savu ieguldījumu. Būsim radoši un veidosim radošu nākotni kopā!

Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i.
Sveicot visus radošās darbības radi!2013 dalībniekus un organizatorus, vēlos teikt, ka radošums sākas tur, kur satiekas izglītība, kultūra un uzņēmējdarbība, un kultūra ir radošuma vertikāle, jo tā sasauc kopā pagātni ar tagadni un nākotni. Tā savij tradicionālo ar inovatīvo un rada iedvesmu meistardarbu tapšanai.

Guntis Vasiļevskis, Valsts Izglītības satura centra vadītājs
„Interesējies, pēti, meklē, uzdod jautājumus, sniedz atbildes – radi un esi radošs! Tas ir mūsu visu ikdienas darbs, ko darām ar prieku un entuziasmu. Radi2012! un tagad radi2013! – tā ir domnīca, kurā var satikties līdzīgi domājošie un ar savām aktivitātēm iedvesmot visus sev apkārt. Ikdienas darbs ir pierādījis, ka reizēm no vienas nelielas, sākotnēji maznozīmīgas radošas idejas nākotnē var izveidoties liels pasākums, kuram ir būtiski pozitīvi rezultāti, ko pamana visi. Darbs izglītības jomā ir radošuma bagāts, nav iedomājams, ka pedagogi un skolēni skolā varētu mācīties bez radošuma dzirksts, arī mēs savā darbā ik dienas meklējam jaunus, vēl nebijušus risinājumus. Viss izdodas tad, ja darām to visi kopā!”

Gunita Aizupiete, Rīgas 85. vidusskolas skolotāja
„Pedagogu darbs pieprasa būt radošam. Radošums spēj motivēt izzināt savas tautas kultūru, vēsturi, piekopt tautas tradīcijas un būt godprātīgiem pilsoņiem, kas ceļ mūsu pašapziņu kā savas nācijas apzināšanos. Radi un dari – tie ir tematiski pasākumi, kuru organizēšanā tiek iesaistīti skolēni. Radošs skolotājs veido radošu skolēnu. Šādi procesi veicina jauniešu radošu domāšanu un pastiprina interesi par dažādām sabiedriskām norisēm. Tā, piemēram, ik gadu novembrī par godu Lāčplēša dienai skolēni tiek ieinteresēti radīt un izspēlēt „Spēkavīru cīņas”. Jaunieši organizē un veic dažādas fiziskas aktivitātes apgrūtinošos apstākļos, tādējādi, izspēlējot dažādās simulācijas, skolēni iejūtas 20.gadsimta varoņu lomās, kas veicina viņos patriotismu un cieņu pret mūsu tautas brīvības cīnītājiem.”

Nauris Krēsliņš, Latvijas Kultūras koledžas reklāmas jomas students
„Tā kā mācos tieši reklāmas jomā, tad bez radošuma tur nav ko meklēt. Ikdienā pamanu, ka reklāmisti, kā arī citi kultūras nozaru pārstāvji baidās būt radoši, jo domā, ka tauta ir apradusi ar ikdienišķo un viņus nesapratīs. Esmu viens no tiem, kam tas būtu jāmaina un to arī mēģinu darīt, jo domāju, ka ar radošumu var izglābt depresijā ieslīgušo tautu. Bieži vien gadās, ka, noliekot sev priekšā baltu lapu, galvā nav nevienas idejas un darbs nerit uz priekšu. Tās labākās un radošākās idejas rodas tieši tajos brīžos, kad par to vismazāk domā. Tas ir gluži kā klikšķis starp puisi un meiteni.”

Baiba Blumberga, "Jauno profesionāļu skola 2013" projekta vadītāja
„Nekas nerodas tāpat vien. Visam un jebkam dzīvē ir pamats, sākumpunkts, starta līnija. Līdz ko starta līniju pārkāpjam, tā process attīstās un notiek darbība. Tikai darot kaut ko var sasniegt un radīt. Noteikti jebkuram no mums dažreiz uznāk panīkums, kad liekas, ka neko negribas darīt vai, piemēram, piemeklē ilgi gaidīta, bet neatnākuša pavasara depresija. Tādos gadījumos ir jāsaņem sevi rokās, kārtīgi jāsapurina, ja nepieciešams jāiekniebj, tad jāceļās un jādara! Jo tikai darot var sasniegt lielas lietas un radīt kaut ko vēl nebijušu! Īsumā - ja tu vari, tad dari! Un, ja dari - tu jau radi!”

Alīna Kenne, arhitekte
„Manuprāt, radīt/darīt nozīmē pēc iespējas pilnīgāk un ar tīru sirdsapziņu realizēt savu iekšējo potenciālu. Un tas nebūt nenozīmē, ka jāveic iespaidīgas vai ārēji vērienīgas lietas, ko pamana visa sabiedrība, vai vismaz draugi un paziņas. Mēs nekad nezinām, kādu iekšēju cīņu katram prasa viņa darbība, nezinām, kādas spējas un kādi ierobežojumi piemīt, kas palīdz vai jāpārvar. Tādēļ pēc ārējā veikuma jeb darbības būtu maldīgi spriest. Radošums, manuprāt, ir iekšējā brīvība, kas ļauj saredzēt rīcības iespējas un vairākus variantus dažādu situāciju risināšanā.”

Toms Briedis, sabiedrisko attiecību speciālists
„Personīgi man radi/dari nozīmē darbības, kas ļauj virzīties uz priekšu, lai sasniegtu kaut ko labāku. Radīt var dažādas lietas, sākot ar mantiskām līdz pilnīgi garīgām. Radīt un darīt ir kā ritenis, kas ne mirkli neapstājas. Tu radi kādu lietu prātā, tad dari, lai tā taptu, tas savukārt rada smaidu tam, kas to saņem, savukārt jau saņēmējs, pateicoties smaidam un saņemtajai lietai, var ar jaunu sparu ķerties klāt citām lietām un darīt jaunas lietas. Radīt un darīt neļauj apstāties, jo cilvēku vēlmes un vajadzības katru dienu pieaug, tāpēc ir jārada un jādara. Manā profesijā īpaši šīs lietas ir vajadzīgas, lai apmierinātu klientu vēlmes, sākumā notiek ideju radīšanas process, kam pēc tam ir jāmaterializējas, kas notiek darot. Bez radīšanas viss būtu vecs, vienāds, neinteresants. Lai tā nebūtu, ir jārada domas, idejas, sapņi, lai tos varētu realizēt darot.”

Rūdolfs Puķītis, FS Metta/LU spēlētājs
„Futbolā bez radīšanas un darīšanas uz priekšu nekustas pilnīgi nekas. Visu laiku jābūt spēlē un jākoncentrējas uz katru momentu, jo jebkura paviršība var tikt vērsta pret tevi un tavu komandu. Tas ir iemesls, kāpēc bieži padarītā darba apjoms ir ievērojams. Citreiz uz laukuma ir spēlētāji, kuriem pienākumos lielākoties ietilpst melnā darba veikšana - noskriet lielus attālumus, lai ieņemtu pareizās pozīcijas, paredzēt notikumus divus soļus uz priekšu, izcīnīt divcīņas, atņemt bumbas un nogādāt tās spēlētājiem, kuri ir vairāk vērsti uz uzbrukumu, lai tiem radītu iespējas ieņemt pretinieku vārtus. Šajā brīdī izpaužas spēlētāju radošums, ko viņi spēs izdomāt, lai padarītu darbu pretinieku aizsargiem sarežģītāku un realizētu savus momentus, kas arī ir galvenais mērķis. Darīšana ne vienmēr uzreiz rezultēsies ar kaut kā radīšanu, bet tas noteikti būs solis uz priekšu, un, jo vairāk tiks darīts, jo nākotnē būs lielākas iespējas gūt panākumus.”

Marta Rutka, arhitekte
„Gan ikdienā, gan profesionālajā jomā radīt un darīt uzskatāmi par sinonīmiem. Jebkuras darbības rezultāts ir kaut kas, kas ir radīts no jauna. Rezultāti var būt gan materiāli - radīti fiziskā darbā, gan arī nemateriāli - radīti garīgas darbības procesā. Pārstāvot "radošo" profesiju, ideju radīšana ir ikdiena. Laika gaitā idejas iegūst arī materiālu veidolu. Arī sadzīvē cenšos uztvert jebkuru darbību kā radošu procesu, jo, manuprāt, tas ļauj vairāk baudīt dzīvi.”

Deniss Ševeļovs, modes blogeris
„Daudz esmu domājis un pirms kāda gada man ir radies priekšstats par šo tēmu. "Radīt", "darīt", "veiksme/laime" ir cieši saistīti. Veiksmīgie un laimīgie cilvēki rada idejas un konceptus, bet „dara” plānus, kuri pārtop projektos, kurus izpilda/vada, lai iegūtu gala produktu. Neveiksmīgie cilvēki parasti apstājas pie radīšanas, jo nevēlas iesaistīties procesā –„darīt”. Manā ikdienā un profesijā veiksme - gala rezultāts ir tas, kas nes peļņu jeb tam ir efekts. Bieži, ja radošā daļa nav izdarāma/izdarīta, idejai nav vērtības.”

Valters Mirkšs, Anglijā studē aktiermākslu
„Radīt un darīt man ir kā ikdienas sastāvdaļa. Kā aktiermeistarības students, es katru dienu esmu situācijās, kurās man ir jāizmanto sava iztēle un enerģija, lai radītu ticamus un baudāmus tēlus uz skatuves un darītu savu darbu - priecētu publiku. Man radīt un darīt ir sava veida dzīves moto, jo nevaru sevi iedomāties citā profesijā, tāpēc man radīt nozīmē dzīvot. Un dzīvot ir darīt.”

Laura Atelsone, aktrise
„Man radīt nozīmē būt! Darīt nozīmē dzīvot! Šie divi vārdi ir būtība manai izvēlētajai profesijai! Aktieris - dzīvo iztēlē un tur ikkatru mirkli tiek radīta realitāte, kas uz skatuves kļūst īsta, ja tā ir īsta man - tā ir īsta citiem. Ar darbību man saistās viss - jo viss ir kustībā, viss ir dzīvs!”

Uģis Kuģis, pavārs
„Radi to, kas nāk no tevis. Dari to, kas palīdzēs citiem radīt. Manā profesijā -atver acis, un tu uzzīmē, sajūti garšu un smaržu... apsēdies un sāc veidot to ar garšvielām un produktiem sev apkārt.”

Kristaps Puriņš, 5.b klase, 12 gadi
„Man patīk taisīt un remontēt visu. Ko tieši? Kvadraciklus, riteņus, putnu būrīšus. Man ļoti patīk vispirms izjaukt un tad salabot. Tas jau arī patiesībā ir radoši! Man ļoti patīk ātrums un adrenalīns, tāpēc arī patīk braukt ar kvadraciklu. Patīk būt darbībā.”

Nauris Kolāts, projektu vadītājs digitālo mediju aģentūrā “Digibrand”
„Vārdi radīt/darīt man primāri nozīmē palīdzēt kādam (iespējams arī sev), veicināt, attīstīt, lai padarītu dzīvi labāku. Manā ikdienā tas izpaužas gan darbā, gan ārpus darba - privātajā biznesā, veidojot jaunus un interesantus projektus, kā arī brīvā laika hobijos - rūpējoties par savu veselību, radošumu, idejām u.tml.”

Ričards Leitons, 5.b klase, 12 gadi
„Futbols un dators ir tas, kas man patīk. Futbols ir interesants un azartisks un man patīk, ka daudz ir jāskrien, un, labi spēlējot, var tikt pie daudz naudiņas. Vasarās bieži nav ko darīt un tad ar draugiem sākam taisīt štābiņus, lai būtu vieta, kur visi varam būt un darīt nedarbus.”

Rūdolfs Tenters, arhitekts
„Starp vārdiem radīšana un darīšana ir diezgan grūti iedomāties vienādības zīmi, tie jēdzieni, protams, ir saistīti, taču radniecīgi ļoti atšķirīgi. Starp radīšanu un darīšanu pastāv ļoti liela atbildība, paškritika un analīze, kas ir darbs, ko savukārt ietekmē intelektuālā bāze pirms paša radīšanas procesa. Bez tā mēs diezgan bieži nonākam pie situācijās, kurā tiešām radīšana ir vienāda ar darīšanu, vai pareizāk būtu otrādā secībā – dari=radi, kas ir diezgan skumji. Vienīgais, ko tas man izsaka un nozīmē ir ārkārtīgi liela atbildība pret pašu procesu un tā rezultātiem.”

Ņikita Boščekovs, 6.klase 12 gadi
„Es eju dziedāt korī, jo man patīk dziedāt. Man ļoti patīk lasīt grāmatas un spēlēt dambreti, kā arī šahu. Patīk visu laiku kaut ko darīt un būt rosībā. Patīk iepazīties un radīt attiecības ar jauniem cilvēkiem.”

Jānis Bukšs, pasākumu vadītājs
„Manuprāt, radīt nozīmē procesu, kurā notiek jebkāda progresu veicinoša darbība. Taču neesmu pārliecināts, vai visos gadījumos starp vārdiem "radi" un "dari" ir liekama vienādības zīme. Diemžēl. Tas ir būtisks cilvēka spēks, tāpēc ikdienā svarīgi ir darīt to, kas rada šo pozitīvo vērtību. Es cenšos sekot šādai idejai, kritiski izvērtējot savus ikdienas soļus. Es ticu, ka mana vide var kļūt labāka, jo es to tādu radīšu.”