dcsimg

Talantu koncerts Daugavpils Vienības pamatskolā „Mēs radoši, talantīgi un aktīvi”

Radošuma nedēļas ietvaros aprīlī skolā notika pasākums, kurā, divu stundu garumā savu mācēšanu rādīja talantīgie skolas skolēni, kuri prot gan dziedāt, dejot, deklamēt, gan spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gan veikli darboties ar aplikācijām, zīmēt, veidot ziedus un māla figūras un pat šūt lelles.

Izstādē vērojām figūras no māla, no papīra un auduma veidotus ziedus, pašgatavotas rotaļlietas. Zīmējumu izstādei savus darbus piedāvāja 3.-5.klašu skolēni. Koncerta laikā rokdarbus un zīmējumus skatītāji varēja redzēt prezentācijā uz ekrāna.

Tika piedāvāti 8 deju un sporta vingrošanas priekšnesumi, 23 mūzikas instrumenta spēles priekšnesumi – klavieres, saksofons, blokflauta, čells, vijole, mežrags, akordeons un metalofons, 10 dziedāšanas priekšnesumi. Skolēni deklamēja pašsacerētus dzejoļus. Visradošāko priekšnesumu rādīja 6.B klases skolniece Beate Sprindžuka – pašsacerētu dziesmu „Jo bez manis” ar M.Zālītes vārdiem.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece Ē.Locika