dcsimg

Uzsākta NVO Rīgas inkubatora trešā sezona

26. aprīlī Rīgas NVO inkubatorā pulcējas nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri iesaistījušies jau trešajā NVO Rīgas inkubatora sezonā un vēlas izmantot radošas idejas no ikvienas sadzīves tēmas, lai risinātu konkrētus sabiedrības izaicinājumus Rīgā. Radošā inkubatora dalībnieki bija 4p.lv ar projektu „Es arī gribu studēt”, Latvijas Diabēta federācija ar devīzi „Zināšanas par diabētu visiem” un NVO „Silence”. Šie trīs projekti tika izvēlēti konkursa kārtā, kur tos varēja iesniegt gan organizācijas, gan neatkarīgas personas. Trīs izvēlētās idejas darbosies un tiks attīstītas inkubatorā līdz novembrim. Ar savu pieredzi un padomiem sanākšanas laikā dalījās biedrības „Pro Futuro” un „Latvijas Disleksijas biedrības” pārstāve Eva Birzniece, biedrības „Homo ecos” vadītāja Evija Rudzīte un biedrības „Zinis” pārstāve Vita Brakovska.

Pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas ir viens no jaunās paradigmas dalībniekiem starp biznesu un valdību, un tam nav mazāka loma kā pārējiem sektoriem, tiecoties risināt sabiedrībai nozīmīgus izaicinājumus. „Mēs gribam parādīt, ka visā Latvijā darbojas 17000 nevalstisko organizāciju, kas ir ļoti daudz, un tieši nevalstiskās organizācijas bieži ierauga sabiedrībā kādu problēmu un ir galvenie aģenti, kas tām rod risinājumus. Radošās darbības nedēļa ir sakritusi ar brīdi, kad sācis darboties NVO inkubators. Tajā ir iedēstītas 3 idejas, ar kuru palīdzību tiks risinātas iedzīvotāju problēmas Rīgā. Alianse būs tā, kas atbalstīs šos projektus un palīdzēs tiem izaugt - kļūt noderīgiem sabiedrībai. Ar lekcijām un piemēriem Radošās darbības nedēļas laikā ir svarīgi parādīt to, ka tieši radoši sadarbojoties pilnīgi neatkarīgiem cilvēkiem vai organizācijām, kas nāk no citas valsts pārvaldes vai biznesa nozares, ir svarīgi saprast, ka viņi kopā var radīt sociālo kapitālu,” skaidro Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore.

Turpmāko mēnešu laikā iepriekš minētajiem projektiem tiks sniegtas konsultācijas, palīdzība budžeta sastādīšanā, nepieciešamo finanšu un citu resursu piesaistē, piemēram, savedot projektu pārstāvjus ar komunikāciju speciālistiem. Kā atzīst R.Pīpiķe, process tiks veidots tā, lai projektus īstenotu to ideju iniciatori, taču tiem tiks sniegta visa nepieciešamā palīdzība tā realizēšanai.

Informāciju sagatavoja:

Gaļina Jakovenko un Jānis Krūmiņš,

Radošās darbības nedēļas komunikācijas pārstāvji

Gaļina Jakovenko un Jānis Krūmiņš