dcsimg

Attīstīsim uzņēmējdarbību Vidzemē

Radošās darbības nedēļas radi!2013 ietvaros, 25. aprīlī Madonas kultūras nams pulcēja aktīvus, motivētus jauniešus un citus interesentus no visas Vidzemes, lai atklātu pavisam jaunu un daudzsološu Vidzemes plānošanas reģiona projektu. Projekta uzdevums ir risināt aktuālus jautājumus, kas kavē jauniešus uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību lauku reģionos. Atklāšanas pasākuma laikā dalībnieki uzzināja par radošumu un jaunradi, uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem Latvijā un Vidzemē, kā arī izmantojot dažādu radošu metožu palīdzību ģenerēja savas biznesa idejas.

Pasākumu vadīja Vita Brakovska, biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” (Zinis) valdes priekšsēdētāja, Creative Andrejsala pārstāve Liene Kuplā un biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja Inese Šubēvica. Lai iedvesmotu un motivētu jauniešus, Vita stāstīja par to, kā atrast un pilnveidot savus talantus, kā trūkumus padarīt par ieguvumiem, kā domāt ārpus rāmjiem un nebaidīties attīstīt kādu ideju, kas jau ilgāku laiku „nedod mieru”. Savukārt Liene iepazīstināja ar Latvijas jauno uzņēmēju veiksmes stāstiem un būtiskākajiem faktoriem, kas nepieciešami biznesa idejas īstenošanai. Savā pieredzē uzņēmējdarbības uzsākšanā, lielākajiem šķēršļiem, panākumiem un nākotnes plāniem dalījās uzņēmējs, madonietis Jānis Vilciņš.

Dienas otrajā daļā, daloties komandās, jauniešiem bija iespēja darboties pie jaunu un konkurētspējīgu biznesa ideju radīšanas, tādā veidā iepazīstot savus komandas biedrus, apzināt savu radošo potenciālu un stiprās puses.

Nākošā tikšanās reize būs jau 16. maijā, Smiltenē (detalizētāka informācija sekos), kurā jaunieši tiks sadalīti komandās, ar treneru palīdzību izstrādās vienu biznesa ideju, kuru attīstīs visa turpmākā projekta laikā.

Projekta „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos” ietvaros paredzēts 7 dienu treniņu – semināru cikls, kurā jauniešiem profesionāļu vadībā būs iespēja gūt padziļinātas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem ierobežojumiem. Lai pilnvērtīgi izprastu uzņēmējdarbības visus posmus, jaunieši pielietos radošu mācību metodi – simulācijas spēli „Mans jaunais uzņēmums”. Sadaloties komandās, divu dienu garumā katra no tām darbosies kā vienots uzņēmums. Komandas dalībnieki, savstarpēji sadarbojoties, zdzīvos uzņēmuma dzīves ciklu, gūtās teorētiskās zināšanas pielietojot praktiski. Spēlēs noslēgumā tiks prezentēti rezultāti un notiks diskusijas par spēles laikā apgūto. Diskusiju rezultātā jaunieši kopā ar treneriem izstrādās ieteikumus uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, kas sekmētu jauniešiem atbilstošu uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ieviešanu.

„Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu."