dcsimg

Radošais Rīgas NVO inkubators

26.04.2013. Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) birojā radošās darbības nedēļas 2013 ietvaros notika trešā NVO inkubatora sezonas atklāšana – Radošais Rīgas NVO inkubators!

Radošais Rīgas NVO inkubators nevalstisko organizāciju pārstāvjiem deva ieskatu kā izmantot radošas idejas no ikvienas sadzīves tēmas, lai risinātu konkrētus sabiedrības izaicinājumus Rīgas pilsētā. Savā pieredzē par radošuma nozīmi  organizāciju darbībā stāstīja Evija Rudzīte no homoecos:, stāstot par vides reklāmām un dažādajām akcijām, kuras rīkohomoecos:. Eva Birzniece no ProFuturo un Latvijas Disleksijas biedrības savukārt deva ieskatu interešu aizstāvēšanā augstākstāvošās institūcijās un ideju īstenošanā, saskaņojot to ar valsts pārvaldi.Pēc radošā launaga, radošumameistarklasē VitaBrakovska no biedrības Zinis, stāstīja par iedvesmojošām idejām starpnozaru sadarbībā, kas sākotnēji šķiet nerealizējamas, tomēroriģināli risinājumi palīdz tās īstenot. 

Rīgas radošā inkubatora ietvaros klātesošie dalībnieki mērīja savu radošumu, iedziedāja radošo inkubatora dziesmu, kas izveidoja unikālu simbolu - XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku inkubatora logo, kā arī aktīvi iesaistījās diskusijās par izskanējušajām idejām, dalījās savās pārdomās un iespaidos. Radošajā Rīgas NVO inkubatorā tā dalībnieki kļuva par lieciniekiem un dalībniekiem jaunas paradigmas veidošanā, kuras ietvaros notiek cieša sadarbība un integrācija starp sektoriem, jo vecajā paradigmā, katrs darbojās savas ietekmes un kompetences robežās. Pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskās organizācijas ir viens no jaunās paradigmas dalībniekiem starp biznesu un valdību un tam nav mazāka loma kā pārējiem sektoriem, tiecoties risināt sabiedrībai nozīmīgus izaicinājumus.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Pielikumā pilns apraksts:  rri_radi_apraksts.docx

Elita Uzulēna