dcsimg

Salaspils novada pašvaldības PII „Ritenītis”

Salaspils novada pašvaldības PII „Ritenītis”

Radošā darba nedēļas - radi!2013

15.-26.aprīlis

Radošo darbu tapšanā tiks izmantoti kādreiz jau savu laiku nokalpojuši, bet vēl izmantojami dažādi priekšmeti un materiāli (skr. Radīsim gan gleznas, gan skulptūras, gan interesantus interjera priekšmetus. Ar tiem izdaiļosim savas iestādes pagalmu un telpas. Kāds no tapušajiem darbiņiem iespējams tiks kādam kā dāvana.

Mērķis – popularizēt ideju par vides un resursu saudzēšanu, par lietu un materiālu otrreizēju izmantošanu, radošajā darbā un apkārtējās vides izdaiļošanā.