dcsimg

Radošuma balva pašvaldībām – mudiniet savējiem pieteikties!

No š.g. 22. līdz 28.aprīlim visā Latvijā norisināsies radošās darbības nedēļa radi!2013, kuras ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina Radošuma balvu pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Ar šo balvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vēlas sekmēt radošumu pašvaldību darbā un pieredzes apmaiņu radošu risinājumu izmantošanā, kā arī informēt iedzīvotājus par labas un veiksmīgas prakses piemēriem.

2013.gadā Radošuma balvai aicinām pieteikt radošus risinājumus, kas apliecina pašvaldības spēju mērķtiecīgi izmantot savus resursus, veicinot ekonomisko aktivitāti, identitātes stiprināšanu un pašvaldības atvērtību kopdarbam un gatavību strādāt komandā

Aicinām ikvienu - pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, fiziskas vai juridiskas personas – līdz š.g. 4.aprīlim pieteikt Radošuma balvai radošus risinājumus, aizpildot pieteikuma anketu elektroniskajā vidē http://www.varam.gov.lv/lat/aptauja/vairakjautajumu_aptauja vai nosūtot pieteikumu ar pavadvēstuli pa pastu uz adresi „Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494” ar norādi „Radošuma balva”.

Balvai pieteiktos radošos risinājumus vērtēs darba grupa atbilstoši Radošuma balvas nolikumā minētajiem kritērijiem, t.sk. oriģinalitāte, aktualitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme, integrēta pieeja u.c.Darba grupas sastāvā ir pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, UrbanInstitute, biedrības „ZINIS”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Sorosa fonda-Latvija, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Lauku foruma un Britu padomes Latvijā.

Informācija par balvas laureātiem tiks publicēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv.Radošuma balvas pretendenti un pieteicēji tiks aicināti uz Radošuma balvas pasniegšanas ceremoniju š.g. 26.aprīlī, par balvas pasniegšanas ceremonijas konkrētu norises vietu un laiku informējot atsevišķi.

Radošuma balvas laureāti tiks apbalvoti ar „vērtīgām” balvām – mākslas skolas audzēkņu darbiem un balvu radošuma kapacitātes stiprināšanai.

 

pielikums: radosuma-balva-pasvaldibam.docx