dcsimg

Daugavpilī notiek radi!2013 pasākumi

No š.g. 24.aprīļa līdz 28.aprīlim Daugavpils Latviešu biedrība sadarbībā ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi (VPIP) pirmo reizi piedalās Latvijas radošās darbības nedēļā „radi!2013” ar savām aktivitātēm „Pieskāriens”. Pasākumi noritēs Daugavpilī, Rīgas ielā 22a - Latviešu mājā.
Pasākumu mērķis ir iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus un viesus ar senajiem latviešu darbarīkiem, amatiem un latviešu godiem jeb svētkiem, kā arī pievērst skolēnu uzmanību savas nākamās profesijas izvēlei. 24. un 25.aprīlī ikvienam interesentam no plkst.12.00 līdz 18.00 būs iespēja ne tikai iepazīties ar Daugavpils Latviešu biedrības vadītāja vietnieces Genovefas
Barkovskas stāstījumu par mūsu senču darba tikumu, bet arī iemēģināt roku kādā no aktivitātēm – aust, vērpt, tīt dziju utt.
26.aprīlī no plkst.12.00 VPIP metodiķe Regīna Bogdanova vadīs praktiskās nodarbības „Rokdarbu demonstrēšana, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas”, pēc tām plkst. 15.00 zemnieku saimniecības „Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba iepazīstinās ar zāļu tējām. No plkst.16.00 interesentiem būs iespēja iepazīties ar jauno Egila Dambja dzejoļu krājumu „Mīlestības lietus” un tikties ar autoru.
Svētdien, 28.aprīlī, no plkst.12.00 līdz 16.00 uz Latviešu māju tiek aicināti tie, kurus interesē klūgu pīšana Viktora Kuhaļska vadībā. Tie, kuri vēlas iekļūt Ginesa rekordu grāmatā, var piedalīties Musturdeķa tapšanā.

Radošās darbības nedēļa „radi!2013” Latvijā notiek trešo reizi. Nedēļas norises moto šogad ir „radi!=dari!”. Radošās darbības nedēļā „radi!2013” tās organizatori akcentē radošuma praktisko pielietojumu dažādās nozarēs. Detalizētāka informācija par radi!2013 norisi atrodama mājas lapā: www.radilatvija.lv

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas
izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā
Ilze Onzule
65407437; 29252443
ilze.onzule@inbox.lv

Ilze Onzule