dcsimg

radi!2013 ietvaros seminārs „ATTĪSTI PRASMI SAREDZĒT JAUNAS IESPĒJAS!” 2013.gada 25.aprīlī, Madonas kultūras namā

2013.gada 25.aprīlī, plkst. 11:00 Madonas pilsētas kultūras namā, Raiņa ielā 12

Vai viegli dzīvot XXI gadsimtā? Droši vien, ka ne. Lai arī mēs dzīvojam aizraujošā, tehnoloģijām un notikumu bagātā pasaulē, tai ir sava cena. Mums ik uz soļa sevi jāpierāda – gan skolā, darbā, gan attiecībās ar draugiem, gan arī potenciālam darba partnerim. Kā šajā „informācijas troksnī” būt pamanītiem to acīs, kas mums ir svarīgi?

Daudzi eksperti uzskata, ka panākumus ar klasiskajām metodēm vairs nevar panākt. Radošums
un jaunrade ieņem aizvien nozīmīgāku lomu – indivīda spēja trauksmainajā pasaulē iepazīt savus iekšējos resursus, stiprināt savu individualitāti un izmantot jaunus instrumentus radošu risinājumu pielietošanai ikdienā un izaicinājumu pārvarēšanā ir priekšnoteikums nosprausto mērķu sasniegšanai.

Vidzemes plānošanas reģions 25. aprīlī aicina piedalīties seminārā Madonas pilsētas kultūras namā un attīstīt prasmi saredzēt jaunas iespējas uzņēmējdarbībā! Pasākuma laikā būs iespēja pārliecināties, ka ikviens var kļūt par uzņēmēju, iepazīties ar Latvijas un Vidzemes veiksmes stāstiem uzņēmējdarbībā, kā arī iegūt praktiskus padomus no dažādu jomu ekspertiem.

PASĀKUMA MĒRĶIS: sniegt dalībniekiem ieskatu radošu un konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādē, veiksmes
stāstos Vidzemē un mūsdienu konkurētspējīga indivīda tēla veidošanā.

NEDARBNĪCAS APMEKLĒJUMA REZULTĀTĀ DALĪBNIEKI SPĒS PATSTĀVĪGI:

  •  izzināt savus iekšējos nemateriālos resursus un pielietot tos profesionālai izaugsmei,
  •  gūt pārliecību par savām spējām iesaistīties uzņēmējdarbībā,
  •  iepazīties ar veiksmes stāstiem Vidzemē,
  •  izprast harizmas veidošanās pamatprincipus.

PASĀKUMU VADA BIEDRĪBAS „ZINĀŠANU UN INOVĀCIJAS SABIEDRĪBA” (ZINIS) TRENERI – VITA BRAKOVSKA, INESE
ŠUBĒVICA UN LIENE KUPLĀ

PASĀKUMU ORGANIZĒ VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
ANDA EIHENBAUMA
TĀLR.: +371 64116007
E-PASTS: ANDA.EIHENBAUMA@VIDZEME.LV

Anda Eihenbauma