dcsimg

Radošā darbnīca „Dizaina domāšana pašvaldību un vietējo kopienu attīstībā”. 16.05.2014.

Datums: 2014.gada 16. maijs

Laiks: 14:00

Kur: Beverīnas novads

Dalībnieki: Beverīnas novada pašvaldības darbinieki, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, iedzīvotāji.

 

Radošās darbnīcas sākumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar dizaina domāšanas principiem, to pielietošanas vēsturi un labo praksi.

Turpinājumā tiks analizēts Beverīnas novada attīstības plāns saistībā ar iedzīvotāju izteiktām vajadzībām un vēlmēm kur un ko attīstīt. Tāpat tiks analizēts esošais pašvaldības vides labiekārtošanas un kopienas veidošanas process, kur ierosmes un novērtējumu pirms darbnīcas sniegs Beverīnas novada iedzīvotāji un uzņēmēji. Darbnīcas rezultātā tiks sniegti priekšlikumi, scenāriji šo procesu uzlabošanai pēc dizaina domāšanas principiem.

Diskusijas dalībnieki: Beverīnas novada pašvaldības darbinieki, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, iedzīvotāji