dcsimg

Par radi!

radi!2014 mērķis:
informēt un izglītot Latvijas sabiedrību, izgaismojot radošo industriju potenciālu un attīstību, kā arī stimulēt jaunu partnerību veidošanos dizaina domāšanas kontekstā.