dcsimg

radi!2014 koncepts

Radošās industrijas arī 2014. gadā būs Radošās darbības nedēļas radi! īpašā uzmanības fokusā. Mūsu ambīcija ir veidot izpratni par starpdisciplinārām partnerībām un radošajām industrijām. 2014. gada radi! nedēļas tēma — dizaina domāšana. radi! komanda vēlas izgaismot vienu, konkrētu radošo industriju perspektīvu – dizainu un dizaina domāšanu (design thinking) kā efektīvu instrumentu jaunu partnerību veidošanai un stiprināšanai. Kāpēc tieši šāda izvēle?

Dizaina domāšana
Dizains tiek definēts kā viena no radošo industriju nozarēm. Mūsdienās par dizainu runā ne tikai kā par atsevišķu nozari vai jēdzienu, kas apzīmē kāda priekšmeta ārējo vizuālo formu, bet tiek akcentētas arī citas, nozīmīgas dizaina šķautnes. Dizains spēj būt tilts, kas savieno mākslu un radošo sektoru ar izglītību, zinātni, tehnoloģijām, uzņēmējdarbību, sociālo sfēru. Inovatīvs, kultūras un vides vērtībās balstīts dizains spēj būt instruments, kas vistiešāk saistās ar ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti un labbūtību (well–being). Gudri un jēgpilni lietojot dizainu, var stimulēt gan uzņēmējdarbību un ietekmēt inovāciju attīstību, gan uzlabot sociālo jomu un veidot vides kvalitāti.

Dizaina domāšana ir radoša darba metodika, kuras centrā ir problēmu risināšanas process, kas ietver vairākas secīgas pakāpes, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta.

«Dizains ir stratēģiskas attīstības process un veids, kā redzēt problēmas un to risinājumu. Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan procesu.»
Latvijas Dizaina stratēģija. Preambula / Radošā Latvija 2014–2020
«Dizains ir protokols ceļā uz problēmu risināšanu un jaunu iespēju atklāšanu.»
Mark Dziersk — dizainers, dizaina domāšanas un menedžmenta eksperts. Saņēmis vairākus apbalvojumus par dizaina inovācijām, tostarp, Industrial Design Excellence Award.

«Dizaina domāšana ir jaudīgs, visaptverošs un radošs mērķtiecīgas domāšanas veids, lai interpretētu vai atrisinātu neparedzētas situācijas. Tas ir radošās un kritiskās domāšanas process, kas ļauj organizēt informāciju un idejas, pieņemt lēmumus, uzlabot situācijas un gūt zināšanas.»
Dr. Charles Burnette — arhitekts un industriālais dizainers, Pensilvānijas universitātes pētnieks, izstrādājis dizaina domāšanas metodiku bērniem — iDeSIGN.

radi!2014 mērķis:
informēt un izglītot Latvijas sabiedrību, izgaismojot radošo industriju potenciālu un attīstību, kā arī stimulēt jaunu partnerību veidošanos dizaina domāšanas kontekstā.

radi!2014 uzdevumi:
– informēt un izglītot atsevišķas mērķauditorijas (radošo industriju profesionāļus, dizainerus, uzņēmējus, vispārizglītojošo skolu un profesionālo kultūrizglītības iestāžu pedagogus un audzēkņus, valsts pārvaldes un pašvaldības darbiniekus) par radošajām industrijām un starpdisciplinārām partnerībām kontekstā ar dizainu, dizaina domāšanu;
– izcelt un parādīt labo dizaina domāšanas praksi — veiksmīgi realizētus un darbojošos starpdisciplināru projektu piemērus; – uzsākt projektu «radi! partnerības 2014–2015»;
– aizsāktās iniciatīvas un tematiskās līnijas attīstīt kā ilgtspējīgu projektu, integrējot tās radi!2015 saturā.

radi!2014 formāts:
diskusijas, semināri un darbnīcas, domnīcas, projekti un citas ērti praktizējamas kopā domāšanas un strādāšanas formas.

No radi!2014 uz radi!2015
Nākamgad Latvijas kā prezidējošās valsts Eiropas Savienības Padomē vārds būs pasaules uzmanības redzeslokā. Mēs, radi! komanda, strādājot pie šī gada koncepcijas, vienlaicīgi domājam par nākotnes perspektīvu —
radi!2015 idejisko platformu, kuru vēlamies pozicionēt ar plašu starptautisku rezonansi. Nešaubīgi — radi!2014 aizsāktās iniciatīvas veidos jaunu partnerību tiltu uz radi!2015.

Aicinājums atbalstīt
Mēs, šī projekta organizatori, aicinām īstenot Radošās darbības nedēļu radi!2014 kopā ar mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem un jauniem interesentiem. Ja Jūs uzrunājis un pārliecinājis radi!2014 idejiskais uzstādījums un Jūs saredzat resursu un finansiālo kapacitāti savas idejas īstenot atbilstoši šī gada koncepcijai, aicinām pievienoties mūsu domubiedru platformai. Esam atvērti jaunām radi! partnerībām un idejām.

radi!2014 komanda:
Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā

radi!2014 stratēģiskie partneri:
Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Valsts kanceleja, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (saraksts tiks papildināts pēc partneru saņemtā apstiprinājuma par dalību).

Vairāk informācijas par radi!2014 īstenošanas procesu:
Lilita Sparāne, radi!2014 projekta vadītāja
lilita.sparane@gmail.com
+371 29180042

radi! pasākumu pieteikuma anketa