dcsimg

Notikumi Rīgā

Maijs

pirms / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / visu nedēļu / pēc

Darbnīca – seminārs „Šmēling’s Spring 2014”

Datums: 18.03 – 22.05.2014

Kur:

Dalībnieki: Studenti

Vairāk informācijas:

Kur un Kad: 19.03-8.05 lauka darbs (individuāli – „Pavasara Stāstu” sagatavošana);

8.05.2014 no plkst. 18.00 līdz 21.00  „Pavasara Stāstu” starp-prezentācija un diskusija Kaņepes kultūras centrā Skolas ielā 15;

9.05-21.05.2014. lauka darbs (starp-disciplinārās grupās);

22.05.2014 no plkst. 16:00 līdz 21:00 cikla gala prezentācija NVO namā Laimdotas ielā 42.

 

Pasākuma mērķis:

Definēt jautājumus,kas runā par Rīgas pēckara daudzdzīvokļu mikrorajonu problēmu Nr.1, 2, 3 un piedāvāt šajos mikrorajonos reālistisku attīstības stratēģiju (konkrēti formulētās problēmas atrisinājumu), balstītu zinātniskos un praktiski realizējamos sociāli-ekonomiskos apsvērumos.

Projekta pētniecības metodes:

  • Tiek izvirzīta aptuvena hipotēze, kā mikrorajonos ir kopiena, uzdevums ir precizēt šis kopienas definīciju. Apgalvojums „mikrorajonos nav kopienas” tiek uztverts kā apgalvojuma „mikrorajonos pastāv cita veida kopiena” parafrāze. Uzdevums ir saprast šis kopienas pamatu un struktūru.
  • Darbs pilotprojekta novietnē — lauka pētījums. Lauks šajā gadījumā tiek definēts gan teritoriāli, gan sociāli.
  • Dalībnieku tiešā un netieša novērošana. Tiešā novērošana — mērķa auditorijas uzvedības novērošana un intervēšana. Netieša novērošana — atstāto „pēdu” un artefaktu kartēšana.

Jautājumi, kas būtu jānoskaidro:

  • Kur un ar ko sākas Purvciema mikrorajona kopiena?
  • Kas ir šīs kopienas raksturlielumi un tās esamības faktori?
  • Ko nozīme būt piederīgam vai nepiederīgam šai kopienai?
  • Vai mikrorajonā ir kopiena un ja ir, kādā attīstības fāzē tā atrodas?
  • Vai Purvciemā ir arhitektūra, ja jā, tad kur? Kuras ir skaistākās vietas šajā apkaimē?

Projekta rezultāts:

Skaidri un saprotami (populāri) nodefinēti trīs mikrorajona likumi (rules of thumb), kas būtu jāievēro mikrorajonu attīstības turpmākajā plānošanā,  dizainā un jaunu pārmaiņu ieviešanā.

 

Pasākuma lauka darbi norisinās Purvciema mikrorajona kvartālā starp Vaidavas, Dzelzavas, Stirnu un Ūnijas ielām.

 

Mājas lapa: http://arhitekts.riga.lv/

Twitter/FB konts: https://www.facebook.com/RigasPilsetasArhitekts,  un http://www.draugiem.lv/rigaspilsetasarhitekts/

Kontaktpersona: Ilvars Metnieks (ilvars.metnieks@riga.lv)


Sociāla akcija - “Nostučī savu radošo kaimiņu!”

Datums:

Kur: Sociālais tīkls Facebook.com, Nodibinājuma “Perifērija” Facebook lapa

Dalībnieki: Akcijas dalībnieks jeb “nostučītais”

Vairāk informācijas:

Akcijas mērķis – apzināt, izcelt un parādīt plašākai sabiedrībai, cik Latvijā ir daudz radošu cilvēku. Akcija „Nostučī savu radošo kaimiņu!” galvenokārt ir vērsta uz cilvēkiem, kas rada, darina vai savām rokām izgatavo ko īpašu un oriģinālu (t.sk.dizaina lietas), bet nedara to tāpat vien tikai peļnas gūšanas nolūkos. Svarīgi, ka katram atrastajam darbam ir savs stāsts – par to, kāpēc tas tiek radīts un kā ir radusies ideja par tā radīšanu. Vēlamies atrast un sabiedrībai parādīt ļaudis, kas rada ar sirdi, kas zina, kāpēc rada un, iespējams, tikai sava bikluma „Ai, ko tad es...” dēļ nav pamanīti. Šīs akcijas ietvaros nav jālepojas pašam ar sevi, bet gan ar kaimiņu. Ar „kaimiņu” domājam ne tikai reālu kaimiņu no blakus mājas, bet jebkuru pamanītu un atmiņā iespiedušos cilvēku, kas rada ko interesantu, un par ko būtu vērts uzzināt arī citiem. Būtībā mēs visi esam tuvāki vai tālāki radi un kaimiņi un kopā mēs radam radošu radošumu!

 

Akcijas dalībnieks jeb “nostučītais” -  radošs Latvijas iedzīvotājs, neatklātais radošais dārgakmens, kurš ir vai nav pietiekami aktīvs, lai sevi reklamētu, bet kurš rada lietas/jaunrades darbus ar stāstu, kas iedvesmojo viņu nostučīt jeb parādīt arī citiem.

Kontaktpersona: Linda Vīnkalna (radi.periferija@gmail.com) https://www.facebook.com/Perifeerija


Lekciju cikls „Kultūras un radošās industrijas” 2. lekcija : „Francijas kino aktualitātesun kino nozares organizācijas modelis”

Datums: 22. aprīlis

Laiks: 10.00

Kur: Mākslas muzejā Rīgas Birža

Dalībnieki: visi interesenti

Vairāk informācijas:

Seržs Kaganskis, izdevuma „Inrocks” redkolēģijas biedrs, redaktors, apskatnieks un iknedēļas izdevuma žurnālists un kino kritiķis.

Lekcijā Seržs Kaganskis iepazīstinās ar Francijas kino aktualitātēm, kas no vienas puses apliecina, ka situācija šajā nozarē ir cerīga (liels skaits pirmo filmu, daudzsološi režisori, iegūtas daudzas starptautiskas atzinības u.tml.), bet no otras puses parāda, ka nozares veiksmīgais ekonomiskais pamats šobrīd piedzīvo krīzi (līgumdarbinieku statuss, kolektīvais līgums, finansiālais atbalsts, kas koncentrējas uz bagātajiem, kino zāļu pārslodze, interneta ietekme u.tml.).


Seržs Regūrs, Tulūzas 1. Capitole universitātes tieslietu profesors, Kultūras un komunikāciju institūta IDETCOM direktors.

Seržs Regūrs pievērsīsies Francijas kino attīstībai un tā pārvaldības modelim. Sniedzot īpašu ieguldījumu Francijas kultūrā un lielā mērā atrodoties valsts iestāžu pārraudzībā, Francijas kino nozares institucionālais modelis šobrīd saskaras ar digitālās ekonomikas izaicinājumiem
un jauniem tā patērēšanas veidiem.

 

Lekciju ciklu atbalsta Francijas insitūts Latvijā.

 

lekcija-francijas-kino-aktualitates-un-kino-nozares-organizacijas-modelis-1.pdf

Kontaktpersona: Dita Podskočija ( Kultūras projektu koordinatore, vadības asistente) dita.podskocija@institut-francais.lv