dcsimg

PREZENTĀCIJA: Motivācijas spēks – kā iemācīt skolēniem gūt panākumus, radot viņiem piederības un mērķa sajūtu mācībās

Dr. Luīzes Bamfīldas lekcija "Motivācijas spēks – kā iemācīt skolēniem gūt panākumus, radot viņiem piederības un mērķa sajūtu
mācībās".
Izglītības konference "Nākotnes skola sākas šodien". 14.05.2014.
Sk.: http://ej.uz/Motivacijas_Speks [PDF, LV] 

 

Dr. Louise Bamfield. Lecture "The power of motivation: Helping students succeed through a sense of purpose and belongings".
The Educational Conference “Future School Begins Today”. 14.05.2014.
See: http://ej.uz/Power_of_Motivation [PDF, ENG]

 

Luīze Bamfīlda ir Lielbritānijas Karaliskās humanitāro zinātņu biedrības direktora vietniece izglītības darbā.