dcsimg

Brīvdabas izstāde „Dod lietai otru dzīvi!”

Datums: 23.05. -27.05.

Kur: Ropažu parkā ( pie Ropažu novada pašvaldības ēkas)

Dalībnieki: Ropažu PII”Annele” bērni un vecāki, Ropažu vidusskolas bērni un vecāki, Ropažu mākslas skolas audzēkņi, jebkurš Ropažu iedzīvotājs.

Vairāk informācijas:

Mērķis:  informēt un izglītot Ropažu sabiedrību par radošo industriju potenciālu un attīstību, stimulēt darboties pašiem dizaina domāšanas kontekstā.

Uzdevumi: 

Sniegt informāciju par projektu Radi 2014 Latvijā un tā norisi  Ropažos bērniem, vecākiem , iedzīvotājiem, uzņēmējiem , izmantojot novada un skolu mājas lapas, Ropažu novada avīzi;

Rosināt pedagogus iepazīties ar Dr.Charles Burnette  dizaina domāšanas metodiku  bērniem;

Radīt jaunus dizaina darbus no jau lietotiem materiāliem un lietām (līdz 16.maijam);

Izvietot tos apskatei Ropažu iedzīvotājiem Ropažu parka teritorijā (19.maijā) ;

Pirmsskolas bērnu ģimeņu darbus un pašu bērnu radītos darbus izstādīt PII ”Annele” teritorijā , teritorijas izdaiļošanai un bērnu darbībai (19.maijā);

 Ar radītajiem darbiem iepazīstināt Ekoskolu atbildīgā dzīvesveida reģionālā pasākuma ( ~ 100 dalībnieki) Rīgas pilsētas un Pierīgas reģiona Ekoskolu skolēnus un pedagogus (26. maijā)

Aktivitātes ar devīzi ”Dod lietai otru dzīvi” attīstīt kā ilgtspējīgu projektu, turpinot  tās integrēt  mācību procesā.

 

Projektā svarīgs ir darbu tapšanas process, kas veicinās ģimenes – bērnu un vecāku- kopā darbošanos un inovatīvo domāšanu. Tiks veicināta dizaina domāšana bērniem pirmsskolā, vidusskolā un mākslas skolā, darbojoties kopā ar skolotājiem. Domājam, ka baudāms būs arī rezultāts, kas bagātinās mūsu novada kultūrvidi , pievienojot savdabīgumu un, iespējams, piesaistot tūristus no citām Latvijas vietām.

Tiks papildināta materiālā bāze bērnu aktivitātēm  Ropažu PII ”Annele”  teritorijā. 

 

Kontaktpersona: Vizma Mužika (vizma.muzika@ropazi.lv) || Mājas lapa: www.piiannele.lv