dcsimg

PREZENTĀCIJAS: "Skola digitālajā laikmetā"

Globalizācijas un tehnoloģiju attīstības radītie izaicinājumi ietekmē visas dzīves jomas, tai skaitā maina nodarbinātības konceptu, sociālās saziņas un komunikācijas kultūru, radot nepieciešamību mainīties arī izglītības sistēmai un ikdienas izglītības procesiem. Tehnoloģiju sniegtās iespējas ļauj efektīvāk organizēt zināšanu un prasmju apguvi, paplašinot sadarbību un radot inovatīvus risinājumus, lai palīdzētu izzināt sevi, veidot dialogu ar pasauli un stiprinātu 21.gadsimta izglītības pīlārus: mācīties mācīties, mācīties pārveidot un mācīties kļūt.

Piedāvājam iepazīties ar prezentācijām no izglītības foruma "Skola digitālajā laikmetā"

Nila Maklīna prezentācija

Leo Pahkina prezentācija

Nikijas Smedlijas prezentācija