dcsimg

Notikumi Reģionos

Marts


Diskusija “Radošā Liepāja – kritiskais saturs”

Datums: 2015.gada 12.marts

Laiks: 14.00-17.00

Kur: Kafejnīca “Kursas putni”, Fr. Brīvzemnieka iela 28

Dalībnieki: radošo industriju uzņēmēji, pētnieki, lēmumu pieņēmēji, politiķi, izglītības darbinieki, studenti (aptuveni 40 personas)

Vairāk informācijas:

 KĀPĒC?

  • Lai apmainītos viedokļiem un idejām par Liepājas radošo industriju attīstību
  • Lai veidotu kopīgu vīziju par radošo industriju vietu Liepājas nākotnē
  • Lai kopīgi veidotu Liepāju par radošāku un labāku vietu dzīvei un biznesam

KAS?

Diskusija “Radošā Liepāja – kritiskais saturs”, kurā tiek meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas ir Liepājas kā radošas pilsētas iespējas un izaicinājumi?
  • Kā Liepājai izmantot un attīstīt radošo industriju potenciālu?
  • Kas nepieciešams Liepājas un Latvijas radošo industriju atbalstam?

Diskusijas norise

14:00 Ekspertu prezentācijas

  • Radošums un radošās industrijas: Ieva Rozentāle, Amsterdamas Universitātes doktorantūras pētniece;
  • Radošās industrijas Liepājā: Ieva Zībārte, arhitekte, žurnālu "Modernists" un "Creative Coast" redaktore
  • Radošo industriju attīstība Liepājā: Jānis Ķīnasts, pilsētplānotājs - vietradis, Radošo industriju centra Dārza ielā attīstības koncepcijas un stratēģijas autors

15:30 Diskusija par Liepājas radošo industriju izaicinājumiem

16:30 Diskusijas rezultātu apkopojums un prezentācija

17:00 Diskusijas noslēgums

 

Pasākums iesāk nopietnu diskusiju ciklu par Liepājas radošā kvartāla un telpas attīstību Dārza ielā un tā ilgtspēju. Tāpat pasākuma mērķis ir nostiprināt politiķu, lēmumu pieņēmēju, izglītotāju izpratni par radošajām industrijām un to ietekmi ekonomikas atjaunošanā.

Pasākumu organizē Liepājas Kultūras pārvalde Liepājas radošo industriju klastera aktivitāšu ietvaros.

 

Pasākumam jāreģistrējas: https://docs.google.com/forms/d/1HJeOZrZgcOXo3bVMcgEOIPPs0siCZbQNL3vAFKlXLr4/viewform?usp=send_form

www: www.liepajaskultura.lv

Twitter konts:  https://twitter.com/LiepajasKultura

Kontaktpersona: Atis Egliņš-Eglītis, starptautisko sakaru un kultūrpolitikas projektu vadītājs; tālrunis: 29343731; e-pasts: atis.eglins@dome.liepaja.lv


Domnīca Brocēnu novada jauniešiem - „Ieklausies, radi un mācies!” 1.daļa

Datums: 2015.gada 12.marts

Kur: Jauniešu centrs „Kopā”

Dalībnieki: novada jaunieši

Vairāk informācijas:

Pasākums „Ieklausies, radi un mācies!” sastāvēs no divām daļām. Vispirms domnīcā jauniešu centrā „Kopā” tiksies jaunieši, lai diskutētu par radošās un globālās izglītības aktualizēšanu Brocēnu novadā. Ierodoties uz domnīcu, jauniešiem jāatnes fotogrāfija no mācību iestādes, kas ataino radošuma un globālās izglītības klātbūtni izglītības iestādē. Kopīgi tiks meklētas jaunas iespējamās netradicionālās partnerības, lai uzlabotu un dažādotu mācību procesu skolās. Pasākumu laikā iegūtā informācija tiks izmantota mācību procesa un sadarbības tīkla pilnveidošanā novadā. Nākamajā mācību gadā tiks izstrādāti metodiskie ieteikumi novada mācību iestādēm.

Organizē: Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa, biedrība „Zinis”” un Vita Brakovska, jauniešu centrs „Kopā”, PII „Vālodzīte”, „Varavīksne” un „Mūsmājas”, Blīdenes, Remtes, Gaiķu pamatskolas, Brocēnu vidusskola, novada pašvaldības iestādes.

www.broceni.lv

Kontaktpersona: Laura Miķelsone, novada metodiķe; tālrunis: 29333788; e-pasts: mikelsone.broceni@inbox.lv


Radošā konference Brocēnu vidusskolā - „Ieklausies, radi un mācies!” 2.daļa

Datums: 2015.gada 17.marts

Kur: Brocēnu vidusskola

Dalībnieki: pedagogi un pašvaldības iestāžu darbinieki

Vairāk informācijas:

Pasākums „Ieklausies, radi un mācies!” sastāvēs no divām daļām. Vispirms domnīcā jauniešu centrā „Kopā” tiksies jaunieši, lai diskutētu par radošās un globālās izglītības aktualizēšanu Brocēnu novadā.

Skolotāju konferencē darbs noritēs radošajās darbnīcās „Ieklausies!”, „Radi!” un „Mācies!”. Darbnīcas organizēs skolēni un pašvaldības iestāžu darbinieki, jo atslēgas vārds konferencei ir „sadarbība”. Jau visu mācību gadu novada pedagogi darbojās „Sadarbības darbnīcās”, risinot starpdisciplināras un vecumposmu īpatnību radītus izaicinājumus mācību procesā. Tādēļ konferencē uzsvars tiks likts uz starpdisciplināro sadarbību izglītības sektorā radošās partnerības spēku izglītībā. Pasākumu laikā iegūtā informācija tiks izmantota mācību procesa un sadarbības tīkla pilnveidošanā novadā. Nākamajā mācību gadā tiks izstrādāti metodiskie ieteikumi novada mācību iestādēm.

Organizē: Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa, biedrība „Zinis”” un Vita Brakovska, jauniešu centrs „Kopā”, PII „Vālodzīte”, „Varavīksne” un „Mūsmājas”, Blīdenes, Remtes, Gaiķu pamatskolas, Brocēnu vidusskola, novada pašvaldības iestādes.

www.broceni.lv

Kontaktpersona: Laura Miķelsone, novada metodiķe; tālrunis: 29333788; e-pasts: mikelsone.broceni@inbox.lv