dcsimg

Par radi!

 

Tiekamies Radošās darbības nedēļā radi!2015, kas notiks no 9. līdz 15. martam! 

radi! kā sociālas kustības virsmērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus.

Šogad radi! kustība jau piekto gadu aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. Radošās darbības nedēļā tiek plānota daudzpusīga satelītpasākumu programma dažādām mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju sadarbības piemēriem, apliecinot radi! kā proaktīvu kustību.

 

radi!2015 mērķis ir iepazīstināt, iesaistīt un radīt jaunas zināšanas Latvijas sabiedrībā par:

 • radošo industriju sektora attīstību;
 • kultūras un radošo industriju pārneses procesiem, veidojot sadarbības ar citām nozarēm;
 • dizaina domāšanas kā praktiska instrumenta izmantošanas iespējām;
 • veidiem, kā stimulēt jaunu starpdisciplināru partnerību veidošanos kontekstā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm.

radi! komanda 2015. gadā turpinās aktualizēt tēmu par radošo industriju kompetenču pārnesi ( cross-over ) citās sabiedrībai nozīmīgās jomās, lai mēs, Latvijas iedzīvotāji, kļūtu par gudrākiem plānotājiem, prasmīgākiem inovatoriem, netradicionālu pieeju celmlaužiem un radošā potenciāla izmantotājiem starpnozaru sadarbībā. Šogad arī aicināsim ikvienu piedalīties sociālā akcijā – jēdziena „cross-over” latviskošanā. Aktuālā informācija: www.radilatvija.lv.

 

Vienlaikus 2014. gadā aizsāktie tematiskie virzieni, akcentējot dizainu un dizaina domāšanu kā efektīvu instrumentu jaunu partnerību veidošanai , veido nozīmīgu tiltu uz 2015. gadā plānotajiem centrālajiem notikumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu kontekstā.

 

radi!2015 veidos vienojošu platformu Latvijas prezidentūras kultūrpolitikas un radošo industriju tematiskā virziena īstenošanai. Arī radi! aktualizēs Latvijas prezidentūras prioritārās vērtības jeb 3 „i” – iesaistīšanās , izaugsme un ilgtspēja .

 

radi!2015 galvenie notikumi:

 • 9. – 10.marts. Starptautiskā konference „Eiropas audiovizuālo mediju tirgus stiprināšana – eiropeiskās identitātes attīstībai” veicinās diskusiju par iespējām stiprināt Eiropas audiovizuālo mediju tirgu un reaģēt uz izaicinājumiem, kurus izraisījusi straujā tehnoloģiju attīstība, pieaugošā globālā konkurence, lietotāju mainīgie paradumi un iespējamie draudi mediju plurālismam pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Konferenci organizē Kultūras ministrija un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar Eiropas Komisijas atbalstu un līdzfinansējumu. 
 • 11. – 12.marts. Starptautiskajā konferencē „Kultūras un radošo industriju pārneses process” tiks izcelti praktiski radošās pārneses un partnerību piemēri, demonstrējot kultūras un radošo industriju pievienoto vērtību un ietekmi uz citām jomām, tai skaitā uz ekonomikas attīstību, sociālu inovāciju rašanos, izglītību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību. Konferenci organizē Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstu un līdzfinansējumu.  
 • 12. – 13.marts. Starptautiskā konference „Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība” aktualizēs diskusiju par mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbību, tajā pašā laikā saglabājot vēsturiskos pierādījumus un veicinot augstas kvalitātes dzīvojamo telpu attīstību. Konferenci organizē Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstu un līdzfinansējumu.  
 • Starptautisks digitālais forums Skola digitālajā laikmetā 13.martā (īsteno: Britu padome Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO, RIIMC un citiem sadarbības partneriem). Foruma mērķis ir meklēt atbildes uz jautājumiem, kādai ir jābūt skolai 21. gadsimtā un kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā.
 • Latvijas laikmetīgā dizaina ekspozīciju cikla Dizaina manifestācija trīs izstādes: Reputācija, Humanizācija un Informācija (Kultūras ministrijas finansiāls atbalsts, īsteno: dizaina birojs H2E). 

radi!2015 formāts

Diskusijas, semināri un darbnīcas, domnīcas, starpdisciplināras sadarbības piemēru demonstrēšana, nedēļas centrālo notikumu satelītpasākumi, projekti un citas ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas.

 

Iesaisties un pievienojies!

Radošās darbības nedēļas organizatori un uzticamie sadarbības partneri aicina ikvienu interesentu, neformālo iedzīvotāju grupu, institūciju, iestādi, organizāciju, uzņēmumu Rīgā un visos Latvijas reģionos pievienoties radi! kustībai. Ja Tev ir ideja, kas atbilst šīs kustības koncepcijai, kā arī iespējas un resursi to īstenot, pievienojies radi! domubiedru platformai, bagātinot Radošās darbības nedēļas 2015. gada programmu un mūsu kopīgo spēku. Esam atvērti jaunām partnerībām starp cilvēkiem, organizācijām, disciplīnām, novadiem un idejām par to, kā radošās nozares sniedz ieguldījumu sabiedrības dzīves uzlabošanā un attīstīšanā visdažādākajās jomās.

 

radi!2015 notikuma pieteikuma anketu , lūdzu, lejuplādējiet šeit: pieteikuma anketa (doc) . Pieteikumus ir iespējams iesniegt līdz 20. februārim, sūtot uz e-pastu: radilatvia@gmail.com.

 

radi! attīstība nākotnē

Atskatoties uz paveikto laika nogrieznī no radi!2014 līdz radi!2015 , varam lepoties ar pamatīgu veikumu vairāk nekā tikai vienas nedēļas garumā. Teju gada laikā ir realizēts radošo partnerību pilotprojekts RA-PA-PRO , kurā ir iesaistījušās 10 Latvijas profesionālās kultūras un mākslas vidusskolas ar sociālajiem partneriem Rīgā un Latvijas reģionos.

 

Vienlaikus Radošās darbības nedēļas radi!2015 laikā aktualizēsim jautājumu par šīs sociālās kustības tālejošāku virzību nākotnē, aicinot piedalīties kopīgā diskusijā par tādiem jautājumiem kā:

 • kādi būs radi! galvenie izaicinājumi un uzdevumi kā sociālai platformai nākamajos piecos gados?
 • radi! partnerības spēj materializēties tālejošākos ilgtermiņa projektos?
 • radi! formātam no vienas radošiem notikumiem piesātinātas nedēļa gadā būtu jāpāraug citos izpausmes veidos visa gada garumā?
 • vai radi! iniciatīva kā sociāla platforma nākotnē spēs būt iedarbīgs rīks, lai paplašinātu viedokļu līderu un sabiedrības zināšanas un izpratni par radošumu, nenonivelējot šo jēdzienu?

radi!2015 komanda:

Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā.

 

radi!2015 stratēģiskie partneri:

Izglītības un zinātnes ministrija, EUNIC, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts, Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā (saraksts tiks papildināts pēc partneru saņemtā apstiprinājuma par dalību).

 

Sekojiet līdzi jaunumiem šeit:
- Facebook –  www.facebook.com/pages/radilatvija/389630361064168  
- Twitter –  www.twitter.com/Radi_Latvija  
- Draugiem.lv –  www.draugiem.lv/radilatvija  

               

Pagājušā gada Radošās darbības nedēļas radi!2014 lapa ir pieejama šeit: www.radilatvija.lv/arhivs/2014

 

Vairāk informācijas par radi!2015 īstenošanas procesu:

Lilita Sparāne, radi!2015 projekta vadītāja

radilatvia@gmail.com

vai

lilita.sparane@gmail.com

tālr.: +371 29180042


Lejupielādei:

- radi!2015 notikuma pieteikuma anketa (doc);

- radošās darbības nedēļas radi!2015 koncepts (pdf).