dcsimg

 

Radošās darbības nedēļas radi!2017 notikumi arī gada izskaņā turpina iesaistīt, izglītot un iedvesmot    

 

Oktobris šogad bijis īpaši radošs un dažādiem saistošiem notikumiem bagāts, kad visā Latvijā norisinājās jau septītā Radošās darbības nedēļa radi!, kas ik gadu tiek īstenota arvien plašākā mērogā. Vairāk nekā mēneša garumā interesentus pulcēja 24 aizraujoši, izglītojoši un iedvesmojoši pasākumi, turklāt vairāki radi!2017 notikumi Rīgā un citviet reģionos notika arī valsts svētku mēnesī novembrī, bet pēdējais noslēguma pasākums ir gaidāms decembrī. Arī šoreiz Radošās darbības nedēļas mērķis bija izcelt pašmāju idejas, talantus, sasniegumus, kā arī radošo un kultūras industriju potenciālu un mijiedarbību ar citiem sektoriem. Bez tam šoruden pirmo reizi radi! pasākumisniedzās arī ārpus Latvijas robežām, vienkopus pulcējot radošo industriju pārstāvjus un veicinot starptautisku pieredzes apmaiņu.

"radi!2017 iezīmēja vairākas jaunas un aktuālas tendences, kas kopā ar mūsu profesionālo komandu un partneru atbalstu šogad tika akcentētas: partnerību veidošana, starpnozaru kompetenču pārnese, dizaina domāšanas metožu pielietošana ikdienas dzīves procesos, pilsētvides un arhitektūras attīstība, jaunrade un ideju ģenerēšana, kopstrāde, degradēto teritoriju potenciāla izmantošana, vizuālizpratnes procesu sekmēšana, kultūras, dekoratīvās mākslas un kulinārā mantojuma izzināšana, Latvijas reģionu un to iedzīvotāju, mazākumtautību un jauniešu iesaiste, kā arī jaunāko tehnoloģiju mijiedarbība ar radošajām industrijām. Ieskandinot  radi!2017 nedēļu, dažādu nozaru pārstāvji tika mudināti sev uzdot jautājumu “Vai Latvija ir lietotājam draudzīga valsts?”, kas ļāva vēlreiz aizdomāties par jau sasniegto un nākotnē pilnveidojamo, lai apkārt esošo vidi padarītu iedzīvotājiem vēl saprotamāku un ērtāku. Radītās idejas jau šobrīd tiek mērķtiecīgi liktas lietā un tiks aizvien attīstītas arī turpmāk, plānojot radi!2018 notikumu kalendāru, ko aizvadīsim simtgades zīmē," komentē radi!2017 koordinatore Līva Stūrmane.

Tā kā šogad īpašs uzsvars tika likts uz reģionos dzīvojošo iedzīvotāju iesaisti, kā pēdējie aizvadītie pasākumi kultūras un radošo industriju pārstāvjus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskā sektora darbiniekus, kā arī citus interesentus pulcēja “Dizaina domāšanas praktiskais seminārs Daugavpilī” un “Dizaina domāšanas darbnīca Lūznavas muižā”. Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar dizaina domāšanas metodēm klienta vajadzību identificēšanai un efektīvas komunikācijas nodrošināšanai, kas palīdzētu veiksmīgi īstenot idejas un projektus, piesaistot tiem auditoriju. Savukārt

dizaina domāšanas darbnīca bija veltīta Lūznavas muižas kompleksa potenciālam, un tās ietvaros dalībnieki apguva dizaina pieeju, piedāvājot radošas idejas, kā degradētās muižas ēkas atkal piepildīt ar dzīvu saturu un iemītniekiem. Līdzīgas ideju ģenerēšanas aktivitātes tika īstenotas arī oktobra beigās aizvadītajā Creativity Lab akadēmijas praktiskajā seminārā valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kas tā dalībniekiem sniedza pamatzināšanas par dizaina domāšanas pielietošanu publisko pakalpojumu un procesu izstrādē, lai tos padarītu lietotājiem saprotamākus un pieejamākus. 

Tāpat novembrī tika aizvadīta arī trešā sarunu cikla “Latvijas dizains 2020” diskusija “Dizains izglītībā”, kas Latvijas Mākslas akadēmijas telpās aicināja pieredzes bagātus nozares ekspertus un virkni interesentu apmainīties viedokļiem par dizaina kompetences iekļaušanu dažādu nozaru izglītībā, kā arī aktuālajām tirgus prasībām un sabiedrības attīstības tendencēm, vēlreiz apliecinot dizaina domāšanas un darīšanas būtisko lomu. Savukārt ceturtā un radi!2017 pasākumu kopumu noslēdzošā diskusija “Dizains valsts reputācijas veidošanā” sekos jau 19. decembrī, un tās ietvaros no dažādiem skatu punktiem tiks apskatīta dizaina un valsts publiskā tēla mijiedarbība. 

 

Radošās darbības nedēļas radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi mājas lapā www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos: Facebook , Twitter  un YouTube . #radilv.