dcsimg

Par radi!

Ar radi! uz LV100!

Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. Radošās darbības nedēļa radi!2017 izcels idejas, talantus, pieredzi un iniciatīvas, kas kopīgi liek pamatus Latvijas valsts nākamajai simtgadei - atvērtai, radošai, gudrai un inovatīvai. 2017. gada valsts svētku vārds ir GRIBA, kas simbolizē ikvienu Latvijas iedzīvotāju kā daļu no valsts radīšanas procesa un, gatavojoties valsts simtgadei, radi!2017 mudina aktīvi līdzdarboties mūsdienu Latvijas “radīšanā” un tās vērtību spodrināšanā.

Radošās darbības radi!2017 nedēļa norisināsies no 9. līdz 15. oktobrim, bet dažādi saistītie pasākumi plānoti vairāk nekā mēneša garumā arī pirms un pēc tam. Pasākumu programmas ietvaros norisināsies virkne notikumu visā Latvijā, izceļot Latvijas sasniegumus, radošo un kultūras industriju potenciālu un mijiedarbību ar citiem sektoriem, inovatīvas uzņēmējdarbības, kā arī izglītības un gudras pārvaldības nozīmi.

 

radi!2017 pamatvirzieni:

  • Radošo industriju mijiedarbībaar citām nozarēm, to potenciāla izcelšana un iesaiste progresīvas uzņēmējdarbības kontekstā, Baltijas jūras reģiona sociālās labklājības, dzīves kvalitātes, pilsētvides attīstībā un inovatīvā uzņēmējdarbībā; 

  • Dizaina domāšanas metodes un starpdisciplināra pieeja publiskās pārvaldes un izglītības procesos, veicinot zināšanu ekonomikā balstītu Latvijas nākotni un kopīgi radot darba vidi, kuras centrā ir iedzīvotāju vajadzības;

  • Latvijas reģionu un to iedzīvotāju, mazākumtautību un jauniešu aktīva iesaiste, paužot ideju, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs ir daļa no valsts radīšanas procesa un tādējādi akcentējot līdzdarbības ideju, veicinot interesi un stiprinot dialogu.

 

Pasākumu programmā jau ierasti tiek aicināts iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram rūp mūsu tautas labklājība un izaugsme, jo tikai kopā ir iespējams izveidot valsti, ar kuru lepoties arī vēl ilgi pēc tās simtgades svinībām.

 

Nāc, dari un radi arī Tu – Latvijas nākotne sākas katrā no mums!

 

Formāts

Diskusijas, zināšanu pārneses semināri un darbnīcas, domnīcas, konferences starpdisciplināras sadarbības piemēri, hakatoni, projekti un citas interaktīvas un ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas.

Mērķauditorija

Aktivitāšu interesenti un dalībnieki, tostarp, radošo un citu saistīto industriju pārstāvji, studenti, augstskolu mācību spēki, uzņēmēji, publiskā un nevalstiskā sektora pārstāvji, Latvijas reģionu jaunieši, kā arī ārvalstu radošo industriju eksperti un organizāciju pārstāvji.