dcsimg

 Radošās darbības nedēļa radi!2018 šogad akcentēs Latvijas reģionu potenciālu 

 

Šonedēļ Latvijā jau astoto gadu pēc kārtas aizsāksies Radošās darbības nedēļa radi!, kuras mērķis ir rosināt izpratni un interesi par radošo un kultūras nozaru attīstību un mijiedarbību, aktīvi iesaistot Latvijas iedzīvotājus dažādos kopā radīšanas, domāšanas un darīšanas pasākumos. Par godu valsts simtgadei radi!2018 programma plānota vēl interaktīvāka un fokusētāka, jo atšķirībā no iepriekšējiem gadiem par tās centrālo notikumu norises vietu izvēlēti dažādu Latvijas reģionu centri.

Šogad radi!2018 ietvaros īstenotie pasākumi īpaši akcentēs vienotu Latviju veidojošo reģionu un to iedzīvotāju, tostarp jauniešu, aktīvu iesaisti, paturot prātā simtgades vēstījumu un pārdomāti papildinot plašo kultūras notikumu kalendāru. Par pamatu Radošās darbības nedēļas aktivitātēm tiek ņemts Latvijas tēls un progresīvas nākotnes vīzija, caur ko ceļā uz valsts simtgadi kopīgi demonstrēt Latvijas radošās idejas, līdzšinējos sasniegumus, ekonomisko izaugsmi, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību, kā arī gudru valsts pārvaldību. Galveno uzsvaru plānots likt uz nākotnes izaicinājumu risinājumiem, kas veidoti, izmantojot dizaina domāšanas metodes. Mērķtiecīgi akcentējot ikvienu Latvijas iedzīvotāju kā daļu no valsts radīšanas procesa un vienlaicīgi stiprinot sadarbību ar citiem paralēli notiekošiem radi!2018 ideju un vēstījumu papildinošiem projektiem un notikumiem, saistīti tiks veidota arī mūsu valstī uzsāktā sociālās uzņēmējdarbības veicināšana.

2018. gadā Radošās darbības nedēļu plānots izvērst kā septiņu radi!2018 komandas organizētu pasākumu kopumu, kas visi kopā simboliski veido nedēļu un no kuriem pirmais būs Rīgā notiekošais atklāšanas pasākumus, savukārt pārējie - dažādos Latvijas reģionos īstenoti kopā radīšanas un darīšanas pasākumi ar mērķi aptvert lielākās valsts pilsētas un reģionu centrus. Tādējādi radi!2018 programmas ietvaros šovasar gaidāmi vairāki interaktīvi starpnozaru uzņēmējdarbības veicināšanas semināri ar pieredzes bagātu ārzemju ekspertu dalību, ko apmeklēt aicināts ikviens interesents. To gaitā ar radošām dizaina domāšanas metodēm tiks risināti reģioniem un to iedzīvotājiem aktuāli izaicinājumi, iesaistot un apvienojot pārstāvjus no dažādām nozarēm, profesijām un iestādēm un ģenerējot risinājumus, kas nepieciešami tieši problēmjautājumu gala lietotājiem.

“Radošās darbības nedēļa radi! arī šogad rosinās sabiedrību paskatīties uz dažādiem procesiem sev apkārt caur radošo industriju un īpaši dizaina domāšanas metodes izmantošanas prizmu. Vienā solī ar Latvijas simtgades svinībām izgaismosim tieši reģionu radošo un unikālo potenciālu. Pasaulei strauji mainoties, jāspēj sekot jaunumiem un izmantot visu to, kas sniedz pievienoto vērtību labbūtības veicināšanā. Arī starpdisciplināras aktivitātes var būtiski veicināt reģionu ekonomisko izaugsmi, darba efektivitāti un iedzīvotāju labklājību. Tāpēc arī šogad reģionos notiks četri nozīmīgi radi! notikumi,” komentē Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lilita Sparāne.

Radošās darbības nedēļas radi!2018 oficiālais atklāšanas pasākums norisināsies 18. aprīlī, un par tā norises vietu šogad izvēlēta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kupola zāle. To ieskandinās dinamisks etīžu teātra Nerten priekšnesums par tēmu “Nākotnes prasmes”, kam sekos Kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna un Kārdifas Metropolitēna universitātes (Apvienotā Karaliste) Starptautiskā dizaina un pētniecības centra dizaina politikas vadītājas Annas Višeres (Anna Whicher) iedvesmas stāsts par dizaina un radošuma lomu mūsu dzīvē. Pasākuma izskaņā radi!2018 projekta vadītāja Līva Stūrmane klātesošos iepazīstinās ar šī gada Radošās darbības nedēļas notikumiem un iespējām iesaistīties to īstenošanā. Savukārt radi!2018 noslēguma pasākums, kas ļaus atskatīties uz sešu mēnešu laikā kopīgi paveikto, gaidāms jau rudenī.

 

Radošās darbības nedēļas radi!2018 jaunumiem iespējams sekot līdzi mājas lapā www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos: FacebookTwitter un YouTube. #radilv.

 

Noderīga info:

Mediju mape ar radi!2018 publicitātes materiāliem pieejama: https://ej.uz/radi2018_mediju_mapes