dcsimg

Noderīga informācija

Radošuma nedēļā „BRIGĀDE” izsludina konkursu SIGULDĀ

No 26.aprīlim līdz 20. maijam Siguldas novada iedzīvotāji pirmoreiz ir aicināti iesniegt savus pieteikumus programmas „Brigāde” radošās uzņēmējdarbības konkursam, ko organizē Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija (SFL) un Siguldas novada Domi. Konkursā finansiālu atbalstu līdz Ls 2500 apmērā saņems līdz 4 uzvarētājiem, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Siguldas pils kompleksā.

2.maijā, plkst. 10:00 Siguldas Jaunajā pilī būs iespēja uzzināt par programmu „Brigāde” un konkursu Siguldā. Darbnīcas ietvaros norisināsies arī eksperta Mārča Rubeņa meistarklase. Mārcis ir viens no tikšanās un darba telpas „Birojnīca” idejas autoriem un izveidotājiem, kā arī uzņēmumos, pašvaldībās un konferencēs vada ideju TALKAS un seminārus par radošumu (vairāk informācijas:
http://idejutalka.lv).

Darbnīcas otrajā daļā Rihards Funts un Liene Kuplā iepazīstinās ar Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju un organizēs diskusiju par piemērotāko vietu izvēli konkrētām aktivitātēm, kā arī pārējiem stratēģijā izskatītajiem jautājumiem.

Savukārt konkursa nolikums un idejas pieteikuma anketa ir pieejama mājas lapā
www.sigulda.lv sadaļā „Brigāde” no 2013.gada 26.aprīļa.


Rīko ideju konkursu par portāla periodika.lv attīstību

26. aprīlī plkst. 14.00 Kr. Valdemāra ielā 21, Rīgas IT Demo Centrā, Rīgā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri un SIA "Datakom" radošās nedēļas "Radi! Latvija 2013" ietvaros organizē ideju konkursu LNB digitālās kolekcijas www.periodika.lv attīstībai. Uzvarētāju komanda saņems dāvanu no mobilo sakaru operatora Ls 200 vērtībā un iespēju savu ideju attīstīt tālāk, lai pierādītu tās realizāciju darbībā.

Periodika.lv ir viens no visvairāk izmantotajiem LNB digitālās bibliotēkas resursiem un tas sniedz lielisku iespēju ceļot Latvijas vēsturē ideoloģiski atšķirīgos periodos. Portālā iekļauti aptuveni 1000 dažādu nosaukumu laikraksti un žurnāli – vairāk nekā 2,5 miljoni lappušu – gan Latvijas, gan trimdā izdotā periodika. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc digitalizēti, lai tos saglabātu nākamajām paaudzēm. Digitalizētās periodikas apjoms ne tikai skaitliski, bet arī saturiski ir daudzveidīgs – tas var būt pamats dažādiem radošiem risinājumiem, pielāgojot to cilvēku interesēm un mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Visiem digitalizētajiem periodikas izdevumiem ir veikts automātiskais teksta atpazīšanas process. Digitalizācijas tehniskās iespējas ļāvušas nodrošināt 80% tekstu atpazīstamību, tāpēc procesā ieguldīts arī darbs, pa vienai labojot rakstu virsrakstu un attēlu parakstu kļūdas. Taču milzīgā tekstu apjoma dēļ ar esošajiem bibliotēkas resursiem manuāla kļūdu labošana prasīs daudzus gadus, savukārt digitalizēto objektu apjoms tikai pieaugs. Lai veicinātu portāla attīstību, konkursa uzdevums ir individuāli vai komandā sagatavot atraktīvu un dzīvotspējīgu risinājumu www.periodika.lv datu izmantošanai vai satura kvalitātes uzlabošanai. No konkursa dalībniekiem sagaidām prezentāciju (5 min.) par radīto ideju.

Ideju vērtēšanas kritēriji: dzīvotspēja, ekonomiskums, biznesa potenciāls, oriģinalitāte.

Dalībniekus lūdzam reģistrēties konkursam līdz 25. aprīlim, rakstot uz kristine.lele@itbaltic.com.

Pielikumā uzsaukums: uzsaukums_ideju_konkurss_periodika_2.docx

Informāciju sagatavoja:
Signe Valtiņa
Sabiedriskās attiecības
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mob.: +371 29735732


Daugavpilī notiek radi!2013 pasākumi

No š.g. 24.aprīļa līdz 28.aprīlim Daugavpils Latviešu biedrība sadarbībā ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi (VPIP) pirmo reizi piedalās Latvijas radošās darbības nedēļā „radi!2013” ar savām aktivitātēm „Pieskāriens”. Pasākumi noritēs Daugavpilī, Rīgas ielā 22a - Latviešu mājā.
Pasākumu mērķis ir iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus un viesus ar senajiem latviešu darbarīkiem, amatiem un latviešu godiem jeb svētkiem, kā arī pievērst skolēnu uzmanību savas nākamās profesijas izvēlei. 24. un 25.aprīlī ikvienam interesentam no plkst.12.00 līdz 18.00 būs iespēja ne tikai iepazīties ar Daugavpils Latviešu biedrības vadītāja vietnieces Genovefas
Barkovskas stāstījumu par mūsu senču darba tikumu, bet arī iemēģināt roku kādā no aktivitātēm – aust, vērpt, tīt dziju utt.
26.aprīlī no plkst.12.00 VPIP metodiķe Regīna Bogdanova vadīs praktiskās nodarbības „Rokdarbu demonstrēšana, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas”, pēc tām plkst. 15.00 zemnieku saimniecības „Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba iepazīstinās ar zāļu tējām. No plkst.16.00 interesentiem būs iespēja iepazīties ar jauno Egila Dambja dzejoļu krājumu „Mīlestības lietus” un tikties ar autoru.
Svētdien, 28.aprīlī, no plkst.12.00 līdz 16.00 uz Latviešu māju tiek aicināti tie, kurus interesē klūgu pīšana Viktora Kuhaļska vadībā. Tie, kuri vēlas iekļūt Ginesa rekordu grāmatā, var piedalīties Musturdeķa tapšanā.

Radošās darbības nedēļa „radi!2013” Latvijā notiek trešo reizi. Nedēļas norises moto šogad ir „radi!=dari!”. Radošās darbības nedēļā „radi!2013” tās organizatori akcentē radošuma praktisko pielietojumu dažādās nozarēs. Detalizētāka informācija par radi!2013 norisi atrodama mājas lapā: www.radilatvija.lv

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas
izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā
Ilze Onzule
65407437; 29252443
ilze.onzule@inbox.lv


„radi!2013” nedēļas ietvaros Eiropas Savienības radošo industriju ekspertu darba sanāksme pirmo reizi notiek Latvijā

Eiropas Savienības (ES) radošo industriju ekspertu darba grupa, kas nodarbojas ar kultūras un radošo industriju eksporta un starptautiskās dimensijas veicināšanas jautājumiem, šajās dienās Rīgā ieradusies pēc Kultūras ministrijas uzaicinājuma uz trešo sanāksmi. Iepriekš darba grupas sanāksmes ir notikušas Briselē. Saskaņā ar ES Padomes darba plānu kultūrai laika posmam no 2011. līdz 2014. gadam ES dalībvalstu ekspertu darba grupas uzdevums ir izstrādāt politikas dokumentu par atbalstu radošo industriju eksportam un starptautiskās dimensijas veicināšanai.

 

Plašāku informāciju lūdzu skatīt pielikumā!

Pielikumseiropas-savienibas-radoso-industriju-ekspertu-darba-sanaksme-pirmo-reizi-notiek-latvija-24-04-13.docx


Lielmežģis Esplanādē – prāta un ķermeņa veiklības spēles

Svētdien, 28. aprīlī, pl.12.00 Esplanādē notiks „Lielmežģis” – akcija, kuras laikā tiks izveidots lielākais Lielmežģa (plašāk pazīstams kā spēle Twister) laukums un līdzīgi jau šim izveidotajam jaunvārdam tiks latviskoti ikdienas valodā bieži lietotie svešvārdi. Arī vārdu „akcija” vajadzētu latviskot! Uz pasākumu pavasarīgi priecīgā gaisotnē aicina Rīga 2014 brīvprātīgie.

Akcija notiks tai vispiemērotākajā laikā – Lielajā talkā attīrīta vide un prāts un noslēdzas radošuma nedēļa „radi! 2013”.

Lielmežģa (Twister) spēles laukumus katram interesentam būs iespēja kopā ar Rīga 2014 brīvprātīgajiem izveidot uz vietas no iepriekš sarūpētiem materiāliem. Var nākt individuāli vai komandās līdz 4 cilvēkiem. Mežģīt ķermeni varēs gan savam priekam, gan piedaloties turnīrā. Veiklākajiem balvas!

Prāta mežģīšana, latviskojot svešvārdus, notiks kopā ar Latvijas Universitātes profesori Janīnu Kursīti, viņas doktorantiem un Ansi Bogustovu. Varēs latviskot jau iepriekš iesūtītos vārdus, kā arī ieteikt vārdus uz vietas. Visus jaunvārdus vēlāk varēs apskatīt „Jaunā svešvārdu tulceņa 1. netaustāmajā sējumā” Rīga 2014 portālā www.riga2014.org. Arī prāta mežģīšanā sumināsim labākos!

Gatavojoties Lielmežģim, Rīga 2014 aicina iesūtīt vārdus, ko latviskot un, ja iespējams, piedāvāt arī savus jaunvārdus uz e-pastu lielmezgis@riga2014.org. Jau saņemti vārdi „bezē”, „kultūra”, „šokolāde” - vai tiem rodams latviskāks variants? Ko darīt ar tādiem vārdiem kā „twisteris”, „feisbuks”, „printeris”, „numurs” un „pica”? Izskanējis jau arī piedāvājums „autobusa šoferis” latviskot kā „lielizmēra cilvēku pārvadājamā četrriteņu iekšdedzes dzenuļa vadītājs”.

Pasākums notiks zīmīgā vietā – laukumā pie Raiņa pieminekļa, jo Rainis savā daiļradē latviešu valodu bagātinājis ar tādiem vārdiem kā mīla, veldze, tāle, brīve, dāsns, degsme, plūsma, spozme, vēlme, atspulgs, ilgas, kaisle un daudziem citiem, bez kuriem valoda mūsdienās nebūtu iedomājama.

Rīga 2014 brīvprātīgo akcija „Lielmežģis” notiks svētdien, 28. aprīlī, Esplanādē no pl.12.00 līdz 14.00. Piedalīties aicināts ikviens!

Nodibinājums Rīga 2014
Linda Pastare
Mob.tel.nr. 29374438


Komponista Jēkaba Nīmaņa meistardarbnīca Žaņa Lipkes memoriālā radošās nedēļas radi!2013 ietvaros

Radošās nedēļas radi!2013 ietvaros jaunizveidotajā Žaņa Lipkes memoriālā Ķīpsalā vēlamies visus, kas interesējas par elektroakustisko mūziku, iepazīstināt ar muzeju no pavisam neierastas - skaniskās - puses. Vispirms komponists Jēkabs Nīmanis pastāstīs par viņa Žaņa Lipkes memoriālā izveidoto, Latvijā unikālo, turklāt interaktīvo skaņu instalāciju sistēmu un tās izmantošanas iespējām citos projektos un kompozīcijās. Pēc tam meistardarbnīcas dalībniekiem būs iespēja praktiski izmēģināt Memoriāla skaņu sistēmu dažādu variāciju meklējumos.

Jēkaba Nīmaņa īpaši Žaņa Lipkes memoriālam izveidotā inovatīvā mūzikas un skaņu partitūra ir unikāla parādība Latvijas muzeju vidē un neatņemama Memoriāla mākslinieciskās koncepcijas daļa tāpat kā pati arhitektes Zaigas Gailes projektētā ēka vai teātra režisora Viktora Jansona un scenogrāfa Reiņa Suhanova radītā ekspozīcijas scenogrāfija. Nekur citur Latvijā kā pastāvīga instalācija šāds skaņu sistēmas izmantojums nav pieejams, līdzīgs princips tika pielietots vēl vienīgi citā Jēkaba Nīmaņa un Reiņa Suhanova kopsadarbības projektā Scenogrāfijas kvadriennālē Prāgā 2011. gadā, kur viņu radītā „Telpa telpā” guva augstu gan profesionāļu, gan skatītāju vērtējumu.

Tāpēc Žaņa Lipkes memoriāls aicina iepazīties ar šo ierobežotās aleatorikas kompozīcijas tehnikā veidoto audiosistēmu, kā arī izmēģināt tās iespējas paša komponista vadībā sestdien, 27. aprīlī, plkst. 12.00 Žaņa Lipkes memoriālā Rīgā, Ķīpsalā, Mazajā Balasta dambī 8.

Ieeja pasākumā ir bez maksas, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi info@lipke.lv.

bilde  

Lea Liepiņa,
biedrība „Žaņa Lipkes memoriāls”
tālr. 26565151


Radošās darbības nedēļas „radi!2013” ietvaros diskutēs par autordarbu ērtāku pieejamību digitālajā vidē un taisnīgu autoratlīdzību

Radošās darbības nedēļas „Radi!2013” ietvaros otrdien, 23.aprīlī, notiek Kultūras ministrijas (KM)  organizētais seminārs „Alternatīvi autordarbu izplatīšanas modeļi digitālajā vidē”. Tajā Latvijas un ārvalstu eksperti diskutēs par alternatīviem mūzikas un e-grāmatu izplatīšanas modeļiem internetā, kas sabiedrībai ļautu ērtāk piekļūt autordarbiem un vienlaikus nodrošinātu taisnīgu atlīdzību to radītājiem.

Seminārā vācu sociologs un mediju pētnieks prof. Dr. Folkers Grasmuks (Volker Grassmuck) uzstāsies ar referātu „Radošs darbs un tā atalgošana”, stāstot par iespēju ieviest vienotas likmes maksājumu par kultūras produktu izmantošanu. Tāpat seminārā tiks diskutēts par aktuālajiem izaicinājumiem mūzikas licencēšanā un tās izplatīšanas praktiskajiem aspektiem, kā arī sniegts ieskats grāmatniecības nozares iespējamajā nākotnē.

Plašāku informāciju lūdzu skatīt pielikumā!

Pielikumsdiskutes-par-autordarbu-ertaku-pieejamibu-digitalaja-vide-un-taisnigu-autoratlidzibu-23-04-2013.docx

Informāciju sagatavoja:

Lolita Rūsiņa

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

67330306, 29438087

Lolita.Rusina@km.gov.lv


Radošas darbības nedēļas „Radi!2013” ietvaros notiks diskusija „Latvijas arhitektūras eksporta potenciāls: izaicinājumi un iespējas”

Radošas darbības nedēļas „Radi!2013” ietvaros Kultūras ministrija (KM) un Latvijas Arhitektu savienība (LAS) šā gada 23. aprīlī pulksten 10 rīko diskusiju „Latvijas arhitektūras eksporta potenciāls: izaicinājumi un iespējas”, kas notiks Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un mediju centrā (Ūdens ielā 6). Diskusijas dienaskārtībā būs jautājumi par Latvijas arhitektūras eksportspēju, tostarp par arhitektūras ieguldījumu tautsaimniecībā, nozares potenciālu un konkurētspēju starptautiskā līmenī, šķēršļiem eksporta procesu virzībā, nozares vajadzībām un valsts atbalsta mehānismiem.

 

Diskusijā piedalīsies pasaulē pazīstamais urbānists, inovāciju eksperts, radošo pilsētu koncepta autors Čārlzs Lendrijs (Charles Landry), Lielbritānijas Karaliskā arhitektu institūta (RIBA) viceprezidents Pīters Oborns (Peter Oborn) un Somijas Izglītības un kultūras ministrijas padomnieks, radošo industriju eksperts Kimmo Aulake. Konferences dalībnieku vidū būs arhitekti, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, ārvalstu arhitektūras un radošo industriju eksperti.

 

Plašāku informāciju lūdzu skatīt pielikumā!

Pielikums: notiks-diskusija-latvijas-arhitekturas-eksporta-potencials-izaicinajumi-un-iespejas-22-04-2013.docx

Informāciju sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67330306, 29438087
Lolita.Rusina@km.gov.lv


Ar Kultūras ministrijas atbalstu radošās darbības nedēļas „radi!2013” ieskaņā tiek atklāta radošo industriju komunikācijas platforma „Fold”

Šodien, 22. aprīlī, darbību uzsāk Latvijas radošo industriju komunikācijas platforma „Fold” – interneta vietne fold.lv. Radošās darbības nedēļas „radi!2013”, kas ilgs no 22. līdz 28.aprīlim ieskaņā, plašākai sabiedrībai tiks prezentēta jaunā radošo industriju komunikācijas platforma „Fold”. Tās mērķis ir atbalstīt radošās uzņēmējdarbības attīstību, uzturēt aktīvu dialogu starp radošo industriju nozares profesionāļiem, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par radošo industriju darbību un potenciālu. Komunikācijas platformas izveidi un uzturēšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.

Vairāk skat. pielikumā!

Pielikumsar-kulturas-ministrijas-atbalstu-radosas-darbibas-nedelas-radi2013-ieskana-tiek-atklata-radoso-industriju-komunikacijas-platforma-fold.doc

Informāciju sagatavoja:

Iveta Bērziņa-Bebriša,

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,

67330254, 26304460


Diskusija „Radošais (un) bizness” kinoteātrī „Kino Bize”

Radošās darbības nedēļas radi!2013 ietvaros ceturtdien, 25. aprīlī plkst.19.00 kinoteātrī „Kino Bize” Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūras studenti aicina pašmāju uzņēmējus uz diskusiju „Radošais (un) bizness. Alternatīvu modeļu līdzāspastāvēšana”.

Kopā ar radošo industriju pārstāvjiem un uzņēmējiem, kas atbalsta, attīsta vai rada intelektuālās darbības produktus, tiks meklēti alternatīvi biznesa modeļi veiksmīgai līdzāspastāvēšanai un attīstībai ārpus ierastajām „radošais” un „bizness” kategorijām.

Diskusiju rīko Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūras programmas „Kultūras menedžments un radošās industrijas” 1.kursa studenti, sadarbībā ar kinoteātri „Kino Bize”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Diskusija norisinās radošās darbības nedēļas radi!2013 programmas ietvaros, kuras mērķis ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā – izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā – un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgas vajadzības. radi!2013 vadmotīvs ir radi! = dari!

Radošās darbības nedēļas radi!2013 iniciatori ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Britu
padome Latvijā. Stratēģiskie partneri - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja,
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, nodibinājums Rīga 2014, Latvijas IT klasteris. Projektā iesaistīti daudzi sadarbības partneri, kā arī kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības un citu jomu pārstāvji.

Vairāk par radi!2013: www.radilatvija.lv.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, aicinām diskusijai pieteikties savlaicīgi, aizpildot
elektronisko pieteikšanās veidlapu, kas pieejama http://ej.uz/radosais-un-bizness, vai atrodama
radi!2013 interneta vietnē www.radilatvija.lv.

Kinoteātris „Kino Bize” atrodas Kaņepes Kultūras centrā, Rīgā, Skolas ielā 15.

bilde

INFORMĀCIJU SAGATAVOJA:

Laura Lizuma/ T:+371 26351702/ E: laura.lizuma@gmail.com


Radošuma nedēļas ietvaros pirmoreiz Siguldas novadā vienā izstādē satiksies Siguldas novada 33 mākslinieki

Siguldas novada Kultūras centrā būs apskatāma Siguldas novada mākslinieku darbu izstāde „Iedvesmas mehānisms”. Izstādē būs skatāmi dažādi tēlniecības, glezniecības, foto, grafikas mākslas darbi, kā arī stikla māksla.

Visi mākslinieki ir dzīvojuši vai dzīvo, vai jebkādā veidā ir saistīti ar Siguldas novadu.

Siguldas novada mākslinieku darbi izstādē ir apvienoti zem vienotas tēmas – „Iedvesmas mehānisms” – katrs mākslinieks šo mehānismu iedarbina ar atšķirīgām, tikai sev atrastām metodēm. Tomēr viņiem visiem ir arī viens kopīgs iedvesmas avots – Sigulda.

Pilsēta dāsni ļauj sevī smelties visdažādāko sajūtu eliksīrus – no teiksmainās dabas un staltajiem pilskalniem, no bērnības atmiņām vai nejauši satiktiem cilvēkiem. Iedvesma Siguldā ir visapkārt, vajag tikai to spēt saskatīt un nelaist vaļā. Tomēr, lai šo mehānismu iedarbinātu un radītu prieku citiem, ir vajadzīga liela drosme un uzdrīkstēšanās. Siguldas novada mākslinieki ir ieslēguši savu iedvesmas mehānismu un šajā izstādē vēlas dalīties ar atrastajām sajūtām un iedvesmot citus ar saviem mākslas darbiem.

Izstādes laikā arī bērniem būs iespēja iedvesmoties no mākslinieku radītajiem darbiem un kopā ar viņiem izpausties mākslā. Projekta iniciatore un vadītāja ir Agita Zālīte. 

Zemāk ielūgums 

uz izstādes atklāšanas pasākumu 26.aprīlī plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā.
Izstāde atvērta līdz 23.maijam darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās, svētdienās no plkst.12.00 līdz 15.00. 1.maijā – slēgts.

bilde


Radošās darbības nedēļas „radi!2013” ieskaņas pasākumā akcentē radošo industriju potenciālu valsts ilgtspējīgā attīstībā

No 22. līdz 28. aprīlim trešo reizi visā Latvijā notiks Radošās darbības nedēļa „radi!2013”, kuras norises moto šogad ir „radi!=dari!”. Neformālā gaisotnē ieskaņas pasākumā, kas notika 18. aprīlī, Andrejsalā, Hedas mājā, pulcējās Radošās darbības nedēļas sadarbības partneri, atbalstītāji un veidotāji, kuri akcentēja Latvijas cilvēku radošā potenciāla nozīmi valsts ilgtspējas attīstībā, tostarp radošās industrijās, kultūrā un izglītībā.

Atklājot pasākumu, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme–Grende uzsvēra, ka „viens no Radošās darbības nedēļas mērķiem ir veicināt izpratni par to, ka kultūrā ir vērts ieguldīt un ka radošajām industrijām ir pieaugoša loma valsts ekonomiskajā attīstībā. Pēdējā gada laikā Kultūras ministrija sadarbībā ar nozari ir daudz paveikusi, piemēram, Nacionālajā attīstības plānā nākamajam plānošanas periodam radošajām industrijām paredzēts finansējums 6 miljonu latu apmērā, no kuriem 2 miljonus iecerēts atvēlēt eksporta veicināšanai. Savukārt jau šogad, no 29.aprīļa līdz 31.maijam, varēs pieteikties finansējumam jaunajā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā radošo industriju pilotprojektiem, kuriem ir paredzēti 100 000 latu. Kultūras ministrija arī atbalstījusi Mūzikas eksporta biedrības izveidi”.

Radošās darbības nedēļa „radi!2013” ieskaņas pasākuma laikā tās dalībnieki akcentēja radošuma praktisko pielietojumu dažādās nozarēs. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve - valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule uzsvēra, ka „bez radošuma 21.gadsimta skola nav iedomājama. Tieši tāpēc nedēļas ietvaros notiks diskusija par to, kādai ir jābūt nākotnes skolai un skolotājiem un pats galvenais - kas būtu jādara, lai veicinātu radošumu skolās.”

Britu padomes Latvijā Programmu direktore Ilze Saleniece atzīmēja, ka Radošās darbības nedēļa pēdējo trīs gadu laikā ir mainījusies – gan mēroga, gan iesaistīto partneru, gan apskatāmo jautājumu ziņā. Radošās darbības nedēļa ir unikāla ar to, ka tās īstenošanā piedalās ministrijas, pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas, starptautiskās institūcijas, izglītības iestādes, uzņēmēji, mākslinieki un citu sektoru pārstāvji. Šogad notiks ne tikai diskusijas un sarunas par radošuma nozīmi, bet arī tiks skatītas konkrētas ar radošumu saistītas aktualitātes, tostarp arhitektūras, dizaina un mūzikas eksporta veicināšana, kā arī autortiesību jautājumi. Viņa akcentēja, ka „Radošās darbības nedēļa nozīmē ne tikai daudzveidīgu pasākumu kalendāru, bet arī kustību, kurā apvienojas dažādas puses, kas vēlas īstenot savas ieceres kopā - izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās un sociālajā sfērā.

Radošās darbības nedēļas ietvaros plašākai sabiedrībai tiks prezentēta arī jaunā radošo industriju komunikācijas platforma „Fold”, kuras mērķis ir atbalstīt radošās uzņēmējdarbības attīstību, uzturēt aktīvu dialogu starp radošo industriju nozares profesionāļiem, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par radošo industriju darbību un potenciālu. Ar jauno komunikācijas platformu, kuras izveidi un uzturēšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija, iepazīstināja radošo industriju interneta platformas „Fold” galvenā redaktore Evelīna Ozola.

Runātāju vidū bija arī UNESCO Latvijas komisijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Baiba Moļņika; Ministru kabineta preses sekretāre Signe Znotiņa-Znota; Dizaina informācijas centra vadītāja Daina Vītoliņa; RISEBA, Arhitektūras un dizaina fakultātes Arhitektūras studiju programmu direktors Oskars Redbergs; režisore, teātra festivāla jauniem cilvēkiem „NoMadI” direktore Krista Burāne; grupas „Prāta Vētra” starptautisko un sabiedrisko attiecību menedžere Guna Zučika un radošās kultūras telpas/ēdinātavas „371” Rīgas Centrāltirgū pārstāvis Roberts Celms.

Pasākuma laikā Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze pasniedza Radošuma balvas pašvaldību pārstāvjiem, kuri piedalījās ministrijas izsludinātajā konkursā.

Detalizētāka informācija par „radi!2013” norisi atrodama mājaslapā: www.radilatvija.lv

bilde

Bildes no pasākumahttp://imagesbyingus.com/gallery/swap/RADI_Atklasana.zip

Informāciju sagatavoja:

Lolita Rūsiņa

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

67330306, 29438087

Lolita.Rusina@km.gov.lv


#Biblioteka21gs prezentēs pirmo virtuālo publisko bibliotēku spēli

Šodien bibliotēkas vairs nav grāmatu krātuves, bet gan savieno cilvēkus ar zināšanām, informāciju, ārpasauli, palīdz darba meklētājiem un atbalsta uzņēmējus, kalpo par reģionu kultūras centriem un palīdz apgūt jaunas prasmes.

Kultūras Informācijas Sistēmu centrs ielūdz piektdien, 19. aprīlī plkst.16.00, „Birojnīcā”, Berga Bazārā uz pasākumu #Biblioteka21gs. Pasākumā aicināsim meklēt atbildes uz jautājumu – kāda ir un kādai jābūt
21. gadsimta Latvijas publiskajai bibliotēkai?

Pasākuma laikā tiks prezentēta pirmā virtuālā publiskās bibliotēkas spēle, kas izstrādāta sadarbībā ar digitālo aģentūru CUBE, bet virtuālās bibliotēkas gida lomā iejuties TechHub Riga līdzdibinātājs Ernests Štāls. #Biblioteka21gs norisināsies radošās darbības nedēļas „radi!2013” ietvaros.

Dalība pasākumā ir par brīvu, bet vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam reģistrēt dalību: ej.uz/21gs

Papildu informācija:

Līva Pērkone, Sabiedrisko attiecību aģentūra „PR Stils/Versus Grey”
Tālr.+371 27137307, liva.perkone@prstils.lv


Nodibinājums Rīga 2014 aicina uz semināru par iedzīvotāju radošā potenciāla aktivizēšanu

Pirmdien, 22. aprīlī, nodibinājums Rīga 2014 radošās darbības nedēļas „radi!2013” ietvaros aicina uz semināru „Kā radošs gars un kopīga lieta var mainīt tavu dzīvi uz labu”. Seminārā tiks pārrunāts, kā veicināt grupu un indivīdu līdzdarbību pilsētā, lai radošā kopdarbībā uzlabotu pilsētas vides kvalitāti visplašākajā nozīmē.

Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas mērķis ir panākt akcentu maiņu sabiedrībā no pasīva kultūras patērētāja uz aktīvu sabiedrības procesu dalībnieku – radītāju. Seminārā ar savu pieredzi iepazīstinās Rīga 2014 notikumu veidotāji – te būs runa gan par kaimiņu būšanu, puķu stādīšanu un kopīgu darbu pie pagalmu labiekārtošanas, gan par ideju vākšanas talkām, pēc kurām iedzīvotāju viedokļi var būtiski iespaidot, kāda izskatīsies viņu apkārtējā vide pilsētā, gan stāsts par to, kā palīdzēt tiem, kas nezina, kā sevi izpaust un atklāt savus slēptos talantus.

Lielās talkas pārstāve Andra Miklucāne pastāstīs, kā vairāki Rīgas daudzdzīvokļu namu pagalmu iedzīvotāji apvienojas, lai labiekārtotu savus pagalmus. Šo pārvērtību priekšnoteikums – pašu iedzīvotāju iniciatīva un aktīva dalība. Ideju mājas pārstāve Gunita Kuļikovska analizēs projektu, kā iesaistīt iedzīvotājus, lai apkaimēs izveidotu spēļu infrastruktūru. Jekaterina Stakle un Anna Žabicka no projekta „Iesakņotāji” runās kā seniori kopā ar sākumskolu skolniekiem aizrāvušies ar urbāno dārzkopību.

Seminārā Liāna Iveta Beņķe no biedrība „ISSP” raksturos, kā, mācoties veidot pašportretus, apkaimju iedzīvotāji ļaus rīdziniekiem un pilsētas viesiem iepazīt pilsētu no cita skatupunkta. Savukārt Latvijas koncertu valdes loceklis Guntars Ķirsis prezentēs ideju par īpašu mūzikas un dejas uzvedumu, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un aptuveni simts Rīgas Dienas centru aprūpē esoši bērni.

Savukārt pētnieks Jans Brūvers (Jan Brouwer) prezentēs Nīderlandes pieredzi, iedarbīgākos veidus iedzīvotāju radošai iesaistei un kā mērīt šādu aktivitāšu rezultātu.

Pētnieks J.Brūvers strādā starptautiskos projektos Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē un Slovākijā, vietējo iedzīvotāju iesaisti kultūras iniciatīvās, izmantojot kā impulsu pozitīvām pārmaiņām. Izstrādātā metodoloģijā ļauj pētīt kultūras iniciatīvu rezultātus un izkristalizē ieteikumus veiksmīgākam darbam.

Dalība seminārā bez maksas, aicināts ikviens interesents. Lūdzam ņemt vērā, ka Nīderlandes pētnieka prezentācija būs angļu valodā. Seminārs notiks pirmdien, 22.aprīlī pl.15.00-17.00 Rīgas Kongresu nama (K.Valdemāra ielā 5) Jaunajā teātra zālē.

bilde

 

Nodibinājums Rīga 2014
Linda Pastare
Mob.tel.nr. 29374438


Uzaicinājums mediju pārstāvjiem!

Nākamnedēļ no 22.līdz 28.aprīlim trešo reizi visā Latvijā notiks Radošās darbības nedēļa „radi!2013”, kuras norises moto šogad ir „radi!=dari!”.

Aicinām žurnālistus uz ieskaņas pasākumu 18.aprīlī Hedas mājā, Andrejsalā, Andrejostas ielā 10 no pulksten 13 līdz 15.

Pasākuma dalībnieki būs „radi!2013” sadarbības partneri, atbalstītāji, līdzdomātāji - visi „radi!2013” veidotāji. Viņi piedalīsies šajā sabiedrības informēšanas norisē, kurā galvenais akcents būs radošuma praktiskais pielietojums dažādās nozarēs. Runātāju vidū būs kultūras ministre Žaneta Jaunzeme – Grende; Britu padomes Latvijā Programmu direktore Ilze Saleniece; UNESCO Latvijas komisijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Baiba Moļņika; Ministru kabineta preses sekretāre Signe Znotiņa-Znota; Dizaina informācijas centra vadītāja Daina Vītoliņa; RISEBA, Arhitektūras un dizaina fakultātes Arhitektūras studiju programmu direktors Oskars Redbergs; režisore, teātra festivāla jauniem cilvēkiem „NoMadI” direktore Krista Burāne; radošo industriju interneta platformas „Fold” galvenā redaktore Evelīna Ozola; grupas „Prāta Vētra” starptautisko  un sabiedrisko attiecību menedžere Guna Zučika un radošās kultūras telpas/ēdinātavas  „371” Rīgas Centrāltirgū pārstāvis Roberts Celms.

 

Uzaicinātie runātāji iecerējuši savdabīgi un reizē lietišķi pastāstīt par radošuma nozīmi savā profesionālajā darbā. Klātesošajiem būs iespēja baudīt radošuma atmosfēru, mielojoties ar pavasarīgi spirgtu cienastu un iesaistoties improvizētās „radi!=dari!” aktivitātēs, kā arī varēs individuāli iztaujāt radošo industriju pārstāvjus.

Pasākuma laikā tiks pasniegtas arī Radošuma balvas pašvaldību pārstāvjiem, kuri piedalījās Vides un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā.

 

P.S. Tikšanās ieplānota neformālā gaisotnē – industriālajā Rīgas ostas teritorijā. Aicinām pulcēties pie iebrauktuves aizslietņa Rīgas ostas teritorijā (skatīt nokļūšanas shēmu pielikumā), no kurienes busiņš jūs aizvizinās uz Hedas māju.

Detalizētāka informācija par „radi!2013” norisi atrodama mājaslapā: www.radilatvija.lv

Pielikums: noklusanas_shema_radilatvija_ieskanas_pasakums_18-04-2013_.pdf

Informāciju sagatavoja:

Iveta Bērziņa-Bebriša,

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,

67330254, 26304460


Vai iespējama radoša birokrātija publiskajā sektorā?

Trešdien, 24.aprīlī, seminārā „Radošā birokrātija: PAVASARIS” pašmāju un ārvalstu eksperti dalīsies pieredzē par risinājumiem, kā mazināt negatīvās birokrātijas izpausmes valsts pārvaldē.

Semināra vieslektors un radošuma eksperts no Lielbritānijas Čārlzs Lendrijs (Charles Landry) sniegs savu redzējumu par radošo birokrātiju, ko vērtē kā 21.gadsimta nepieciešamību un kas risina spriedzi starp negatīvām un smagnējām birokrātijas izpausmēm publiskā un privātā sektora sadarbībā. Starp citu, britu eksperts par radošo birokrātiju arī raksta emuāru.

Diskusijas mērķis ir veicināt izpratni un vairot sabiedrības radošuma potenciālu, fokusējoties uz efektīvu talantu vadību, sadarbību un atvērtību. Elastīgi reaģējot uz pārmaiņām un piedāvājot risinājumus, iespējams stiprināt valsts pārvaldes sadarbību ar sabiedrību kopumā.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka valsts pārvaldei jāmaina tās darbības kultūra no represīvas un kontrolējošas pieejas uz pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot augstu klientu – sabiedrības – apkalpošanas līmeni. „Viena no šā gada prioritātēm ir uz klientu orientētas kultūras iedzīvināšana valsts pārvaldē, kas ietver gan valdības komunikācijas modernizāciju, gan sabiedrības līdzdalības instrumentu pilnveidi un citas iniciatīvas pārvaldes un sabiedrības mijiedarbības stiprināšanai, piemēram, laba servisa kustības izveidi valsts pārvaldē,” min E.Dreimane.

Seminārā tiks izcelti Latvijas valsts pārvaldes radošās birokrātijas piemēri, par kuriem plašāk stāstīs Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos Laine Kučinska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Arnis Daugulis, Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš un personālvadības eksperte Agita Kalviņa.

Ieskaties semināra programmā.

Seminārs notiks no plkst. 10:00 līdz 13:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā (Raiņa bulvāris 19, Rīgā). Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ interesentus aicinām savlaicīgi pieteikties.

Savukārt ceturtdien, 25.aprīlī norisināsies meistarklase „Nāc un radi e-pārvaldi”. Tās laikā diskutēs par Valsts pārvaldes efektīvu īstenošanu, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai uzlabotu iestāžu darbu un vienkāršotu procesus, uzlabotu klientu apkalpošanu, īstenojot saukli „E- iespējas – ātrākai un ērtākai ikdienai”. Plašāk par meistarklasi:www.e-iespejas.lv.

Semināru „Radošā birokrātija: PAVASARIS” organizē Britu padome Latvijā sadarbībā ar Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu, Latvijas Universitāti un Latvijas IT klasteri. Seminārs norisinās radošās darbības nedēļas radiI!2013 laikā, kas notiek no 22. līdz 28.aprīlim. Projekta mērķis ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā - izglītībā, kultūrā, uzņēmēju vidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā - un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus. Vairāk par radošās darbības nedēļu radi!2013www.radilatvija.lv

SIGNE ZNOTIŅA - ZNOTA
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv


UNESCO LNK radi!2013 nedēļu ieskandinās ar suitu sanākšanu

23. aprīlī, Radošās darbības nedēļā radi!2013 Alsungā notiks suitu sanākšana un diskusija par kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēm un suitu kultūrtelpas ilgtspējīgas attīstības veicināšanu. Diskusija tiks īstenota aktivitātes “Meistarvide – telpa elpo” ietvaros, kas ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) iniciatīva sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Piedalīties pasākumā aicināti gan suitu kopienas pārstāvji, gan suitus pārstāvošo novadu izglītības, kultūras, finanšu un attīstības nozaru un nevalstiskā sektora vadītāji un to pārstāvji, kā arī citi interesenti. Kopumā Radošās darbības nedēļā radi!2013 notiks 14 pasākumi UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolās, pieci pasākumi – UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla bibliotēkās. Arī “Latvenergo” Enerģētikas muzejs, kas glabā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā sarakstā iekļauto Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju par Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu, skolēniem, studentiem un citiem interesentiem piedāvās izglītojošu ekskursiju un interaktīvas nodarbības “Ķeguma spēkstacijas tapšana”.

Radošās darbības nedēļas atklāšanā, kas notiks 18. aprīlī plkst. 13.00 Andrejsalā, Hedas mājā, VARAM tradicionāli pasniegs arī Radošuma balvu, un to šogad saņems pašvaldības, kuras spēj pierādīt, ka ir iespējams mērķtiecīgi un integrēti izmantot resursus, lai savu vidi padarītu par meistarvidi – vietu, kur uzplaukt idejām, un telpu, kas rosina, vieno un iedvesmo. Arī UNESCO LNK pasniegs savas atzinības balvas pašvaldībām, kuras veiksmīgi īstenojušas identitātes kopšanu.

Savukārt nākotnes izglītības konferencē “Nākotnes skola sākas šodien”, kas notiks 23. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Kaļķu ielā 1, UNESCO LNK piedāvās “Dullā Daukas” darbnīcu, kurā tiks sniegts ieskats, kā jautājumi par kultūras mantojumu var tikt iekļauti un interesenti pasniegti skolu mācību programmā.

Radošās darbības nedēļa noritēs no 22. līdz 28. aprīlim, un šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109269
E-pasts: liene@tels.lv


24. aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centra atklāšanas pasākumi!

Klātesot Valsts augstākajām amatpersonām , Keitai Rothko Prizelai un Kristoferam Rotko, pasaulē atzītiem mākslas jomas speciālistiem 24. aprīlī tiks atklāts Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs.

25. aprīlī centrs vērs durvis visiem apmeklētājiem!

No Daugavpils Marka Rotko mākslas centra (DMRMC) atklāšanas brīža apmeklētāji varēs skatīt izstādes un ekspozīcijas vairāk kā 2000 kv.m platībā. Markam Rotko veltīto ekspozīciju, centra kolekcijas izstādi, Pitera Grifina (UK) grafikas darbus, Solomona Geršova (Krievija) gleznas, Pētera Martinsona (Latvija) keramiku un Latgales mākslinieku izstādi. Tāpat būs pieejami visi centrā paredzētie pakalpojumi – konferenču sektors, rezidenču programmas, kafejnīca „Arsenāls” u.c.

24. aprīlī plkst. 14.30 – sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā tiek organizēta saruna
„Latvija - viena no zvaigznēm. ROTKO ATGRIEŠANĀS: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI”. Diskusijā aicinātas piedalīties spilgtas personības un eksperti, kas dalīsies savā redzējumā par Marku Rotko un jaunizveidoto Mākslas centru. Diskusijā klātienē varēs piedalīties tikai uzaicinātas personas un plānots, ka to varēs vērot tiešraidē internetā.

18.00 – Sadarbībā ar Daugavpils teātri un Daugavpils kamermūzikas orķestri notiks atklāšanas pasākums centra pagalmā un DMRMC centra apskate. Piedalīties varēs tikai uzaicinātie viesi.

Ņemot vērā, ka centra atklāšana ir viens no ievērojamākiem pasākumiem kultūras jomā, tas izsaucis lielu ne tikai Latvijas , bet arī starptautisku interesi. Tāpēc gaidāms ievērojams viesu skaits.

20.30 – DMRMC pagalmā akardeonista Kimo Pohjonnen (Somija) koncerts, kas plānojas būt krāšņs un iespaidīgs uzvedums. Koncerts būs dāvana pilsētniekiem un viesiem, ieeja bezmaksas.

25. aprīlī no plkst. 10.00-17.00 pilsētniekiem un viesiem tiek dota iespēja apskatīt mākslas centra ekspozīcijas par īpašām centra atklāšanas cenām.

DMRMC
Tālrunis: 654 30274
e-pasts: rotkocentrs@daugavpils.lv
www.rotkocentrs.lv

Pielikums: preses-relize-1.docx


Francijas-Latvijas lekciju cikls veltīts kultūras mantojumam, arhitektūrai un ainavai „DZIRDE-GARŠA-TAUSTE-REDZE”

Aicinām uz otro semināru!
Garša: mūsdienu arhitektūras un kultūras mantojuma dialogs
2013.gada 25.aprīlī 9.30 -13.00
Latvijas Mākslas akadēmijas 2.korpusā, Kalpaka bulvārī 13 (ieeja no pagalma)

Lekcijas veltītas mūsdienu arhitektūras un kultūras pieminekļu dialogam. Veiksmīga arhitektoniska iejaukšanās kultūrvēsturiski nozīmīgā vides kontekstā ir aktuāls jautājums Rīgas pilsētai, jo īpaši tāpēc, ka tās vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojumā sarakstā. Mūsdienīga arhitektūra aizsargātā teritorijā vai blakus vēstures piemineklim tieši vai netieši veido dialogu ar kultūras un arhitektūras mantojumu. Mūsdienu arhitektūras un pilsētplānošanas projektiem jāiekļaujas vēsturiskajā vidē un jāatbilst augstas kvalitātes nosacījumiem.
Lektori:
♦ Jānis Dripe, arhitekts, Latvijas Kultūras ministres padomnieks
♦ Bruno Šofērs-Ivārs, Burgundijas reģiona kultūras lietu pārvaldes vadītājs, Francijas valsts arhitekts un pilsētplānotājs
♦ Lups Davezaks de Kasterā, arhitekts, Francijas Kultūras mantojuma arhitektu asociācijas biedrs
♦ Andis Sīlis, arhitekts

Aplūkotās tēmas:
♦ Garšas alķīmija mūsdienu arhitektūrā
♦ Arhitektoniska iejaukšanās kultūrvēsturiski nozīmīgā vidē
♦ Veiksmīgi mūsdienu arhitektūras un kultūras mantojuma dialoga piemēri

Lūdzam pieteikties semināram līdz 2013.gada 23.aprīlim elektroniski uz katrina.kukaine@mantojums.lv vai vkpai@mantojums.lv vai pa tālruni 67229272. Vairāk informācijas www.mantojums.lv, www.icomos.lv un http://www.institut-francais.lv

Šī gada aprīlī un maijā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Francijas institūts Latvijā un Biedrība ICOMOS Latvija aicina uz lekciju ciklu par kultūras mantojuma un arhitektūras nozarē aktuāliem jautājumiem: kultūrvēsturiskas ainavas nozīmi un aizsardzību, pilsētvides kvalitāti un mūsu sajūtām tās uztverē caur četrām maņām, kā arī iespējām piešķirt otru dzīvi trauslajam koka arhitektūras mantojumam un novērtēt oriģinālā materiāla priekšrocības.
Pirmais pasākums 4.aprīlī Latvijas Radio 1.studijā „Dzirde: skaņa pilsētvidē un arhitektūrā” būs veltīts skaņai pilsētvidē, tās ietekmei uz vietas identitāti un kultūrvēsturisko vidi kopumā; skaņas izmantošanai sabiedriskās vietās un ēkās; skaņai interjerā – arhitektūrai un akustikai telpās, kas paredzētas skatuves mākslām un mūzikai, kā arī mūsu sajūtām, telpu uztverot ar dzirdes maņu. „Garša: mūsdienu arhitektūras un kultūras mantojuma dialogs” 25.aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijas 2.korpusā uz diskusiju aicinās interesentus par mūsdienu arhitektūru kultūrvēsturiskā vidē, kā arī arhitektūru garšas pasaulē. Trešais lekciju kopums „Tauste: Materiāls arhitektūras mantojuma saglabāšanā un pielāgošanā mūsdienu vajadzībām” 9.maijā Latvijas Kultūras akadēmijas atjaunotajā Teātra studiju katedrā „Zirgu pasts” vērsīs uzmanību uz tradicionālo materiālu nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā. Bet lekcijas 10.maijā Kuldīgas Sinagogas Mākslas namā īpaši pievērsīsies koka arhitektūras mantojuma problemātikai, tā pielāgošanai mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām un sabiedrības līdzdalībai tā saglabāšanā. Piektais noslēdzošais seminārs 30.maijā Turaidas muzejrezervātā „Redze: kultūrvēsturiskā ainava, tās kvalitātes saglabāšana un attīstība” veltīts kultūrainavas aizsardzībai un kultūrvēsturiskas ainavas kvalitātes kritērijiem. Tajā būs iespēja salīdzināt abu valstu kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas politiku un pieeju ainavas aizsardzībā. Lekciju cikls tiek rīkots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Francijas Kultūras un komunikāciju ministrijas atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, Kuldīgas novada domi un Turaidas muzejrezervātu.

Pielikums: relize_par_25_04.doc


UNESCO ASP skolas ieskandina Radošās darbības nedēļu radi!2013

 UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolā – Jelgavas Amatu vidusskolā jau ieskandināta Radošās darbības nedēļa radi!2013.

 Atsaucoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK)  aicinājumam, Jelgavas Amatu vidusskola jau aizsākusi savas meistarvides veidošanu pasākumā  “Frankofonijas dienas Jelgavā”, kas notika 27. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

 

Jelgavas Amatu vidusskolai ir cieša sadarbība ar Santos Dumont viesmīlības nozares un ekonomikas vadības vidusskolu un Afobat Rueil – Malmaison metālapstrādes centru Francijā. Vairākus gadus skolai ir sadarbība arī ar franču vieslektoru, šefpavāru Bruno Šaperonu.

Tāpēc frankofonijas pasākumā bija apskatāma izstāde “Francija Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu acīm”, kuras fotogrāfijās atspoguļts skolas jauniešu prakses laiks Francijā. Tērpu stila speciālistu un frizieru grupu audzēkņi demonstrēja tērpus un frizūras, kuru veidošanā izmantota šokolāde, savukārt pavāru grupas audzēkņi klāja furšetes galdu un piedāvāja degustācijai dažādas pirkstiņu uzkodas.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika: "Šodien, 27. martā, kas zīmīgi ir arī Starptautiskā teātra diena, mēs aicinām dzīvi izspēlēt un svinēt, nevis iztirgot dolāros, latos vai eiro. Dzīvi izspēlēt nenozīmē to notrallināt, bet gan pierādīt, ka cilvēks ir vairāk nekā viņš saražo. Tieši izglītība un kultūra ir tie virzošie spēki, kas nodrošina sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību, jo palīdz rast atbildes uz izaicinājumiem sabiedrībā, ekonomikā un vidē. Radošums sākas tur, kur satiekas izglītība, kultūra un uzņēmējdarbība, un kultūra ir radošuma vertikāle, jo tā sasauc kopā pagātni ar tagadni un nākotni. Tā savij tradicionālo ar inovatīvo un rada iedvesmu meistardarbu tapšanai."

 

Radošās darbības nedēļa radi!2013 noritēs no 22. līdz 28. aprīlim, un šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību.

 

Sagaidot Radošās darbības nedēļu radi!2013, UNESCO LNK sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Pašvaldību savienību nāca klajā ar iniciatīvu aktivitātei „Meistarvide – telpa elpo” un aicināja tai pievienoties pašvaldības, iesaistot skolas, interešu izglītības centrus, kultūras namus un bibliotēkas, apzinot pašām savus resursus, atklāt un stiprināt savu identitāti. Vairāk informācijas.

 

Par Radošās darbības nedēļu radi!2013 Radošās darbības nedēļas radi!2013 mērķis ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā – izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā – un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgas vajadzības. Radošās darbības nedēļas radi!2013iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Vairāk informācijas: www.radilatvija.lv

 

Pateicoties Zemgales Ziņām mums ir pieejama arī fotoreportāža no pasākuma norises: http://www.zz.lv/portals/foto_video/raksts.html?xml_id=44678 

 

UNESCO LNK

Pievienotie faili: .docx


Kultūras ministrija turpina sadarboties radošo industriju jomas iestrādē politikas dokumentos

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2013.gada 26.martā

 

Šodien notiks Ekonomikas ministrijas  pārstāvju un Kultūras ministrijas speciālistu tikšanās par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm un radošo industriju lomu.

Ir būtiski apzināt un parādīt, kā dažādi ar radošumu saistītie procesi ir savstarpēji saistīti, kā par šīm dažādajām jomām atbildīgie un ieinteresētie varētu veiksmīgi sadarboties, radot lielāku labumu visām iesaistītajām pusēm. Mērķis ir panākt, ka tiek radīta vide un instrumenti, kas ļauj Latvijas sabiedrības pārstāvjiem daudz pilnvērtīgāk pielietot un izpaust savu radošumu, bet radošo industriju pārstāvjiem tā būtu skaidrāka un sakārtotāka radošo industriju politika un atbalsta iespējas.

Kultūras ministres padomnieks arhitektūras un radošo industriju jautājumos   Jānis Dripe un valsts sekretāra vietnieks  Uldis Lielpēters  informēs klātesošos par  Kultūras ministrijas (KM) kompetencēm, plāniem, aktivitātēm dizaina un radošo industriju jomā kontekstā ar stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem (Nacionālais attīstības plāns, „Radošā Latvija” 2014.-2020).  Par aktuālo dizaina situāciju kontekstā ar Nacionālajām industriālās politikas pamatnostādnēm un „Radošo Latviju” runās Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Barbara Ābele un Dizaina informācijas centra vadītāja Daina Vītoliņa.

Kultūras un radošās industrijas ir jaunās ekonomikas neatņemama sastāvdaļa, kurā arvien plašāk tiek iesaistīta pati sabiedrība, tāpēc šopavasar jau trešo gadu pēc kārtas risināsies radošās darbības nedēļa „radi2013!”, kas notiks no 22. līdz 28. aprīlim. Nedēļas garumā tiks piedāvāta plašs pasākumu un semināru klāsts. Dažādi „radi2013!” ieskaņas pasākumi kā, piemēram, „Satiec savu meistaru” un „Brigāde” sākās jau martā un turpināsies arī pēc aprīļa. Radošās darbības nedēļas formāts ietver tikšanās un sanākšanas, diskutēšanas, pētījumus, prātošanas, ne-konferences, seminārus un darbnīcas, konkursus, kopā strādāšanu, priekšlasījumus, projektus, zibakcijas, izstādes un citus notikumus. Projekta iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā.

Svarīgi ir veidot izpratnes un intereses veicināšanu par radošo un kultūras sektoru, tā veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un pārvaldību. Tāpat īpaši nozīmīgi ir izcelt un stiprināt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt to mērķtiecīgā darbībā - izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā. Runāt par tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgas vajadzības. „Radošums nav sastopams tikai teorijā. To mēs varam vērot darbībās un praktiskumā. Šogad mēs speram vēl vienu soli tālāk un aicinām visus gan radīt, gan darīt,” uzsver „radi2013!” projekta vadītāja Lilita Sparāne.

Radošās darbības nedēļas ietvaros plašākai sabiedrībai tiks prezentēta arī jaunā radošo industriju komunikācijas platforma „Fold”. Komunikācijas platformas mērķis ir atbalstīt radošās uzņēmējdarbības attīstību, uzturēt aktīvu dialogu starp radošo industriju nozares profesionāļiem, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par radošo industriju darbību un potenciālu. Komunikācijas platformas izveidi un uzturēšanu finansiāli atbalsta KM.

Tāpat arī radošās darbības nedēļas laikā Latvijā ieradīsies vairāki pasaules līmeņa eksperti, kas sniegs vieslekcijas un piedalīsies pasākumos, viņu vidū būs Lielbritānijas eksperts Čārlzs Londrijs (Charles Laundry), urbānists un inovāciju pētnieks un prof. Dr. Folkers Grasmuks (Volker Grassmuck), vācu sociologs un mediju pētnieks.

KM sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību 23.aprīlī organizēs diskusiju „Arhitektūras eksporta potenciāls: izaicinājumi un iespējas”, kuras mērķis ir diskutēt plašākā mērķauditorijā par  Latvijas arhitektūras kā radošās industrijas nozares eksportspējas dažādiem aspektiem – nozares ieguldījumu tautsaimniecībā, nozares konkurētspēju starptautiskā līmenī, valsts atbalsta programmu pieejamību un citiem jautājumiem.

Vēl paredzēts KM rīkotais seminārs par autortiesību attīstības tendencēm mūsdienu digitālajā vidē. Tajā vietējie un ārvalstu eksperti diskutēs par alternatīviem mūzikas un e-grāmatu izplatīšanas modeļiem internetā, kas vienlaikus nodrošinātu ērtu piekļuvi minētajiem kultūras produktiem un taisnīgu atlīdzību to autoriem.

Paralēli „radi2013!” aktivitātēm Rīgā norisināsies Eiropas Komisijas atvērtās koordinācijas metodes ekspertu darba grupas sanāksme. Ekspertu darba grupa, kas strādā ar kultūras un radošo industriju eksporta un starptautiskās dimensijas veicināšanas jautājumiem, Rīgā ieradīsies pēc KM uzaicinājuma.

Radošās darbības nedēļa radi!2013 ir unikāla ar to, ka tās īstenošanā piedalās piecas ministrijas, kā arī nevaldības organizācijas, starptautiskās institūcijas, uzņēmēji, izglītības iestādes, mākslinieki un citu sektoru pārstāvji.

Latvijas cilvēku radošais potenciāls un talanti ir neizsmeļama enerģija Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Bērziņa-Bebriša,

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,

67330254, 26304460,

Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv

Pievienotie faili: .doc


Aicinājums Latvijas pašvaldībām iesaistīties Radošās darbības nedēļas radi!2013 aktivitātēs

Tuvojoties Radošās darbības nedēļai radi!2013, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Pašvaldību savienību nāk klajā ar iniciatīvu aktivitātei „Meistarvide – telpa elpo” un aicina tai atsaukties pašvaldības, iesaistot skolas, interešu izglītības centrus, kultūras namus un bibliotēkas.

Aktivitāte „Meistarvide – telpa elpo” paver plašas iespējas pašvaldībām, apzinot pašām savus resursus, atklāt un stiprināt savu identitāti. Papildus radošām darbnīcām, izstādēm un stāstu vakariem pašvaldības aicinātas organizēt diskusijas par to, kā saistīt tradicionālo (kultūras, dabas un arhitektūras, kā arī arhīvos, bibliotēkās un muzejos atrodamo) mantojumu ar inovatīvo (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, uzņēmējdarbību un tml.), lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un ikviena kopienas locekļa labklājību un ieinteresētību sadarbībai. Pašvaldības īpaši aicinātas izmantot skolās, interešu izglītības centros, kultūras namos un bibliotēkās uzkrāto pieredzi gan mantojuma izzināšanā, gan sabiedrības iesaistē.

Par savām aktivitātēm „Meistarvide – telpa elpo” pašvaldības aicinātas informēt UNESCO LNK līdz 31. martam (e-pasts: office@unesco.lv). Informācija par tām tiks atspoguļota interneta vietnē www.tavavara.lv un iekļauta radi!2013 kopējā pasākumu kalendārā.