dcsimg

Par radi!

- Informēt un izglītot atsevišķas mērķauditorijas (radošo industriju profesionāļus, dizainerus, uzņēmējus, vispārizglītojošo skolu un profesionālo kultūrizglītības iestāžu pedagogus un audzēkņus, valsts pārvaldes un pašvaldības darbiniekus) par radošajām industrijām un starpdisciplinārām partnerībām kontekstā ar dizainu, dizaina domāšanu.


– Izcelt un parādīt labo dizaina domāšanas praksi — veiksmīgi realizētus un darbojošos starpdisciplināru projektu piemērus; – uzsākt projektu «radi! partnerības 2014–2015».


– Aizsāktās iniciatīvas un tematiskās līnijas attīstīt kā ilgtspējīgu projektu, integrējot tās radi!2015 saturā.