dcsimg

Noderīga informācija

06.12. Radošās darbības nedēļas radi!2017 notikumi arī gada izskaņā turpina iesaistīt, izglītot un iedvesmot

 

Oktobris šogad bijis īpaši radošs un dažādiem saistošiem notikumiem bagāts, kad visā Latvijā norisinājās jau septītā Radošās darbības nedēļa radi!, kas ik gadu tiek īstenota arvien plašākā mērogā. Vairāk nekā mēneša garumā interesentus pulcēja 24 aizraujoši, izglītojoši un iedvesmojoši pasākumi, turklāt vairāki radi!2017 notikumi Rīgā un citviet reģionos notika arī valsts svētku mēnesī novembrī, bet pēdējais noslēguma pasākums ir gaidāms decembrī. Arī šoreiz Radošās darbības nedēļas mērķis bija izcelt pašmāju idejas, talantus, sasniegumus, kā arī radošo un kultūras industriju potenciālu un mijiedarbību ar citiem sektoriem. Bez tam šoruden pirmo reizi radi! pasākumisniedzās arī ārpus Latvijas robežām, vienkopus pulcējot radošo industriju pārstāvjus un veicinot starptautisku pieredzes apmaiņu.

"radi!2017 iezīmēja vairākas jaunas un aktuālas tendences, kas kopā ar mūsu profesionālo komandu un partneru atbalstu šogad tika akcentētas: partnerību veidošana, starpnozaru kompetenču pārnese, dizaina domāšanas metožu pielietošana ikdienas dzīves procesos, pilsētvides un arhitektūras attīstība, jaunrade un ideju ģenerēšana, kopstrāde, degradēto teritoriju potenciāla izmantošana, vizuālizpratnes procesu sekmēšana, kultūras, dekoratīvās mākslas un kulinārā mantojuma izzināšana, Latvijas reģionu un to iedzīvotāju, mazākumtautību un jauniešu iesaiste, kā arī jaunāko tehnoloģiju mijiedarbība ar radošajām industrijām. Ieskandinot  radi!2017 nedēļu, dažādu nozaru pārstāvji tika mudināti sev uzdot jautājumu “Vai Latvija ir lietotājam draudzīga valsts?”, kas ļāva vēlreiz aizdomāties par jau sasniegto un nākotnē pilnveidojamo, lai apkārt esošo vidi padarītu iedzīvotājiem vēl saprotamāku un ērtāku. Radītās idejas jau šobrīd tiek mērķtiecīgi liktas lietā un tiks aizvien attīstītas arī turpmāk, plānojot radi!2018 notikumu kalendāru, ko aizvadīsim simtgades zīmē," komentē radi!2017 koordinatore Līva Stūrmane.

Tā kā šogad īpašs uzsvars tika likts uz reģionos dzīvojošo iedzīvotāju iesaisti, kā pēdējie aizvadītie pasākumi kultūras un radošo industriju pārstāvjus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskā sektora darbiniekus, kā arī citus interesentus pulcēja “Dizaina domāšanas praktiskais seminārs Daugavpilī” un “Dizaina domāšanas darbnīca Lūznavas muižā”. Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar dizaina domāšanas metodēm klienta vajadzību identificēšanai un efektīvas komunikācijas nodrošināšanai, kas palīdzētu veiksmīgi īstenot idejas un projektus, piesaistot tiem auditoriju. Savukārt

dizaina domāšanas darbnīca bija veltīta Lūznavas muižas kompleksa potenciālam, un tās ietvaros dalībnieki apguva dizaina pieeju, piedāvājot radošas idejas, kā degradētās muižas ēkas atkal piepildīt ar dzīvu saturu un iemītniekiem. Līdzīgas ideju ģenerēšanas aktivitātes tika īstenotas arī oktobra beigās aizvadītajā Creativity Lab akadēmijas praktiskajā seminārā valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kas tā dalībniekiem sniedza pamatzināšanas par dizaina domāšanas pielietošanu publisko pakalpojumu un procesu izstrādē, lai tos padarītu lietotājiem saprotamākus un pieejamākus.

Tāpat novembrī tika aizvadīta arī trešā sarunu cikla “Latvijas dizains 2020” diskusija “Dizains izglītībā”, kas Latvijas Mākslas akadēmijas telpās aicināja pieredzes bagātus nozares ekspertus un virkni interesentu apmainīties viedokļiem par dizaina kompetences iekļaušanu dažādu nozaru izglītībā, kā arī aktuālajām tirgus prasībām un sabiedrības attīstības tendencēm, vēlreiz apliecinot dizaina domāšanas un darīšanas būtisko lomu. Savukārt ceturtā un radi!2017 pasākumu kopumu noslēdzošā diskusija “Dizains valsts reputācijas veidošanā” sekos jau 19. decembrī, un tās ietvaros no dažādiem skatu punktiem tiks apskatīta dizaina un valsts publiskā tēla mijiedarbība.

 

radi!2017 jaunumiem un gaidāmajiem pasākumiem iespējams sekot līdzi mājas lapā www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook, TwitterunYouTube. radi!2017 publicitātes materiāli pieejami mediju mapē: http://ej.uz/radi_mediju_mape. #radilv.

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design Elevator, Urban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.


13.10. radi!2017 atklāšanas pasākumā krāšņi ieskandina jau septīto Radošās darbības nedēļu

 

Aizvadītā trešdiena, 11. oktobris, Rīgā un visā Latvijā pagāja radi!2017 zīmē, kad ar krāšņu atklāšanas pasākumu Radošo industriju centrā “DarbaVieta” tika ieskandināta jau septītā Radošās darbības nedēļa, vienkopus pulcējot radi!2017 iniciatorus, partnerus, atbalstītājus, mediju pārstāvjus un citus interesentus. Kā pasākuma centrālā tēma tika izvirzīts jautājums “Vai Latvija ir lietotājam draudzīga valsts”, par ko savu viedokli pauda ne vien pašmāju, bet arī ārvalstu nozares eksperti, minot dažādus uzskatāmus piemērus un veicinot pārdomas raisošu diskusiju visu klātesošo starpā.

Atklāšanas pasākuma ievaddaļā viesus ar iedvesmojošu uzrunu sveicaKultūras ministre Dace Melbārde, uzsverot, ka tad, kad mēs runājam par Latviju kā lietotājam labvēlīgu valsti, ir būtiski domāt ne tikai par produkta saņēmēju, bet arī par veidu un vietu, kur šie pakalpojumi sabiedrībai top, tādējādi akcentējot koprades telpu nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā. Turpinājumā vārds tika dots radi!2017 iniciatoriem, Britu padomes Latvijā programmu vadītājai Agnesei Kriķei, kā arī partneriem - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vadītājai Baibai Moļņikai, Francijas institūta Latvijā direktoram Žilam Bonviālam (Gilles Bonnevialle), Francijas modes māksliniecei Klērai Elio (Claire Eliot), Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas projektu vadītājam Jānim Gailītim, LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora vadītājai Lienei Pērkonei, kā arī radi!2017 stratēģiskajam partnerim un atbalstītājam, Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības vecākajai padomniecei Ilzei Gailītei-Holmbergai, kura viesus informēja par partnerības Kultūras forumu, kas norisināsies 18. novembrī Sanktpēterburgā un kura ietvaros 11 valstu pārstāvjiem no Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes un Krievijas tiks prezentēti radi!2017 sasniegumi.

“Ja mēs lūkojamies uz Lielbritānijas pieredzi radošo industriju jomā, varam redzēt, ka tā ir veicinājusi gan ekonomikas, gan kultūras attīstību, savedot kopā partnerus ar dažādu pieredzi, lai kolektīvi sasniegtu izvirzītos mērķus. Arī Radošās darbības nedēļas radi! ietvaros katru gadu tiek īstenota sadarbība ar ārvalstu ekspertiem, dodot iespēju Latvijas radošo industriju pārstāvjiem uzklausīt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties savos ne mazāk vērtīgajos atklājumos. Radošā darbība, ko mēs īstenojam kopā ar radi!2017 ļauj attīstīt 21. gadsimtā būtiskas prasmes gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, tādējādi veidojot pozitīvas pārmaiņas arī sabiedrībā kopumā,” komentē Britu padomes Latvijā programmu vadītāja Agnese Kriķe.

Radošais atklāšanas notikums turpinājās ar radi!2017 koncepta izklāstu un detalizētu šī gada Radošās darbības nedēļas notikumu apskatu pasākuma moderatores Līvas Stūrmanes izpildījumā, bet jau uzreiz pēc tam klātesošo uzmanībai tika piedāvāts pieredzējuša stratēģiskā mārketinga un komunikāciju eksperta J. Margusa Klāra (J. Margus Klaar), Zviedrija, skatījums par tēmu "Latvia as a User Friendly Country", kas informatīvā un humoristiskā veidā apskatīja Latviju kā iedzīvotājiem saprotamu un draudzīgu valsti. Savas uzstāšanās laikā Marguss uzsvēra, ka lielākā problēma publiskajā valsts pārvaldē ir tieši informācijas trūkums, ar ko iedzīvotāji saskaras ik dienu, taču, veicot pārdomātus un tālredzīgus lēmumus, kam pamatā ir sabiedrības primārās vajadzības, šo situāciju ātri vien iespējams veiksmīgi risināt.

Pēcpusdienā pasākuma otrā daļā aizsākās ar ekspertu debati, kas pievērsās jau iepriekš aktualizētajam jautājumam par to, vai Latvijai ir lietotājam draudzīga valsts. Tās ietvaros četri pašmāju un ārzemju radošo industriju pārstāvji - lietojamības un lietotāju saskares dizaina eksperte Līga Letiņa, radošo industriju platformas FOLD pārstāve Jeļena Solovjova, starptautiski atzīts kultūrpolitikas un radošo industriju stratēģiju eksperts Ragnārs Sīls (Ragnar Siil), Igaunija, un Marguss Klārs - interesantā un kodolīgā veidā apskatīja dažādus pārstāvētos viedokļus, pārliecinoši argumentējot “par” un “pret” izvirzītajai hipotēzei un finālā nonākot pie atziņas, ka, lai arī Latvija pagaidām vēl ir tikai ceļa sākumā uz ideālu pārvaldes sistēmu, pie mums jau šobrīd ir novērojama pozitīva progresa tendence. Visbeidzot, atklāšanas pasākuma noslēgumā viesi bija aicināti iepazīties ar kopā strādāšanas telpas “DarbaVieta” stāstu un piedāvātajām iespējām, veicot informatīvu tūri tās vadītājas Kristīnes Jansones vadībā.

 

Video ierakstu no radi!2017 atklāšanas pasākuma iespējams aplūkot radi!latvija Facebook lapā. Pilns Radošās darbības nedēļas pasākumu kalendārs ar aprakstiem un pieteikšanās saitēm pieejams mājas lapā http://www.radilatvija.lv/lv/notikumi. radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi arī sociālajos tīklos Facebook, TwitterunYouTube. #radilv. radi!2017 publicitātes materiāli pieejami mediju mapē: http://ej.uz/radi_mediju_mape.

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design Elevator, Urban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.


12.10. Konferencē “Rīga: Tukša telpa + Radošās industrijas = Radoša vietrade?” spriedīs par tukšo ēku radošu attīstību

 

Laika posmā no 9. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau tradicionāli norisinās Radošās darbības nedēļa radi!, kas aicina uz virkni dažādiem interaktīviem kopā radīšanas, darīšanas, domāšanas un strādāšanas semināriem, lekcijām, diskusijām un citām radošām aktivitātēm. Pirmie radi!2017 ieskandinošie pasākumi aizvadīti jau iepriekšējā nedēļā, taču tieši šonedēļ norisinās Radošās darbības nedēļas centrālie notikumi, tostarp arī konference un radošā darbnīca “Rīga: Tukša telpa + Radošās industrijas = Radoša vietrade?”, kas gaidāma 12. un 13. oktobrī, K.K. fon Stricka villas telpās.

Radošās darbības nedēļas radi! 2017 ietvaros konference un radošā darbnīca savedīs kopā nozares viedokļu līderus, ekspertus, praktiskos darbiniekus, attīstītājus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus no Latvijas, Vācijas, Dānijas un Francijas, kuri prot novērtēt tukšu ēku potenciālu un saskatīt teritorijas plānojumu un atbalstu radošām industrijām kā iespēju jaunam sākumam un Rīgas ekonomiskai attīstībai. Konference kalpos arī kā starptautiska pieredzes apmaiņas platforma un tās ietvaros paredzēts prezentēt un apspriest veiksmīgu projektu piemērus, kas īstenoti Rīgā, kā arī citās Eiropas valstīs. Seminārs tiek organizēts arī sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskajiem partneriem no projekta NXT-CREATIVES. Šī projekta mērķis ir veicināt jauno mākslinieku starptautisku apriti un biznesa prasmes, veicinot radošu biznesa inkubatoru attīstību.

Dažādu jomu pārstāvji un eksperti šo ceturtdien no plkst. 11:00 visas dienas garumā klātesošajiem piedāvās pārdomas raisošus inovācijas ieteikumus, kā arī apspriedīs esošos izaicinājumus un iespējas. Pasākuma ievaddaļā uzstāsies "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" direktors un Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis un biedrības “Free Riga” pārstāvis, kopā strādāšanas telpas "Birojnīca" dibinātājs Mārcis Rubenis, kuri runās par pamesto ēku attīstības jautājumu jaunuzņēmumu un radošo industriju kontekstā, bet jau pēc tam dzirdēsim Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītājas Lilitas Sparānes lekciju par Latvijas radošo industriju potenciālu.

Turpinājumā uzstāsies pasākuma viesis no Vācijas, telpisko stratēģiju biroja Belius Foundation valdes priekšsēdētājs Andreass Krūgers (Andreas Krüger), kurš paudīs savu viedokli par to, kas ir vissvarīgākais, atjaunojot tukšās telpas radošajām nozarēm, jaunuzņēmumiem un kultūras industrijas pārstāvjiem, minot veiksmīgus piemērus un metodes. Savukārt jau uzreiz pēc tam klātesošo uzmanībai tiks piedāvāta Aarhus pašvaldības tehnoloģiju un vides nodaļas Urban Innovation (Pilsētvides inovācijas) nodaļas vadītāja Maikla Troelsena (Michael Troelsen, Dānija) prezentācija par tēmu “Radošuma un uzņēmējdarbības noteicošā loma pārtrauktās kravas dzelzceļa stacijas pārveidošanā dinamiskajā pilsētas teritorijā”.

Dienas otrajā daļā sekos École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienneuniversitātes pasniedzējas Kamillas Vilainas (Camille Vilain, Francija) prezentācija par pilsētas mērogu izaicinājumu tēmu, bet kā pēdējais ekspertu lekciju ciklu noslēgs Hanss Gerds Nottenbūms (Hans-Gerd Nottenboom), Videi draudzīgu un sociāli atbildīgu tehnoloģiju savienības direktors no Vācijas, kurš runās par kooperatīvu pieeju radošo telpu vadīšanā. Savukārt pasākuma izskaņā gaidāmas ārvalstu ekspertu un Gvido Prinča radošās diskusijas, ko noslēgs iedvesmojoša grupu tūre uz diviem no Rīgas radošajiem rajoniem Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas projektu vadītāja Jāņa Gailīša vadībā. Bet jau rītdien, 13. oktobrī, visi radošo darbnīcu dalībnieki kopīgi strādās pie dažādām Rīgas attīstības stratēģijām, prezentējot savas inovatīvās idejas.

Ikviens interesents vēl var pieteikt dalību seminārā, aizpildot elektronisko anketu šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPTOG97FDlpwNDOASD_PWqJPYd-fonJnZdI-x-Diu07ex2Eg/viewform?c=0&w=1. Semināru radi!2017 nedēļas ietvaros organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Mākslas akadēmija, Gētes institūts Rīgā un Dānijas Kultūras Institūts Latvijā; to atbalsta Eiropas Mākslu institūciju līga (ELIA) un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Pasākuma norises valoda – latviešu/angļu.

 

Pilns Radošās darbības nedēļas pasākumu kalendārs ar plašākiem aprakstiem un pieteikšanās saitēm pieejams mājas lapā http://www.radilatvija.lv/lv/notikumi. radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi arī sociālajos tīklos Facebook, TwitterunYouTube. #radilv. radi!2017 publicitātes materiāli pieejami mediju mapē: http://ej.uz/radi_mediju_mape.

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design Elevator, Urban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.


10.10. Vai Latvija ir lietotājam draudzīga valsts? – to mēģināsim noskaidrot Radošās darbības nedēļas radi!2017 atklāšanas pasākumā

 

Nedēļa no 9. līdz 15. oktobrim šoruden paies radi!2017 zīmē, kad visā Latvijā jau septīto reizi norisināsies dažādas kopā radīšanas, darīšanas un domāšanas aktivitātes ar mērķi izcelt pašmāju sasniegumus, radošo un kultūras industriju potenciālu un mijiedarbību ar citiem sektoriem. Pirmie Radošās darbības nedēļu ieskandinošie pasākumi Rīgā un citviet reģionos aizvadīti jau pagājušajā nedēļā, savukārt programmas centrālie notikumi, un tostarp arī radi!2017 atklāšanas pasākums, gaidāmi tieši šonedēļ.

Šogad radi!2017 atklāšanas pasākums norisināsies trešdien, 11. oktobrī, radošo industriju centrā “DarbaVieta”, vienkopus pulcējot Radošās darbības nedēļas organizatorus, atbalstītājus, mediju pārstāvjus un citus interesentus. Tā ievaddaļā radi! iniciatoriem un partneriem jautāsim viedokļus “Vai Latvijai ir lietotājam draudzīga valsts?”, un to, kā viņu atbalstītie pasākumi var veicināt šo pozitīvo tendenci. Vārds tiks dots  Kultūras ministrei Dacei Melbārdei un Britu padomes Latvijā programmu vadītājai Agnesei Kriķei, kā arī pasākuma partneriem - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vadītājai Baibai Moļņikai, Francijas institūta Latvijā direktoram Žilam Bonviālam (Gilles Bonnevialle), Francijas modes māksliniecei Klērai Elio (Claire Eliot), Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas projektu vadītājam Jānim Gailītim un LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora vadītājai Lienei Pērkonei. Uzreiz pēc tam sekos radi! koncepta izklāsts un detalizēts šī gada Radošās darbības nedēļas notikumu apskats.                       

Turpinājumā klātesošo uzmanībai tiks piedāvāts pieredzējuša stratēģiskā mārketinga un komunikāciju eksperta J. Margusa Klāra (J. Margus Klaar), Zviedrija, skatījums par tēmu "Latvia as a User Friendly Country", kas notiks angļu valodā un apskatīs Latviju kā iedzīvotājiem saprotamu un draudzīgu valsti. Pasākuma otrā daļā aizsāksies ar ekspertu debati, kas pievērsīsies jau iepriekš aktualizētajam jautājumam "Is Latvia a User Friendly Country?”. Tās ietvaros vairāki pašmāju radošo industriju pārstāvji - lietojamības un lietotāju saskares dizaina eksperte Līga Letiņa, radošo industriju platformas FOLD pārstāve Jeļena Solovjova, starptautiski atzīts kultūrpolitikas un radošo industriju stratēģiju eksperts Ragnārs Sīls (Ragnar Siil), Igaunija, un Marguss Klārs - interesantā un kodolīgā veidā apskatīs dažādus pārstāvētos viedokļus. Arī debates norisināsies angļu valodā. Savukārt pasākuma noslēgumā viesi varēs iepazīties ar kopā strādāšanas telpas “DarbaVieta” stāstu un piedāvātajām iespējām tās vadītājas Kristīnes Jansones vadībā.

"radi! jau septīto gadu aktualizē un raisa diskusijas par dažādiem jautājumiem, kas skar radošās industrijas. Šis gads būs īpašs, jo domāsim par dizaina jeb lietotājam draudzīgu domāšanu un tās nozīmi ne tikai radošo industriju izaugsmē, bet arī valsts pārvaldes komunikācijā, dažādās uzņēmējdarbības jomās un izglītībā. Esmu pārliecināta, ka, kopā radot un darot, mums nākamajā simtgadē izdosies Latviju veidot par zemi ar augstu dzīves un darba kvalitāti," akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Mediju pārstāvji un ikviens interesents ir laipni gaidīti radi!2017 atklāšanas pasākumā trešdien, 11. oktobrī, plkst. 11:00 Radošo industriju centrā “DarbaVieta”, Hanzas ielā 18 (ieeja no Rūpniecības ielas puses).

 

Pilns Radošās darbības nedēļas pasākumu kalendārs ar aprakstiem un pieteikšanās saitēm pieejams mājas lapā http://www.radilatvija.lv/lv/notikumi. radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi arī sociālajos tīklos Facebook, TwitterunYouTube. #radilv. radi!2017 publicitātes materiāli pieejami mediju mapē: http://ej.uz/radi_mediju_mape.

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design Elevator, Urban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.


04.10. Hāgā gaidāms pirmais radi! pasākums ārpus Latvijas - interaktīvs seminārs ārzemju latviešiem

 

Nākamnedēļ, no 9. līdz 15. oktobrim, jau septīto gadu pēc kārtas norisināsies Radošās darbības nedēļa radi!. Tās plašo notikumu programmu jau tradicionāli veido dažādi Rīgā un citviet reģionos organizēti kopā-strādāšanas, domāšanas un radīšanas pasākumi, taču šogad radi! nedēļa pirmo reizi sniedzas arī ārpus Latvijas robežām. Šo sestdien, 7. oktobrī, Latvijas vēstniecībā Nīderlandē notiekošais seminārs “Diasporas loma radošo industriju eksporta veicināšanā Beniluksa valstīs” pulcēs virkni radošo industriju pārstāvju, kuri par savām mājām šobrīd sauc Nīderlandi, Beļģiju vai Luksemburgu.

Interaktīvās pieredzes apmaiņas diskusijās visas dienas garumā piedalīsies Latvijas izcelsmes vietējie nozares profesionāļi, diasporas aktīvisti, uzņēmēji un studenti no Nīderlandes, Beļģijas un Luksemburgas, kuriem pievienosies arī radošo industriju pārstāvji no Latvijas. Semināra mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi, uzņēmību, iniciatīvu un sadarbību pāri Latvijas robežām (“inovācijas diplomātija”), tādējādi stiprinot Latvijas kopējo cilvēkkapitālu un izcilību Eiropā. Tas ir solis tālāk, lai veicinātu diasporas nozaru profesionāļu savstarpējo tīklošanos un radītu platformu pragmatiskai sadarbībai ar Latviju – ar īpašu uzsvaru uz radošo industriju nozari: Latvijas dizaina, modes, kultūras un arhitektūras zīmoliem, kā arī radošās nozares IT risinājumiem.

Gaidāmais seminārs tā dalībniekiem sniegs iespēju izzināt nozares attīstības aktualitātes Latvijā un iepazīt tādu zīmolu pieredzi, kas veiksmīgi iekaro ārvalstu tirgus, kā arī dalīties ar savām idejām, pieredzi un kontaktiem Latvijas zīmolu virzīšanai Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā. Tādējādi tiks iezīmēti kopēji soļi un projekti, ko tuvākajā laikā realizēt Beniluksa valstīs.

“Latvijas spēcīgākais zīmols ir tās cilvēki, un radošo nozaru profesionāļi to apliecina visspilgtāk, neatkarīgi no mītnes zemes. Eiropā satīklojot Latvijas radošos profesionāļus, uzņēmējus un latviešu organizācijas, mēs vēlamies veidot atvērtu platformu pragmatiskai sadarbībai, kas stiprinātu gan katra iesaistītā, gan Latvijas kopējo izcilību šajā Latvijas simtgades simboliski iezīmētajā laikā,” komentē pasākuma organizatore un Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve Elīna Pinto. Tas turpina šovasar pirmajā Eiropas Latviešu kongresā aizsākto darbu. Seminārā būs vieta gan diskusijām par radošo industriju eksporta iespējām, gan nozares studentu un uzņēmēju pieredzes stāstiem, gan praktiskam ceļvedim Beniluksa valstu tirgos. Pasākumu noslēgs neformālā daļa ar tīklošanos un Latvijas dizaina salona “Design Mind” Hāgā apmeklējumu.

Ikviens interesents var pieteikt dalību seminārā, aizpildot elektronisko anketu šeit: http://www.visidati.lv/aptauja/1301228948/1/. Semināru radi!2017 nedēļas ietvaros organizē Eiropas Latviešu apvienība ar LIAA, Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas vēstniecības Nīderlandē atbalstu. Pasākuma norises valoda – latviešu.

 

Pilns Radošās darbības nedēļas pasākumu kalendārs ar plašākiem aprakstiem un pieteikšanās saitēm pieejams mājas lapā http://www.radilatvija.lv/lv/notikumi. radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi arī sociālajos tīklos Facebook, TwitterunYouTube. #radilv. radi!2017 publicitātes materiāli pieejami mediju mapē: http://ej.uz/radi_mediju_mape.

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design Elevator, Urban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.


28.09. Radošās darbības nedēļa radi!2017 priecēs ar plašu notikumu programmu

 

Oktobrī visā Latvijā norisināsies ikgadējā Radošās darbības nedēļa radi!, kuras mērķis ir izcelt pašmāju sasniegumus, kā arī radošo un kultūras industriju potenciālu un mijiedarbību ar citiem sektoriem. Šogad Radošās darbības nedēļas centrālie notikumi gaidāmi no 9. līdz 15. oktobrim, bet dažādi ar to saistītie satelītpasākumi Rīgā un reģionos plānoti vairāk nekā mēneša garumā. Ikviens interesents tiek aicināts iepazīties ar radi!2017 notikumu kalendāru un piedalīties gaidāmajās diskusijās, semināros, darbnīcās, domnīcās, konferencēs, un citās aizraujošās un ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas aktivitātēs.

Viens no pirmajiem Radošās darbības nedēļu radi!2017 ieskandinošajiem notikumiem ir ikgadējā “Reinholda Šmēlinga konference — Livable City Forum Riga”, kas norisināsies no 4. līdz 6. oktobrim un būs veltīta arhitektūras un pilsētvides pielāgošanai mūsdienīgu zinātnes centru attīstībai. Šī gada galvenā apskatāmā tēma būs “Kā veidot veiksmīgu pilsētu: arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā”, un konferences lektori dienas gaitā apskatīs tādus zināšanu ekonomikas elementus kā akadēmiskie centri, zināšanu un tehnoloģiju kvartāli un inovācijas sekmējoša pilsētvide.

5. oktobrī plkst. 12:00 norisināsies arī otrā no četrām sarunu cikla diskusijām par dizaina lomu valsts pārvaldībā, uzņēmējdarbībā, izglītībā un valsts reputācijas veidošanā. Šoreiz diskusijas “Dizains un uzņēmējdarbība” dalībnieki runās par dizainu kā stratēģisku rīku uzņēmējdarbībā – gan par dizaina kompetenci dažādu nozaru uzņēmumu attīstībā, gan tautsaimniecības procesu kontekstā valstiskā mērogā. Diskusijā piedalīsies ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un dažādi uzņēmējdarbības pārstāvji – Ingmārs Pūķis, Aldis Circenis, Alise Baltgalve u.c.

Turpinājumā no 9. līdz 14. oktobrim gaidāma Latvijas Universitātes OTRĀ VIZUĀLIZPRATNES NEDĒĻA 2017, kuras mērķis ir rosināt interesi par vizuālizpratnes nozīmi mūsdienu attēlu pasaulē un, iedvesmojoties no kultūras mantojuma, radīt jaunas idejas un ilgtermiņā paliekošas vērtības. Visas nedēļas garumā katru pēcpusdienu notiks dažādas lekcijas un radošas nodarbības, kas kopumā veidos plašu ieskatu dažādos vizuālizpratnes problemātikas un izglītības procesa kontekstos.

No 9. līdz 15. oktobrim radi!2017 zīmē norisināsies arī ikgadējā UNESCO nedēļa. Zināšanas par valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”, un tās ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.

Trešdien, 11. oktobrī, Latvijas Mākslas akadēmijas telpās gaidāma izglītojoša lekcija “Mode un jaunās tehnoloģijas – mūsdienu tendences” ar franču ekspertes Klēras Elio (Claire Eliot) piedalīšanos. Inovatīvi tekstilizstrādājumi ir tēma, kuru Radošās darbības nedēļas radi! ietvaros piedāvā aplūkot Francijas institūts, uzaicinot ciemos mākslinieci, lai viņa dalītos savā pieredzē darbā ar interaktīvajiem tekstilizstrādājumiem un savā aizrautībā ar modi un jaunajām tehnoloģijām.

Tāpat 11. oktobrī radi!2017 ietvaros norisināsies arī BalTicket Partnerības un Radošuma forums”, kas aicina pasākumu organizētājus dalīties zināšanās un pieredzē, kā sasniegt savu mērķauditoriju un efektīvi izmantot digitālā mārketinga iespējas. Foruma laikā tiks skaidrots, kā savu auditoriju sasniegt un pārliecināt šajā informācijas pārbagātības laikmetā, un tajā piedalīsies tādi nozares eksperti kā Untitled valdes loceklis Mārcis Gulbis, festivāla POSITIVUS rīkotājs Ģirts Majors, viens no vadošajiem sociālo mediju un digitālā mārketinga ekspertiem Latvijā Artūrs Mednis u.c.

Turpretī 12. oktobrī ikviens interesents, iepriekš piesakoties, tiek aicināts apmeklēt konferenci “Rīga: Tukša telpa + Radošās industrijas = Radoša vietrade?” par pamestu ēku un radošo industriju attīstības iespējām. Konference un radošās darbnīcas pulcēs kopā nozares viedokļu līderus, ekspertus, praktiskos darbiniekus, attīstītājus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus no Latvijas, Vācijas, Dānijas un Francijas, kuri prot novērtēt tukšu ēku potenciālu un saskatīt teritorijas plānojumu un atbalstu radošām industrijām kā iespēju jaunam sākumam un Rīgas ekonomiskai attīstībai.

 

Pilns Radošās darbības nedēļas pasākumu kalendārs ar plašākiem aprakstiem un pieteikšanās saitēm pieejams mājas lapā http://www.radilatvija.lv/lv/notikumi. radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi arī sociālajos tīklos Facebook, TwitterunYouTube. #radilv. radi!2017 publicitātes materiāli pieejami mediju mapē: http://ej.uz/radi_mediju_mape.

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design ElevatorUrban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.


13.09. Visā Latvijā jau tradicionāli norisināsies Radošās darbības nedēļa radi!2017

 

Šoruden jau septīto gadu pēc kārtas norisināsies Radošās darbības nedēļa radi!2017, kuras mērķis ir izcelt mūsu valsts progresīvās idejas, spēcīgos talantus, ilggadējo pieredzi un iniciatīvas, kopīgi liekot pamatus Latvijas valsts nākamajai simtgadei - atvērtai, radošai, gudrai un inovatīvai. Radošās darbības nedēļa norisināsies no 9. līdz 15. oktobrim, bet dažādi ar to saistītie satelītpasākumi Rīgā un citos Latvijas reģionos vairāk nekā mēneša garumā plānoti arī pirms un pēc tam. Ikviens interesents tiek aicināts pieteikt savu pasākumu radi!2017 programmai un piedalīties interaktīvajos notikumos visā Latvijā.

Latvijas valsts simtgades programmas galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. 2017. gadā valsts svētku atslēgas vārds ir GRIBA, kas simbolizē ikvienu Latvijas iedzīvotāju kā daļu no tās radīšanas procesa. Gatavojoties valsts simtgadei, radi!2017 mudina aktīvi līdzdarboties mūsdienu Latvijas “radīšanā” un tās vērtību spodrināšanā. Tādējādi pasākumu programmas ietvaros gaidāma virkne interaktīvu notikumu, kuru mērķis ir izcelt pašmāju sasniegumus, radošo un kultūras industriju potenciālu un mijiedarbību ar citiem sektoriem, akcentējot inovatīvas uzņēmējdarbības, izglītības un gudras pārvaldības nozīmi. Zīmīgi, ka līdz šim Radošās darbības nedēļa radi!2017 norisinājās pavasarī, taču šogad, valsts gadadienu ieskandinot, tā pirmo reizi gaidāma rudenī. 

„Plašajā pasaules saziņas telpā nevar nepamanīt jaunākās tendences. Tās viennozīmīgi ir vērstas uz pārmaiņām un uz attīstību, izmantojot gudru pieeju, minimālismu, efektīvas metodes. Un pāri visam tomēr vissvarīgākais ir CILVĒKS. Tikai cilvēks spēj radīt, radoši pieiet sarežģītām lietām, veicināt pār-jaunošanu, motivēt mācīties un pielietot sen atzītas lietas daudz plašāk nekā pieņemts. Tās ir vērtības, par ko radi! partneri ne tikai domā, runā, bet arī dara, mudinot visus pārējos pievienoties. Nav svarīgi, vai runa ir par pamestām ēkām, kas var kļūt par koprades vietām, vai par gudru pārvaldību, kas, izmantojot dizaina domāšanas metodes, palīdzēs vairot labbūtību, vai par līdzdarbību un aizspriedumu kliedēšanu dažādi domājošo starpā, - visa centrā vienmēr ir Cilvēks. Par to arī šogad radi! turpinās sarunas ar visiem, kam rūp Latvijas nākotne,” šī gada notikumu aspektus raksturo Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas vadītāja Lilita Sparāne.

Līdzīgi kā iepriekš arī šogad ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts iesaistīties gaidāmajās diskusijās, semināros, darbnīcās, domnīcās, konferencēs, hakatonos un citās aizraujošās un ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas aktivitātēs. Tāpat arī pašmāju radītāji, vizionāri, uzņēmēji un dažādu valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji ir aicināti pievienoties radi!2017 un pieteikt savu notikumu kopējai Radošās darbības nedēļas programmai līdz 26. septembrim. radi! mērķis - būt atvērtiem jaunām partnerībām starp cilvēkiem, organizācijām, disciplīnām, novadiem un idejām par to, kā radošās nozares sniedz ieguldījumu sabiedrības dzīves uzlabošanā un attīstīšanā. Papildus informācija, gaidāmo pasākumu kalendārs un pieteikuma anketa atrodama radi! oficiālajā mājas lapā www.radilatvija.lv.

radi!2017 pamatvirzieni šogad: Radošo industriju mijiedarbība ar citām nozarēm, kas ietver to potenciāla izcelšanu un iesaisti progresīvas un inovatīvās uzņēmējdarbības, Baltijas jūras reģiona sociālās labklājības, dzīves kvalitātes un pilsētvides attīstības kontekstā; Dizaina domāšanas metodes un starpdisciplināra pieeja publiskās pārvaldes un izglītības procesos, veicinot zināšanu ekonomikā balstītu Latvijas nākotni un kopīgi radot darba vidi, kuras centrā ir iedzīvotāju vajadzības, kā arī Latvijas reģionu un to iedzīvotāju, mazākumtautību un jauniešu aktīva iesaiste, paužot ideju, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs ir daļa no valsts radīšanas procesa un tādējādi akcentējot līdzdarbības ideju, veicinot interesi un stiprinot dialogu.

 

Radošās darbības nedēļas radi!2017 jaunumiem iespējams sekot līdzi mājas lapā www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos: Facebook, TwitterunYouTube. #radilv. 

 

Radošās darbības nedēļas radi! iniciatori: Kultūras ministrija un Britu padomes pārstāvniecība Latvijā. Stratēģiskie partneri: Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Mākslas akadēmija. Pasākumu partneri: Ziemeļu Ministru padome Latvijā, Dānijas Vēstniecība Latvijā, Frīdriha Eberta fonds, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Latvijas Institūts, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, radošo industriju platforma FOLD, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Radošo industriju biznesa inkubators, Latvijas Mūzikas eksporta biedrība, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Creativity Lab, The Red Jackets, Design ElevatorUrban Institute, NP Properties (Sporta 2), Biļešu serviss, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas biznesa inkubators u.c.