dcsimg

 

Noslēdzies pirmais Radošo industriju tūrisma misiju cikls Latvijā!

 

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros četrās Latvijas mazpilsētās – Līgatnē, Aknīstē, Aizputē un Staicelē – īstenots pirmais Radošo industriju tūrisma misiju cikls. Iepazīstot dizaina domāšanas metodes, mazpilsētas radošo industriju profesionāļu vadītās meistarklasēs centušās izcelt savu nenovērtēto tūrisma potenciālu. Šobrīd tās turpina mērķtiecīgi strādāt pie tūrisma attīstības kopā ar mentoriem, lai augusta beigās nāktu klajā ar radošu un inovatīvu tūrisma piedāvājumu.

“Latvijā ir ne mazums pilsētu ar labu potenciālu tūrisma attīstībai, taču vairumā gadījumu ir vērts piesaistīt profesionāļus ar skatu no malas, lai palīdzētu ieraudzīt to, ko paši ikdienā varbūt nemaz nepamana kā vērtīgu un citiem interesantu. Tāpēc ceram, ka šīs misijas būs labs impulss arī citām pilsētām pārdomāt radošo industriju iespējamo pienesumu un sākt rīkoties,” pauž Radošās darbības nedēļas “radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.

Aknīste – miera osta pagurušajiem
“Aknīstē ir skaidri saskatāms potenciāls miera un dabas tūristiem. Darba grupā tika radīta vesela pakete ar dažādiem radošiem risinājumiem un idejām, kā piesaistīt radošās industrijas pilsētai. Piemēram, ir iespēja piešķirt un pielāgot brīvās telpas attālinātam darbam, kur pilsētas nogurušie profesionāļi var uz laiku pastrādāt attālināti mierīgā vidē jeb paņemt tā saucamo "workation". Tāpat var pārdomāt baznīcas izmantošanu, kas var kļūt par vietu jauniem kultūras pasākumiem. Aknīstē kultūru jau ir veiksmīgi iedibinājuši festivāla “Sansusī” organizētāji, līdz ar to šis būtu loģisks nākamais solis,” atzīst Aknīstes mentors, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons.

Aizpute – šarmantā dārgumu krātuve
Aizputes mentore arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola : “Aizpute ir šarmanti senatnīga mazpilsēta, kurā tūrisma plūsmu var mērķtiecīgi stimulēt, koncentrējot pieejamos resursus īpašiem pasākumiem, — rīkot tirdziņus, sacensības, koncertus, vasaras skolas, festivālus. Aizputniekiem jāiemācās ieraudzīt potenciāli interesantas saiknes starp pilsētā esošām taustāmām un nemateriālām vērtībām. Piemēram, kā būtu baudīt Aizputē dzimušā, pasaulslavenā komponista Pētera Vaska mūziku īpašā koncertā kādā no pilsētas skaistajām baznīcām?” Aizpute šobrīd strādā pie pilsētas kopējā tēla veidošanas principu izpildes, jo kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem radošo industriju profesionāļi šobrīd saskata nepieciešamību strādāt pie dažādu auditoriju segmentu analīzes un vienoties par pilsētas galvenajām vērtībām.

Līgatne – industriālā mantojuma atdzīvinātāja
“Pilsētā ir jūtama vēlme rīkoties, izmantojot radošo industriju potenciālu,” saka Līgatnes mentors, “Free Riga” projektu vadītājs Jāzeps Bikše. Te ir lielisks potenciāls pamestu vietu atdzīvināšanai un industriālā mantojuma iedzīvināšanai, jo slēgtā Līgatnes papīrfabrika līdz ar tās kultūrvēsturisko ciematu šobrīd ir nenoteiktā situācijā. Misijas laikā Līgatnei jau radušās daudzveidīgas idejas papīrfabrikas tālākai apsaimniekošanai, piemēram, ekskursijas teritorijā, netradicionāls restorāns vasaras sezonai, vieta brīvdabas kino, kultūras pasākumu centrs, laikmetīgās mākslas telpa, vieta dažādiem pasākumiem, mājvieta spoku stāstu vakariem, origami festivālam, realitātes šovam, izlaušanās istabai un papīrfabrikas muzejam u. c. Līgatne saņēmusi vairākus uzdevumus, to skaitā attīstīt saziņu sociālajos tīklos, izveidot plānu, kā padarīt papīrfabriku saistošu tūristiem, un izanalizēt Līgatnes apmeklētāju dzīvesstilu, lai precizētu pilsētas kopējo tēlu.

Staicele – spilgti simboli ar peļņas potenciālu
“Lielākais izaicinājums Staicelē ir pārvērst savus lepnumus – futbolu, stārķus, arhitektūru un citus spilgtus elementus – pelnošos faktoros,” atzīst viens no Staiceles mentoriem Mārtiņš Eņģelis. “Līdz šim skaidri redzams, ka Staicele ir uzņēmīga, viena no tās iedzīvotāju labākajām īpašībām ir azarts un aizrautība, taču to vajadzētu ieguldīt produktu veidošanā. Šobrīd Staiceli raksturojošās vērtības nav piedzīvojamas tūristiem, jo daudzie pasākumi un ražojumi ir domāti galvenokārt vietējiem vai novadniekiem, citiem par to uzzinot tikai nejauši, pastarpināti, visbiežāk – novēloti vai neuzzinot vispār,” atzīst Mārtiņš Eņģelis.

Ar katru pilsētu mentori strādās visu vasaru, bet 31. augustā jaunrades festivālā “iNovuss” pilsētas prezentēs to, ko šajā laikā paveikušas.

 


 

Pieredzējuma tūrisms – mazpilsētu veiksmes atslēga

 

Lielākā tūrisma vērtība digitālajā gadsimtā ir tas, ko digitālā realitāte nespēj sniegt – pieredze, mijiedarbe, saskarsme ar vietu, vidi un cilvēkiem. Tāpēc jebkuras, it īpaši mazas pilsētas tūrisma piedāvājuma veiksmes atslēga slēpjas tās spējā vērtēt sevi ceļotāju acīm un dāvāt patīkamu, vērtīgu piedzīvojumu. Katrai pilsētai piemīt kaut kas īpašs, tomēr šovasar aizvadītās Radošās darbības nedēļas “radi!2019” īstenotās radošo industriju tūrisma misijas Latvijas mazpilsētās liecina, ka nav nemaz tik viegli to identificēt. Kā mazpilsētām atrast savu īpašo identitāti, un kā šajā procesā var palīdzēt dizaina domāšana?

Pieredzējuma jeb pieredzestūrisms kā ceļotāja mērķis

Tas, ko aizvien biežāk klienti sagaida no pakalpojumiem un par ko ir gatavi maksāt vairāk, ir pieredze. Pieredzējuma tūrisms balstās idejā, ka pats vērtīgākais, ko varam piedāvāt viesiem, ir atmiņā paliekošas emocijas un pieredze. Pieredzējuma tūrisms tiek uzskatīts par vienu no radošajām industrijām. To var dalīt dažādās kategorijās, ieskaitot kultūras tūrismu, ekotūrismu, izglītojošus ceļojumus, eksperimentālo, mantojuma un dabas tūrismu, kur aktivitātes ir draudzīgas videi, izrāda cieņu vietējai kultūrai un ļauj piedzīvot, ne tikai vērot no malas. Atšķirībā no tradicionālā tūrisma, pieredzējuma tūrisms vienmēr ietver aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos. Citiem vārdiem runājot, tā nav tikai pilsētas laukuma apskate vai muzeja apmeklējums; to papildina īpaša ekskursija, attiecīgā laika vai vides simulācija, 3D virtuālā realitāte, aroda prasmju izmēģināšana amatnieku darbnīcā utt., kas ļauj viesiem sajust, izbaudīt, saprast vai atklāt kaut ko īpašu par konkrēto vietu. 

Vieta kā tūrisma produkts

Lai gan ar “vietu” lielākoties saprotam pilsētas, apdzīvotas vietas vai mājas atrašanās koordinātas kartē, vieta ietver arī asociācijas un sajūtas, kas rodas, dzirdot, redzot un piedzīvojot noteiktu telpu saskarsmē ar tajā dzīvojošiem cilvēkiem. Tas ir raksturlielums, kas dažām ģeogrāfiskām vietām piemīt, bet citām – nē.

Piemēram, lielpilsētas ir komplicētas un dzīvas, tās simbolizē garīgo, materiālo, sociālo, kultūras un politisko apstākļu izpausmes laika gaitā. Pilsētvide pastāvīgi mainās līdzi notikumiem un kopienas pārvērtībām, atspoguļojot iedzīvotāju vērtības un pasaules uztveri. Katras šādas izmaiņas padara pilsētu unikālu un neatkārtojamu. Atliek vien rast veidu, kā savu unikālo identitāti atklāt, kopt un ļaut piedzīvot pilsētas viesiem.

Arī katrai mazpilsētai piemīt īpašs šarms – zināms, uzspodrināms, aizmirsts vai no jauna atklājams. Tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. Taču to var atklāt un novērtēt, tikai skatoties kopīgi ceļotāja un vietējā iedzīvotāja acīm. Starp citu, mazpilsētām ir kāda vērā ņemama priekšrocība – tās savā “mazumā” ir spējīgas ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, simtus, varbūt tūkstošus, bet ne miljonus iedzīvotāju. 

Dizaina domāšana kā atbilde uz jautājumiem

Tūrisms, tāpat kā jebkurš cits pakalpojums, ir apzināti jāizstrādā un jāattīsta, mērķtiecīgi piedāvājot to konkrētai auditorijai. Lai saprastu auditoriju, ir jāapzina tās vēlmes un vajadzības. Tas ietver pamatīgu izpēti, vispirms analizējot pašu pilsētu un tās piedāvājumu. Ko pilsēta nozīmē vietējiem iedzīvotājiem? Kas tajā ir īpašs, un vai tas piemīt tikai šai pilsētai? Kas no tā visa var būt interesants tūristiem un caurbraucējiem? Un kas ir šīs pilsētas viesi?

Tad seko nākamais etaps – iespējamā tūrisma pakalpojuma modelēšana. Šajā procesā galvenais ir potenciālais pilsētas viesis, un no viņa skatpunkta arī būtu jāizstrādā tūrisma piedāvājums. Kā viesi par mums uzzina? Kā pie mums nokļūst? Kā pārvietojas? Ko redz? Ko dzird? Ko dara? Ko satiek? Ko piedzīvo? Kur vēršas pēc palīdzības? Kur ēd? Ko pērk? Kur atpūšas? Kā dalās ar piedzīvoto? Būtībā tas nozīmē modelēt viesa ideālo ceļojumu, vai tas būtu pāris stundu, vai vairāku dienu garumā.

Dizaina domāšana daudzējādā ziņā ir spēja iekāpt “citu kurpēs” un atbildēt uz jautājumiem no viņu perspektīvas, radot produktus, pakalpojumus un procesus, kas sniedz atmiņā paliekošu pieredzi. Izvēlēties īsto mazpilsētas vērtību vai tūrisma piedāvājumu ir tikai puse no darba. Otra puse ir spēja  aizrautīgi stāstīt par sevi pareizajai auditorijai, piesaistot uzmanību, radot interesi un vēlmi apciemot pilsētu. Tā savukārt ir komunikācijas dizaina joma, kas mūsdienu digitālajā laikmetā piedāvā plašas iespējas saziņai un mijiedarbei. Tāpat ir vērts paturēt prātā, ka pilsēta ir atvērta  tūristiem visu diennakti un viņi tajā atrodas arī pēc muzeju, veikalu un apskates vietu darba laika beigām. Ko viņi tad redz un piedzīvo, ir vēl viens būtisks aspekts, kas veido pilsētas tūrisma piedāvājumu. Veiksme būs to pusē, kuri paliks “ceļotāja kurpēs”, tādējādi iekļūstot “ceļotāja galvā”.

 

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLIAA un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos FacebookTwitter un YouTube.

 Radošo industriju tūrisma misijas norisināsies 
četrās Latvijas mazpilsētās

Aktualizējot radošo industriju potenciālu tūrisma attīstībā, radošo industriju profesionāļu komanda jūnijā dosies uz Aizputi, Aknīsti, Staiceli un Līgatni, lai kopā ar pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma vides uzlabošanai.

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra reģiona, kurā tiks organizētas Radošo industriju tūrisma misijas. 

 

Lai izstrādātu kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību, izmantojot arhitektūras, dizaina, kino, izpildītājmākslas, tēlotāja mākslas, mūzikas, pasākumu, televīzijas, radio, sociālo un interaktīvo mediju, reklāmas un zīmolvadības, datorspēļu un interaktīvo mediju programmatūras, kā arī kultūras mantojuma elementus, var sniegt tieši radošās industrijas.

Radošo industriju tūrisma misijas notiks 13. jūnijā Līgatnē, 18. jūnijā Aknīstē, 20. jūnijā Aizputē un 26. jūnijā Staicelē. To laikā īpašās darba grupās tiks izstrādāti konkrēti risinājumi katras pilsētas tūrisma nozares attīstībai, turklāt ikviens interesents aicināts piedalīties radošajās darbnīcās, daloties ar savām idejām un priekšlikumiem pilsētas tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai.


 

Grābekļi, uz kuriem Latvijas pilsētas kāpj tūrisma jomā

Nereti pilsētas savu tūrisma piedāvājumu veido, praktiski pilnībā ignorējot potenciālā apmeklētāja vajadzības un intereses. Tiek izceltas vai nu jau gadiem pieņemtās "vērtības", lietas, kas ir aktuālas tikai vietējiem, vai tiek netīšām noklusētas vērtības ar potenciālu. Apzinoties šo tendenci, Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros, tiek organizētas Radošās Tūrisma misijas, kur radošo industriju profesionāļi kalpo kā mentori, kas palīdz mazpilsētām risināt vietējos izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma piedāvājumu.Radošo industriju pienesums tūrismā ir domāšanas maiņa un iespēja paskatīties uz tūrismu no cita skatu punkta. Šis skatu punkts ir pilsētas apmeklētāja acis. 

Lielās mācības Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros, ko radošās industrijas varētu piedāvāt, ir fokuss uz klienta vajadzībām, saturs kā galvenais produkts, atvērta sadarbība starp plašu iesaistīto pušu loku.

Uzzini vairāk, izlasot Stratēģiskā plānotāja un partnera radošajā aģentūrā “Weekend” Edgara Pētersona viedokli:  https://ej.uz/petersons


 

Radošās darbības nedēļas “ radi!2019 ” atklāšanas pasākums

Izsludinot Radošo industriju tūrisma misijas uz četrām Latvijas mazpilsētām, 29. maijā plkst. 16.00 "Tu jau zini kur" (Tallinas ielā 10-3, Rīgā) tiks atklāta radošās darbības nedēļa “radi!2019”. Šogad tā veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai, īpaši izceļot radošo industriju potenciālu starpdisciplinārās nozarēs, tostarp dizaina vērtības un domāšanas prasmes. “radi!2019” laikā jūnijā radošo industriju profesionāļu komanda dosies uz četrām Latvijas mazpilsētām, lai kopā ar pilsētu pārvaldēm un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma, pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai, kā arī kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

radi atklāšana

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad sacenšas 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils.

Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, darbojoties konkursa žūrijā un vērtējot mazpilsētu pieteikumus, norāda, ka viena no mazpilsētu priekšrocībām salīdzinājumā ar lielajām pilsētām ir to spēja ātrāk mainīties un ieviest ko jaunu.  “Katrai mazpilsētai ir savs īpašais “šarms”, zināms, uzspodrināms, aizmirsts vai no jauna atklājams. Tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. To var atklāt un novērtēt tikai skatoties kopā – gan ceļotāja, gan vietējā iedzīvotāja acīm. Šajā procesā neaizstājama ir dizaina domāšanas pieeja, ko veido sistemātisks paņēmienu lietojums uz cilvēku orientētu risinājumu izstrādē. Tā ir spēja iekāpt “cita kurpēs”, saprast viņa dzīvi un risināt problēmas no viņa perspektīvas. Sākoties dizaina procesam, pētāmās problēmas risinājums nekad nav zināms – tas ļauj būt radošiem, ģenerēt idejas un nonākt pie negaidītiem risinājumiem,” radošo pieeju komentē D. Danosa .

 

Pasākumā piedalīsies :

  • Zane Vāgnere , Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, sabiedrības integrācijas un mediju jautājumos,
  • Līva Stūrmane, Radošās darbības nedēļas “radi!2019” projekta vadītāja,
  • Inese Šīrava , LIAA Tūrisma departamenta direktore,
  • Mārtiņš Eņģelis , LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts,
  • Jonas Buchel, Urban Institute līdzdibinātājs.

 

Programmā :

  • Radošo industriju tūrisma misiju konkursa uzvarētāju paziņošana,
  • radošo industriju potenciāls un iespējas,
  • teātra trupas KVADRIF®ONS performance

 


 

"radi!2019" aktualizēs radošo industriju   pienesumu tūrisma attīstībā un Latvijas mazpilsētās īstenos
Radošās Tūrisma misijas

Izceļot radošo industriju potenciālu starpdisciplinārās nozarēs, tostarp dizaina vērtības un domāšanas prasmes, šogad Radošās darbības nedēļa "radi!2019" tiks veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai. Tās laikā jūnijā radošo industriju profesionāļu komanda dosies īpašās Radošās Tūrisma misijās uz piecām mazpilsētām, lai kopā ar pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma, pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai, kā arī kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad Radošās darbības nedēļa "radi!2019" turpinās attīstīt reģionālo dimensiju, kopā ar dažādu profesiju radošo industriju pārstāvjiem meklējot risinājumus reģionos aktuāliem izaicinājumiem ar radošu dizaina domāšanas metožu palīdzību.

“Tūrisma tirgum kļūstot aizvien dinamiskākam un daudzveidīgākam, savas pozīcijas iespējams noturēt vienīgi, domājot ārpus tradicionālā, meklējot jaunas iespējas un sevi atbilstoši pozicionējot. Cilvēkiem vajadzīgi ne tikai skaisti skati un atpūta, bet arī jauna pieredze un izjūtas. Tieši tāpēc šeit palīgā ar savu redzējumu, idejām un prasmēm var nākt radošo industriju profesionāļi, palīdzot mazpilsētām risināt vietējos izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma piedāvājumu,” radošo industriju potenciālu tūrisma nozares veicināšanā komentē Radošās darbības nedēļas "radi!2019" koordinatore  Līva Stūrmane.   

"radi!2019" laikā sadarbojoties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tiks īstenota jauna reģionāla attīstības programma – Radošās Tūrisma misijas. Piesakoties konkursā un aizpildot pieteikuma anketu LIAA mājaslapā, ikvienai mazpilsētai ir iespēja iekļūt to piecu skaitā, kam būs iespēja īstenot Radošo Tūrisma misiju savā pilsētā. Tās laikā mazpilsētas pārstāvji radošo industriju profesionāļu vadībā varēs būtiski pilnveidot savas pilsētas tūrisma piedāvājumu un izstrādāt konkrētu tūrisma plānu savai pilsētai, ņemot vērā tās specifiku, vajadzības un mērķus.

Konkursā aicināti piedalīties tūrisma informācijas centri, tūrisma objekti, vietas un telpas, tūrisma produktu izstrādātāji, pašvaldības, pakalpojumu piedāvātāji un reģionālās tūrisma asociācijas. “LIAA un citas institūcijas visai regulāri organizē dažādas apmācības tūrisma nozarē, taču uzskatām, ka visefektīvākā ir profesionāļu došanās uz konkrētu vietu vai objektu un konkrētu problēmu risināšana. Tieši tāpēc Radošās Tūrisma misijas veidosim kā ļoti praktiskas apmācības, kuru laikā risināsim izaicinājumus tādās jomās kā radošais tūrisms, nākotnes prasmes, dzīves kvalitāte, tūrisma galamērķu attīstība, sadarbība un komunikācija,” skaidro  Inese Šīrava , LIAA Tūrisma departamenta vadītāja un Radošo Tūrisma misiju konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja.

Konkursa pieteikumus vērtēs un Radošās Tūrisma misijas mazpilsētās vadīs radošo industriju profesionāļu komanda – Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, dizainers, aģentūras “Associates, Partners & Sons” dibinātājs Edgars Zvirgzdiņš, “Creativity Lab” dibinātāja un partnere Latvijā Signe Adamoviča, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons, arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, kā arī LIAA pārstāvji – Tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava un Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis.

Radošās darbības nedēļa "radi!2019" tiks atklāta maija beigās Rīgā, un tās ietvaros notiks vairāki pasākumi Latvijas reģionos. Iepriekšējo gadu pieredze parādījusi, ka tieši reģionu iedzīvotāji izrādījuši īpaši lielu aktivitāti un ieinteresētību, tāpēc šogad šo komunikāciju plānots turpināt vēl aktīvāk, izvēršot aizvien plašākā mērogā. Kopā ar sadarbības partneriem no LIAA tiek plānota arī dalība sarunu festivālā LAMPA.

Radošās darbības nedēļu "radi!2019" rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru.

 

Radošās darbības nedēļas "radi!2019"  jaunumiem iespējams sekot līdzi mājas lapā  www.radilatvija.lv , kā arī sociālajos tīklos:  Facebook Twitter   un  YouTube .

 

Mediju mape ar "radi!2019" publicitātes materiāliem. 

 


 

Radošais tūrisms mazpilsētās ir muskulis,
kuru var un vajag trenēt

Līdz ar pavasari aktivizējas tūrisms, un šis ir piemērots brīdis, lai ikviens nozares spēlētājs pārskatītu savu saimniecību un godīgi atbildētu uz jautājumu – vai esmu gatavs aktīvai tūrisma sezonai, un vai tai gatavojos tikpat uzcītīgi kā pludmales sezonai? Tūrisma tirgum kļūstot aizvien dinamiskākam un daudzveidīgākam, savas pozīcijas iespējams noturēt vienīgi, domājot ārpus tradicionālā. Nereti dzirdam – jā, bet tam vajag daudz līdzekļu, un mazās pilsētas nevar konkurēt ar lielajām. Tomēr mazpilsēta nav diagnoze. Ikviens ar ierobežotu budžetu, bet radošu, gudru un mērķtiecīgu rīcību var padarīt savu pilsētu interesantu citiem un unikālu valsts mērogā, un spēcīgu atbalstu šeit var sniegt radošās industrijas. 

 

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” reģionālās attīstības programmas Radošās Tūrisma misijas žūrijas dalībnieks, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts, Mārtiņš Eņģelis:

Mūsdienu tūrisma piedāvājuma un pieprasījuma vidi raksturo neskaitāmas radošo industriju formas un kombinācijas. Muzeji stāsta aizraujošus stāstus, ko bagātina interaktīvas ekspozīcijas. Sociālo mediju kanāli ne vien informē, bet ar multimediju palīdzību ieinteresē un vilina doties uz jauniem galamērķiem. Lai kāds punkts tūrisma kartē tiktu uztverts nopietni, tam vajadzīgs viegli uztverams tēls, grafiskā identitāte un saprotama vizuālā komunikācija. Veiksmīgs mārketinga rīks, īpaši dažādu pasākumu, festivālu, svētku un citu vietēju notikumu popularizēšanai, ir attīstīta dizaina domāšana sociālo mediju, tehnoloģiju un sienu gleznojumu formātos. Jaunu produktu veidošanā pašsaprotama kļuvusi mūsdienīgu tehnoloģiju klātbūtne, vai tās būtu virtuālās realitātes telpas, vai jaunas meža takas un glempingi.

Tomēr radošo industriju potenciāls starpdisciplinārās nozarēs joprojām ir līdz galam neapgūts lauks. Mazpilsētas ir galamērķi ar labu potenciālu, bet arī nevienmērīgu konkurenci un lielākiem izaicinājumiem, ko nosaka salīdzinoši neliels budžets un nepieciešamība izcelties citu līdzīgu mazpilsētu vidū. Tāpēc šogad Radošās darbības nedēļa “radi!2019” tiks veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai, domājot tieši par mazpilsētām un to, kā radošo industriju profesionāļi var palīdzēt tām risināt vietējos izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma piedāvājumu.

Kompromiss starp darbnīcu, domnīcu, hakatonu un mūžizglītības programmām – Radošās Tūrisma misijas ir neparasts mēģinājums atrast metodi, kā par zināšanām un prasmēm ne vien stāstīt, bet tās reāli pielietot tūrisma produktu izstrādē, galamērķa mārketingā, tēla veidošanā, notikumu organizācijā, komunikācijas uzlabošanā un citās tūrisma disciplīnās. Piesakoties konkursā un aizpildot pieteikuma anketu LIAA mājas lapā, ikvienai mazpilsētai ir iespēja iekļūt to piecu skaitā, kam būs iespēja īstenot Radošo Tūrisma misiju savā pilsētā.

Radošais tūrisms, darba tirgus, nākotnes prasmes, tradicionālās industrijas un to mijiedarbība, sociālā labklājība, dzīves kvalitāte, pilsētu attīstība, degradēto teritoriju atdzimšana un zināšanu ekonomika – šīs ir jomas, kuras ir uzlabojamas mijiedarbībā ar radošajām industrijām. Ja neesat gatavi tūrisma “pludmales sezonai”, ir vērts meklēt labu treneri.

Plašāku rakstu lasiet šeit