dcsimg

Noderīga informācija

14.08. Pieredzējuma tūrisms – mazpilsētu veiksmes atslēga

Lielākā tūrisma vērtība digitālajā gadsimtā ir tas, ko digitālā realitāte nespēj sniegt – pieredze, mijiedarbe, saskarsme ar vietu, vidi un cilvēkiem. Tāpēc jebkuras, it īpaši mazas pilsētas tūrisma piedāvājuma veiksmes atslēga slēpjas tās spējā vērtēt sevi ceļotāju acīm un dāvāt patīkamu, vērtīgu piedzīvojumu. Katrai pilsētai piemīt kaut kas īpašs, tomēr šovasar aizvadītās Radošās darbības nedēļas “radi!2019” īstenotās radošo industriju tūrisma misijas Latvijas mazpilsētās liecina, ka nav nemaz tik viegli to identificēt. Kā mazpilsētām atrast savu īpašo identitāti, un kā šajā procesā var palīdzēt dizaina domāšana?

 

 

Pieredzējuma jeb pieredzestūrisms kā ceļotāja mērķis

Tas, ko aizvien biežāk klienti sagaida no pakalpojumiem un par ko ir gatavi maksāt vairāk, ir pieredze. Pieredzējuma tūrisms balstās idejā, ka pats vērtīgākais, ko varam piedāvāt viesiem, ir atmiņā paliekošas emocijas un pieredze. Pieredzējuma tūrisms tiek uzskatīts par vienu no radošajām industrijām. To var dalīt dažādās kategorijās, ieskaitot kultūras tūrismu, ekotūrismu, izglītojošus ceļojumus, eksperimentālo, mantojuma un dabas tūrismu, kur aktivitātes ir draudzīgas videi, izrāda cieņu vietējai kultūrai un ļauj piedzīvot, ne tikai vērot no malas. Atšķirībā no tradicionālā tūrisma, pieredzējuma tūrisms vienmēr ietver aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos. Citiem vārdiem runājot, tā nav tikai pilsētas laukuma apskate vai muzeja apmeklējums; to papildina īpaša ekskursija, attiecīgā laika vai vides simulācija, 3D virtuālā realitāte, aroda prasmju izmēģināšana amatnieku darbnīcā utt., kas ļauj viesiem sajust, izbaudīt, saprast vai atklāt kaut ko īpašu par konkrēto vietu. 

 

Vieta kā tūrisma produkts

Lai gan ar “vietu” lielākoties saprotam pilsētas, apdzīvotas vietas vai mājas atrašanās koordinātas kartē, vieta ietver arī asociācijas un sajūtas, kas rodas, dzirdot, redzot un piedzīvojot noteiktu telpu saskarsmē ar tajā dzīvojošiem cilvēkiem. Tas ir raksturlielums, kas dažām ģeogrāfiskām vietām piemīt, bet citām – nē.

Piemēram, lielpilsētas ir komplicētas un dzīvas, tās simbolizē garīgo, materiālo, sociālo, kultūras un politisko apstākļu izpausmes laika gaitā. Pilsētvide pastāvīgi mainās līdzi notikumiem un kopienas pārvērtībām, atspoguļojot iedzīvotāju vērtības un pasaules uztveri. Katras šādas izmaiņas padara pilsētu unikālu un neatkārtojamu. Atliek vien rast veidu, kā savu unikālo identitāti atklāt, kopt un ļaut piedzīvot pilsētas viesiem.

Arī katrai mazpilsētai piemīt īpašs šarms – zināms, uzspodrināms, aizmirsts vai no jauna atklājams. Tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. Taču to var atklāt un novērtēt, tikai skatoties kopīgi ceļotāja un vietējā iedzīvotāja acīm. Starp citu, mazpilsētām ir kāda vērā ņemama priekšrocība – tās savā “mazumā” ir spējīgas ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, simtus, varbūt tūkstošus, bet ne miljonus iedzīvotāju.

 

Dizaina domāšana kā atbilde uz jautājumiem

Tūrisms, tāpat kā jebkurš cits pakalpojums, ir apzināti jāizstrādā un jāattīsta, mērķtiecīgi piedāvājot to konkrētai auditorijai. Lai saprastu auditoriju, ir jāapzina tās vēlmes un vajadzības. Tas ietver pamatīgu izpēti, vispirms analizējot pašu pilsētu un tās piedāvājumu. Ko pilsēta nozīmē vietējiem iedzīvotājiem? Kas tajā ir īpašs, un vai tas piemīt tikai šai pilsētai? Kas no tā visa var būt interesants tūristiem un caurbraucējiem? Un kas ir šīs pilsētas viesi?

Tad seko nākamais etaps – iespējamā tūrisma pakalpojuma modelēšana. Šajā procesā galvenais ir potenciālais pilsētas viesis, un no viņa skatpunkta arī būtu jāizstrādā tūrisma piedāvājums. Kā viesi par mums uzzina? Kā pie mums nokļūst? Kā pārvietojas? Ko redz? Ko dzird? Ko dara? Ko satiek? Ko piedzīvo? Kur vēršas pēc palīdzības? Kur ēd? Ko pērk? Kur atpūšas? Kā dalās ar piedzīvoto? Būtībā tas nozīmē modelēt viesa ideālo ceļojumu, vai tas būtu pāris stundu, vai vairāku dienu garumā.

Dizaina domāšana daudzējādā ziņā ir spēja iekāpt “citu kurpēs” un atbildēt uz jautājumiem no viņu perspektīvas, radot produktus, pakalpojumus un procesus, kas sniedz atmiņā paliekošu pieredzi. Izvēlēties īsto mazpilsētas vērtību vai tūrisma piedāvājumu ir tikai puse no darba. Otra puse ir spēja  aizrautīgi stāstīt par sevi pareizajai auditorijai, piesaistot uzmanību, radot interesi un vēlmi apciemot pilsētu. Tā savukārt ir komunikācijas dizaina joma, kas mūsdienu digitālajā laikmetā piedāvā plašas iespējas saziņai un mijiedarbei. Tāpat ir vērts paturēt prātā, ka pilsēta ir atvērta  tūristiem visu diennakti un viņi tajā atrodas arī pēc muzeju, veikalu un apskates vietu darba laika beigām. Ko viņi tad redz un piedzīvo, ir vēl viens būtisks aspekts, kas veido pilsētas tūrisma piedāvājumu. Veiksme būs to pusē, kuri paliks “ceļotāja kurpēs”, tādējādi iekļūstot “ceļotāja galvā”.

 


28.07. Noslēdzies pirmais Radošo industriju tūrisma misiju cikls Latvijā VIDEO

Noslēdzies pirmais Radošo industriju tūrisma misiju cikls Latvijā!

 

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros četrās Latvijas mazpilsētās – Līgatnē, Aknīstē, Aizputē un Staicelē – īstenots pirmais Radošo industriju tūrisma misiju cikls. Iepazīstot dizaina domāšanas metodes, mazpilsētas radošo industriju profesionāļu vadītās meistarklasēs centušās izcelt savu nenovērtēto tūrisma potenciālu. Šobrīd tās turpina mērķtiecīgi strādāt pie tūrisma attīstības kopā ar mentoriem, lai augusta beigās nāktu klajā ar radošu un inovatīvu tūrisma piedāvājumu.

 

Ar katru pilsētu mentori strādās visu vasaru, bet 31. augustā jaunrades festivālā “iNovuss”pilsētas prezentēs to, ko šajā laikā paveikušas.


28.06. Latvijas mazpilsētu tūrisma attīstībai – individuāls potenciāls, kopīgi izaicinājumi

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros četrās Latvijas mazpilsētās – Līgatnē, Aknīstē, Aizputē un Staicelē – īstenots pirmaisRadošo industriju tūrisma misiju cikls. Iepazīstot dizaina domāšanas metodes, mazpilsētas radošo industriju profesionāļu vadītās meistarklasēs centušās izcelt savu nenovērtēto tūrisma potenciālu. Šobrīd tās turpina mērķtiecīgi strādāt pie tūrisma attīstības kopā ar mentoriem, lai augusta beigās nāktu klajā ar radošu un inovatīvu tūrisma piedāvājumu.

 

Jau ziņots, ka par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra plānošanas reģiona. Apkopojot Radošo industriju tūrisma misiju rezultātus, eksperti ir vienisprātis – katrai pilsētai piemīt kaut kas īpašs, kas rada iespēju attīstīt tūrismu un veicināt pilsētas atpazīstamību, tomēr, lai tas sekmīgi izdotos, visām pilsētām jāizvērš sadarbība ar tūrisma nozarē iesaistītajām organizācijām.

“Latvijā ir ne mazums pilsētu ar labu potenciālu tūrisma attīstībai, taču vairumā gadījumu ir vērts piesaistīt profesionāļus ar skatu no malas, lai palīdzētu ieraudzīt to, ko paši ikdienā varbūt nemaz nepamana kā vērtīgu un citiem interesantu. Tāpēc ceram, ka šīs misijas būs labs impulss arī citām pilsētām pārdomāt radošo industriju iespējamo pienesumu un sākt rīkoties,” pauž Radošās darbības nedēļas “radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.

 

Aknīste – miera osta pagurušajiem

“Aknīstē ir skaidri saskatāms potenciāls miera un dabas tūristiem. Darba grupā tika radīta vesela pakete ar dažādiem radošiem risinājumiem un idejām, kā piesaistīt radošās industrijas pilsētai. Daudzas no šīm idejām nemaz neprasa lielus laika vai finanšu ieguldījumus un ir īstenojamas pāris mēnešos vai vismaz līdz nākamajam pavasarim. Piemēram, ir iespēja piešķirt un pielāgot brīvās telpas attālinātam darbam, kur pilsētas nogurušie profesionāļi var uz laiku pastrādāt attālināti mierīgā vidē jeb paņemt tā saucamo "workation". Tāpat var pārdomāt baznīcas izmantošanu, kas var kļūt par vietu jauniem kultūras pasākumiem. Aknīstē kultūru jau ir veiksmīgi iedibinājuši festivāla “Sansusī” organizētāji, līdz ar to šis būtu loģisks nākamais solis,” atzīst Aknīstes mentors, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons. Vienlaikus viņš atzīst – pilsētai jāstrādā pie sadarbības starp pašvaldību, privātajiem uzņēmumiem, saimniecībām un baznīcas vadību, kā arī jāapzina tūrisma potenciāls un precīzāk jānovērtē potenciālie apmeklētāji, piemēram, Lietuvas iedzīvotāji.

 

Aizpute – šarmantā dārgumu krātuve

Par Aizputes mentori nozīmēta arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, kura regulāri strādājusi ar vasaras skolām un profesionāļu grupām pilsētās. Viņa pauž: “Aizpute ir šarmanti senatnīga mazpilsēta, kurā tūrisma plūsmu var mērķtiecīgi stimulēt, koncentrējot pieejamos resursus īpašiem pasākumiem, — rīkot tirdziņus, sacensības, koncertus, vasaras skolas, festivālus. Aizputniekiem jāiemācās ieraudzīt potenciāli interesantas saiknes starp pilsētā esošām taustāmām un nemateriālām vērtībām. Piemēram, kā būtu baudīt Aizputē dzimušā, pasaulslavenā komponista Pētera Vaska mūziku īpašā koncertā kādā no pilsētas skaistajām baznīcām?” Līdz ar Evelīnu Ozolu Aizputi konsultēs arī Edgars Pētersons, lai uzraudzītu pilsētas kopējā tēla veidošanas principu izpildi, jo kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem radošo industriju profesionāļi šobrīd saskata nepieciešamību strādāt pie dažādu auditoriju segmentu analīzes un vienoties par pilsētas galvenajām vērtībām.

 

Līgatne – industriālā mantojuma atdzīvinātāja

“Pilsētā ir jūtama vēlme rīkoties, izmantojot radošo industriju potenciālu,” saka Līgatnes mentors, “Free Riga” projektu vadītājs Jāzeps Bikše. Te ir lielisks potenciāls pamestu vietu atdzīvināšanai un industriālā mantojuma iedzīvināšanai, jo slēgtā Līgatnes papīrfabrika līdz ar tās kultūrvēsturisko ciematu šobrīd ir nenoteiktā situācijā. Nefunkcionējošā papīrfabrika ir unikāls objekts, taču pilsēta nezina, ko ar to tālāk iesākt. Tāpat Līgatnei trūkst plašāku ambīciju, skaidrības, ko tieši pilsēta vēlas panākt, pilnveidot vai uzlabot. Vienlaikus Līgatnei jau radušās daudzveidīgas idejas papīrfabrikas tālākai apsaimniekošanai, starp kurām ir tādas idejas kā ekskursijas teritorijā, netradicionāls restorāns vasaras sezonai, vieta brīvdabas kino, kultūras pasākumu centrs, laikmetīgās mākslas telpa, vieta dažādiem pasākumiem, mājvieta spoku stāstu vakariem, origami festivālam, realitātes šovam, izlaušanās istabai un papīrfabrikas muzejam u. c. Līgatne saņēmusi vairākus uzdevumus, to skaitā attīstīt saziņu sociālajos tīklos, izveidot plānu, kā padarīt papīrfabriku saistošu tūristiem, un izanalizēt Līgatnes apmeklētāju dzīvesstilu, lai precizētu pilsētas kopējo tēlu.

 

Staicele – spilgti simboli ar peļņas potenciālu

“Lai gan tūrisms Staicelē nav galvenā prioritāte, Staiceles misija izrādījusies visapmeklētākā no visām. Lielākais izaicinājums pilsētā ir pārvērst savus lepnumus – futbolu, stārķus, arhitektūru un citus spilgtus elementus – pelnošos faktoros,” atzīst viens no Staiceles mentoriem Mārtiņš Eņģelis. “Līdz šim skaidri redzams, ka Staicele ir uzņēmīga, viena no tās iedzīvotāju labākajām īpašībām ir azarts un aizrautība, taču to vajadzētu ieguldīt produktu veidošanā. Šobrīd Staiceli raksturojošās vērtības nav piedzīvojamas tūristiem, jo daudzie pasākumi un ražojumi ir domāti galvenokārt vietējiem vai novadniekiem, citiem par to uzzinot tikai nejauši, pastarpināti, visbiežāk – novēloti vai neuzzinot vispār,” atzīst Mārtiņš Eņģelis.

 

Ar katru pilsētu mentori strādās visu vasaru, bet 31. augustā jaunrades festivālā “iNovuss” pilsētas prezentēs to, ko šajā laikā paveikušas. Savukārt jau sestdien, 29. jūnijā par radošo tūrismu reģionos tiks diskutēts arī Sarunu festivālā LAMPA – plkst. 21.00 LIAA teltī gaidāma saruna “Drosme un mazpilsēta”, kurā tiks aplūkoti vairāki, it sevišķi decentralizēti piemēri, kur jau pieņemti dorsmīgi lēmumi, lai vieta kļūtu pievilcīgāka gan vietējiem, gan ārzemniekiem par spīti aizspriedumiem, bailēm un skepsei.

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLIAA un Latvijas Dizaina Centru. 


20.06. Staicelē notiks Radošo industriju tūrisma misija

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros 26. jūnijā Staicelē pilsētas pārvalde, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji radošo industriju profesionāļu vadībā meklēs labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai, kā arī izstrādās individuāli pielāgotu plānu tūrisma un pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai. Viena no veiksmīga tūrisma piedāvājuma atslēgām ir atvērta sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, tādēļ Radošo industriju tūrisma misijā aicināti piedalīties ne tikai Staiceles, bet arī tuvāko novadu pārvalžu un NVO pārstāvji un uzņēmēji, kuru darbība saistīta ar tūrisma industriju. 

Lai izstrādātu kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību var sniegt tieši radošās industrijas. “Mazpilsētām ir liela priekšrocība pār lielajām – tās savā “mazumā” ir spējīgas ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, simtus, varbūt tūkstošus, bet ne miljonus. Katrai mazpilsētai ir savs īpašais “šarms”, tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. To var atklāt un novērtēt tikai, skatoties kopā – ceļotāja un vietējā iedzīvotāja, skolēna, pieaugušā, uzņēmēja, kultūras darbinieka vai pilsētas plānotāja acīm, jo katram ir savs skata punkts. Un šajā procesā neaizstājama ir dizaina domāšanas pieeja. Tās uzstādījums ir spēja iekāpt “cita kurpēs”, saprast viņu dzīves, reflektēt viņu sajūtas un sākt risināt problēmas no viņu perspektīvas,” norāda Dita Danosa, Radošās tūrisma misijas žūrijas dalībniece, Latvijas Dizaina centra vadītāja.

Radošo industriju tūrisma misijas laikā radošo industriju profesionāļi stāstīs par tūrisma tendencēm Latvijas mazpilsētās, to, kā veidot pieredzes dizainu un veicināt starpdisciplināro sadarbību. Mentoru vadībā norisināsies radošās darbnīcas, lai analizētu Staiceles tūrisma piedāvājumu un tā trūkumus un izstrādātu ieteikumus, kā uzlabot pilsētas tēlu, komunikāciju un tūrisma piedāvājumu.

Radošā tūrisma misijā uz Staiceli dosies un darba grupas vadīs nozares eksperti: LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis, “Creativity Lab” dibinātāja un partnere Latvijā Signe Adamoviča, radošo industriju eksperte Lilita Sparāne, dizainers un aģentūras “Associates, Partners & Sons” dibinātājs Edgars Zvirgzdiņš, Radošās darbības nedēļas “radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.

 

Radošā tūrisma misija notiks 26. jūnijā Staiceles kultūras namā, Lielā ielā 7.

Interesentiem lūgums pieteikties, rakstot uz tic@aloja.lv.

 

Programmā:

10.00–11.30     

Aktuāls galamērķis, aktuāls produkts

Tendences tūrisma nozarē, pieteikumu analīze

Pieredzes dizaina veidošana

Trendi un to veidošanās

11.45–13.15      Izpētes ekskursija pa Staiceli

14.15–15.45      Radošās darbnīcas mentoru vadībā

16.00–16.30      Rezultātu apkopošana, ieteikumu izklāsts

 

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra reģiona, kurā tiek organizētas Radošo industriju tūrisma misijas: Līgatne, Aknīste, Aizpute, Staicele.

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklosFacebook,TwitterunYouTube.


17.06. Aizputē notiks Radošo industriju tūrisma misija

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros 20. jūnijā Aizputē pilsētas pārvalde, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji radošo industriju profesionāļu vadībā meklēs labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai, kā arī izstrādās individuāli pielāgotu plānu tūrisma un pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai. Viena no veiksmīga tūrisma piedāvājuma atslēgām ir atvērta sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, tādēļ Radošo industriju tūrisma misijā aicināti piedalīties ne tikai Aizputes, bet arī tuvāko novadu pārvalžu un NVO pārstāvji un uzņēmēji, kuru darbība saistīta ar tūrisma industriju. 

Lai izstrādātu kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību var sniegt tieši radošās industrijas. “Mazpilsētām ir liela priekšrocība pār lielajām – tās savā “mazumā” ir spējīgas ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, simtus, varbūt tūkstošus, bet ne miljonus. Katrai mazpilsētai ir savs īpašais “šarms”, tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. To var atklāt un novērtēt tikai, skatoties kopā – ceļotāja un vietējā iedzīvotāja, skolēna, pieaugušā, uzņēmēja, kultūras darbinieka vai pilsētas plānotāja acīm, jo katram ir savs skata punkts. Un šajā procesā neaizstājama ir dizaina domāšanas pieeja. Tās uzstādījums ir spēja iekāpt “cita kurpēs”, saprast viņu dzīves, reflektēt viņu sajūtas un sākt risināt problēmas no viņu perspektīvas,” norāda Dita Danosa, Radošās tūrisma misijas žūrijas dalībniece, Latvijas Dizaina centra vadītāja.

Radošo industriju tūrisma misijas laikā radošo industriju profesionāļi stāstīs par tūrisma tendencēm Latvijas mazpilsētās, to, kā veidot pieredzes dizainu un veicināt starpdisciplināro sadarbību. Mentoru vadībā norisināsies radošās darbnīcas, lai analizētu Aizputes tūrisma piedāvājumu un tā trūkumus un izstrādātu ieteikumus, kā uzlabot pilsētas tēlu, komunikāciju un tūrisma piedāvājumu.

Radošā tūrisma misijā uz Aizputi dosies un darba grupas vadīs nozares eksperti: LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis, Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons un Radošās darbības nedēļas “radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.

 

Radošā tūrisma misija notiks 20. jūnijā Aizputes mākslas skolā, Atmodas ielā 19.

Interesentiem lūgums pieteikties, rakstot uz turisms@aizpute.lv.

Programmā:

10.00–11.30      Pieredzes dizaina veidošana; Zīmola veidošana un iedzīvināšana; Pilsēta vietējiem, pilsēta viesiem; Aktuāls galamērķis, aktuāls produkts; Tendences tūrisma nozarē, pieteikumu analīze

11.45–13.15      Ievaddarbnīca, izpētes ekskursija pa Aizputi

14.15–15.45      Radošās darbnīcas mentoru vadībā

16.00–16.30      Rezultātu apkopošana, ieteikumu izklāsts

 

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra reģiona, kurā tiek organizētas Radošo industriju tūrisma misijas: Līgatne (13. jūnijā), Aknīste (18. jūnijā), Aizpute (20. jūnijā), Staicele (26. jūnijā).

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklosFacebook,TwitterunYouTube.


14.06. Tūrisma un radošo industriju profesionāļi analizē tūrisma iespējas Līgatnē

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros 13. jūnijā Līgatnē īstenota pirmāRadošo industriju tūrisma misija, ko nodrošina Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Lai gan Līgatnei jau ir plašs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums, pilsētai nav skaidrs, ko tieši tajā izcelt, kas ir Līgatnes unikalitāte un galvenās auditorijas, ar kurām strādāt. Iepazīstot radošo industriju dizaina domāšanas metodes, Līgatne apņēmusies mentoru vadībā līdz augustam rast atbildes uz šiem jautājumiem.

Pasākuma galerija apskatāma šeit: https://ej.uz/radi_ligatne

Kopā sanākot pilsētas pārvaldei, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, radošo industriju profesionāļu vadībā visas dienas garumā prezentācijās un īpašās darba grupās tika analizēts Līgatnes tūrisma piedāvājums un meklēti risinājumi tūrisma vides uzlabošanai un pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai. Lai gan tika analizēta konkrēti Līgatnes situācija, ieguvums visiem klātesošajiem ir prasmes izmantot dažādas domāšanas un darba metodes, kā arī izpratni veidojošas ekspertu prezentācijas ar konkrētiem piemēriem.

Līgatnē ir jūtama vēlme rīkoties, izmantojot radošo industriju potenciālu, taču trūkst plašāku ambīciju, skaidrības, ko tieši pilsēta vēlas panākt, pilnveidot vai uzlabot, atzīst Radošo industriju tūrisma misiju konkursa žūrija. Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa uzsver, ka mūsdienās 72% tūristu ir gatavi palielināt tēriņus pieredzei, nevis vienkāršām lietām, un tas jāņem vērā, veidojot tūrisma piedāvājumu. “Bez produkta un pakalpojuma ļoti būtisks ir stāsts un tā komunicēšana. Lai tūrists gribētu atgriezties pilsētā vēlreiz, viņam ir jāgūst emocijas, pieredze. Vienmēr jājautā sev – vai mēs risinām īsto problēmu?” uzsver Dita Danosa.

Klātesošie tika aicināti domāt plašāk: Kā pilsētu redz tūrists jeb kā izlikties par svešinieku? Kas notiek pilsētā, kad tā aiziet gulēt? Vai nesezonai ir potenciāls kļūt par sezonu? “Svarīgi ir domāt nevis par problēmām, bet izaicinājumiem, nevis par vājajām pusēm, bet iespējām, nevis par nesezonu, bet par potenciālo sezonu, un tieši to mudina darīt radošās industrijas,” norāda Mārtiņš Eņģelis, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts, uzsverot, ka būtisks un nepietiekami izmantots tūrisma attīstības aspekts ir sadarbības iespējas ar citām pilsētām vai organizācijām, kas daudzas lietas ļautu īstenot ātrāk un vienkāršāk.

“Free Riga” projektu vadītājs Jāzeps Bikše iedvesmoja klātesošos ar Līgatnei sevišķi aktuālu tēmu – pamestu vietu atdzīvināšana un industriālā mantojuma iedzīvināšana, jo slēgtā Līgatnes papīrfabrika līdz ar tās kultūrvēsturisko ciematu šobrīd ir nenoteiktā situācijā. Eksperti norāda – nefunkcionējošā papīrfabrika ir unikāls objekts, taču pilsēta nezina, ko ar to tālāk iesākt. Lai arī tas tiek uzskatīts par trūkumu, patiesībā tas ir potenciāls citam, mūsdienīgākam darbības formātam. Pēc papīrfabrikas apskates dalībnieki iesaistījās radošās darbnīcās mentoru vadībā, meklējot risinājumus, kā iedzīvināt papīrfabrikas ēku un tās teritoriju radošā veidā. Tādējādi papīrfabrikas nākotnei dzima visdažādākās idejas – no ekskursijām teritorijā līdz netradicionālam restorānam vasaras sezonā, no vietas brīvdabas kino līdz kultūras pasākumu centram vai laikmetīgās mākslas telpai, no vietas dažādiem pasākumiem līdz mājvietai spoku stāstu vakariem, origami festivālam, realitātes šovam, izlaušanās istabai un papīrfabrikas muzejam u.c.

Misijas noslēgumā Līgatne saņēmusi vairākus uzdevumus: izveidot Instagram kontu un optimizēt Facebook kanālus, strādāt pie konkrēta pilsētas tēla veidošanas, izveidot plānu, kā padarīt papīrfabriku saistošu tūristiem, izanalizēt Līgatnes apmeklētāju dzīvesstilu un fokusēties uz trim galvenajiem segmentiem, izpētīt mērķa grupas, pilnveidot līdzšinējo piedāvājumu un novērst trūkumus. Tas viss jāpaveic līdz augusta beigām, kad “iNovuss” pasākuma ietvaros Radošās darbības nedēļas “radi!2019” noslēgumā pilsētas dalīsies ar šajā laikā paveikto. 

 

Lai uzlabotu mazpilsētu tūrisma piedāvājumu ar radošo industriju domāšanu un metodēm, radošo industriju profesionāļu komanda dosies Radošo industriju tūrisma misijās arī uz Aknīsti (18. jūnijā), Aizputi (20. jūnijā) un Staiceli (26. jūnijā).

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklosFacebook,TwitterunYouTube.


12.06. Aknīstē notiks Radošo industriju tūrisma misija

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros 18. jūnijā Aknīstē kopā sanāks pilsētas pārvalde, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, lai radošo industriju profesionāļu vadībā meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai, kā arī izstrādātu individuāli pielāgotu plānu tūrisma un pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai. Viena no veiksmīga tūrisma piedāvājuma atslēgām ir atvērta sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, tādēļ Radošo industriju tūrisma misijā aicināti piedalīties ne tikai Aknīstes, bet arī tuvāko novadu pārvalžu un NVO pārstāvji un uzņēmēji, kuru darbība saistīta ar tūrisma industriju. 

Lai izstrādātu kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību var sniegt tieši radošās industrijas. “Mazpilsētām ir liela priekšrocība pār lielajām – tās savā “mazumā” ir spējīgas ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, simtus, varbūt tūkstošus, bet ne miljonus. Katrai mazpilsētai ir savs īpašais “šarms”, tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. To var atklāt un novērtēt tikai, skatoties kopā – ceļotāja un vietējā iedzīvotāja, skolēna, pieaugušā, uzņēmēja, kultūras darbinieka vai pilsētas plānotāja acīm, jo katram ir savs skata punkts. Un šajā procesā neaizstājama ir dizaina domāšanas pieeja. Tās uzstādījums ir spēja iekāpt “cita kurpēs”, saprast viņu dzīves, reflektēt viņu sajūtas un sākt risināt problēmas no viņu perspektīvas,” norāda Dita Danosa, Radošās tūrisma misijas žūrijas dalībniece, Latvijas Dizaina centra vadītāja.

Radošo industriju tūrisma misijas laikā radošo industriju profesionāļi stāstīs par tūrisma tendencēm Latvijas mazpilsētās, to, kā veidot pieredzes dizainu un veicināt starpdisciplināro sadarbību. Mentoru vadībā norisināsies radošās darbnīcas, lai analizētu Aknīstes tūrisma piedāvājumu un tā trūkumus. Darbnīcu rezultātā tiks izstrādāti ieteikumi, kā uzlabot pilsētas tēlu, komunikāciju un tūrisma piedāvājumu, aktivizēt jaunradi. Darba procesā tiks izstrādātas konkrētas vadlīnijas, ko savā praksē būs iespējams izmantot visiem pasākuma dalībniekiem.

Radošā tūrisma misijā uz Aknīsti dosies un darba grupas vadīs nozares eksperti: LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis,“Creativity Lab” dibinātāja un partnere Latvijā Signe Adamoviča, Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons un “radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.

 

Radošā tūrisma misija Aknīstē notiks 13. jūnijā Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā, Skolas ielā 1.

Interesentiem lūgums pieteikties, rakstot uz santa.smite@akniste.lv.

Programmā:

10.00–10.40      Aktuāls galamērķis, aktuāls produkts. Tendences tūrisma nozarē

10.40–11.00      Pieredzes dizaina veidošana

11.00–11.30      Dizaina domāšana – starpdisciplinārā sadarbība

11.30–13.00      Izpētes ekskursija pa Aknīsti

14.00–15.30      Radošās darbnīcas mentoru vadībā

15.30–17.00      Rezultātu apkopošana, ieteikumu izklāsts

 

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra reģiona, kurā tiek organizētas Radošo industriju tūrisma misijas: Līgatne (13. jūnijā), Aknīste (18. jūnijā), Aizpute (20. jūnijā), Staicele (26. jūnijā).

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapā www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos FacebookTwitter un YouTube.  


7.06. Līgatnē notiks Radošo industriju tūrisma misija

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros 13. jūnijā Līgatnē kopā sanāks pilsētas pārvalde, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, lai radošo industriju profesionāļu vadībā meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai, kā arī izstrādātu individuāli pielāgotu plānu tūrisma un pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai. Viena no veiksmīga tūrisma piedāvājuma atslēgām ir atvērta sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, tādēļ Radošo industriju tūrisma misijā aicināti piedalīties ne tikai Līgatnes, bet arī tuvāko novadu pārvalžu un NVO pārstāvji, uzņēmēji, kuru darbība saistīta ar tūrisma industriju. 

Lai izstrādātu kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību var sniegt tieši radošās industrijas. “Radošo industriju pienesums tūrismā ir domāšanas maiņa un iespēja paskatīties uz tūrismu no cita skatu punkta. Tas ir – ar pilsētas apmeklētāja acīm,” pārliecināts Edgars Pētersons, Radošās tūrisma misijas žūrijas dalībnieks, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend”.

Radošās tūrisma misijas laikā radošo industriju profesionāļi stāstīs par tūrisma tendencēm Latvijas mazpilsētās, kā arī par novārtā pamesto industriālo mantojumu objektu iedzīvināšanu. Mentoru vadībā norisināsies radošās darbnīcas, lai analizētu Līgatnes tūrisma piedāvājumu un tā trūkumus. Darbnīcu rezultātā tiks izstrādāti ieteikumi ne vien, kā “atdzīvināt” Līgatnes papīrfabriku, bet arī, kā uzlabot pilsētas tēlu, komunikāciju un tūrisma piedāvājumu, aktivizēt jaunradi. Darba procesā tiks izstrādātas konkrētas vadlīnijas, ko savā praksē būs iespējams izmantot visiem pasākuma dalībniekiem.

Radošā tūrisma misijā uz Līgatni dosies un darba grupas vadīs nozares eksperti: LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis,“Creativity Lab” dibinātāja un partnere Latvijā Signe Adamoviča, Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa un “Free Riga” projektu vadītājs Jāzeps Bikše.

 

Radošā tūrisma misija Līgatnē notiks 13. jūnijā plkst. 10.00-17.00 Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4.

Programmā:

10.00-10.45 Novārtā pamesto industriālo mantojumu objektu iedzīvināšana,

10.45-11.30 Tūrisma tendences Latvijas mazpilsētā,

11.30-13.00 Ekskursija uz Līgatnes industriālo mantojuma objektu - Līgatnes papīrfabrikas un Līgatnes papīrfabrikas kultūrvēsturiskā ciemata apskate,

14.00-15.30 Radošās darbnīcas mentoru vadībā,

15.30-17.00 Rezultātu apkopošana, ieteikumu izklāsts.

 

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra reģiona, kurā tiks organizētas Radošo industriju tūrisma misijas: Līgatne (13. jūnijā), Aknīste (18. jūnijā) Aizpute (20. jūnijā), Staicele (26. jūnijā).

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklosFacebook,TwitterunYouTube.

 


6.06. Grābekļi, uz kuriem Latvijas pilsētas kāpj tūrisma jomā

Nereti pilsētas savu tūrisma piedāvājumu veido, praktiski pilnībā ignorējot potenciālā apmeklētāja vajadzības un intereses. Tiek izceltas vai nu jau gadiem pieņemtās "vērtības", lietas, kas ir aktuālas tikai vietējiem, vai tiek netīšām noklusētas vērtības ar potenciālu. Apzinoties šo tendenci, Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros, tiek organizētas Radošās Tūrisma misijas, kur radošo industriju profesionāļi kalpo kā mentori, kas palīdz mazpilsētām risināt vietējos izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma piedāvājumu.Radošo industriju pienesums tūrismā ir domāšanas maiņa un iespēja paskatīties uz tūrismu no cita skatu punkta. Šis skatu punkts ir pilsētas apmeklētāja acis.

 

Definē pilsētas apmeklētāja vajadzības

Radošo industriju fokusā ir spēja piedāvāt risinājumus, kas ņem vērā auditorijas vajadzības. Pirmais solis ir saprast, kas ir pilsētas galvenā mērķauditorija. Atkal un atkal, lasot pilsētu tūrisma stratēģijas, saskaros ar gandrīz identisku auditoriju aprakstu. Tas skan aptuveni šādi: "25-65 gadus vecs tūrists no Latvijas, Baltijas, Krievijas, Vācijas un Skandināvijas; ceļo ar bērniem, viens vai grupās." Tik vienveidīgs un plašs definējums nekādā mērā nepalīdz domāt un radīt lietderīgus un interesantus produktus tūrismam, kas izceltu pilsētu uz citu fona. Ir jāmeklē atbildes uz tādiem jautājumiem kā – kāpēc šie cilvēki ceļo, ko viņi meklē, kā mēs varam atbildēt uz šo cilvēku vajadzībām ar to, kas mums ir?

Labā ziņa ir tā, ka mazpilsētas ir ļoti izdevīgā pozīcijā. Mazpilsēta var atļauties izvēlēties ļoti specifisku vajadzību, kas ir aktuāla nišas auditorijai. No ekonomiskā skatu punkta ar to pietiktu, lai uzturētu stabilu tūrisma plūsmu. Šīs vajadzības, ko tūrists vēlas apmierināt, var būt dažādas – no kultūras pasākumiem, kūrorta līdz strādāšanai attālināti, dzimtas izpētei un daudz kam citam. Atliek tikai atrast sev piemērotāko un strādāt uz to. Šeit talkā nāk radošās industrijas, kas, mijiedarbojoties ar visdažādākajām darbības jomām, spēj radīt patiesi inovatīvus risinājumus. Radošās darbības nedēļa “radi!2019”, sadarbībā ar LIAA organizējot Radošās Tūrisma misijas četrās mazpilsētās – Līgatnē, Aknīstē, Aizputē un Staicelē – vēlas parādīt mazpilsētām šo virzienu un uzsvērt, ka eksperimentēšana, radot jaunas idejas un produktus vai savā starpā sadarbojoties neierastām nozarēm un industrijām, var nest vērtīgus augļus.

 

Piepilditūrisma objektus ar saturu un pieredzi

Nākamais solis ir veikt auditu pašai pilsētai un identificēt, kas no pieejamā ir izmantojams un attīstāms, lai apmierinātu izvēlētās apmeklētāju vajadzības. Iespējams, atklāsies, ka baznīca, kas stāv uz katra bukleta vāka, nav lielākais tūrisma magnēts. Taču blakus notiekošais, bet noklusētais, kultūras festivāls – ir. Šis ir brīdis, kur radošā domāšana un industrijas var spēlēt būtisku lomu. Mūsdienās tūristiem nepietiek tikai ar objektiem, ir nepieciešams saturs un pieredze. Baznīca, cietoksnis, parks – tie paši par sevi nav spēcīgākais magnēts, kā arī nenodrošina ilgāku palikšanu un lielākus tēriņus. Mazpilsētām jāiemācās radošo industriju klišeja – saturs ir karalis. Saturs ir baznīca kā kultūras pasākumu vieta festivāla laikā, cietoksnis ar virtuālās realitātes tūri vēstures entuziastiem, parks kā vieta, kur norisinās lakrosa nometnes vai modernās fotogrāfijas meistarklases. Saturs pievilinās konkrētu auditoriju, radīs tai lojalitāti un motivēs palikt ilgāk un tērēt vairāk.

Konkrētas auditorijas vajadzības identificēšana un satura radīšana atrisina arī papildu jautājumus. Tas nosaka, kuros komunikācijas kanālos atrasties, lai šo auditoriju aizsniegtu. Tas rosina radīt arī komunikācijas aktivitātes, kas uzrunā šīs auditorijas. Turklāt uzrunas veids, stils un dizains tiek veidots, ņemot vērā piesaistāmās auditorijas estētiku un stila izjūtu. Rezultātā pat mazākā mazpilsēta var pacelties pāri provinciālismam un būt izcila vismaz Ziemeļeiropas kontekstā.

 

Sadarbojies un dari kopā, nevis grimsti viensētas domāšanā  

Pēdējais punkts, kas mūsdienās izsauc izbrīnu, ir viensētas domāšana. Mazpilsētas, sadarbojoties savā starpā vai ar vietējiem uzņēmējiem un organizācijām, varētu piedāvāt daudz unikālāku un plašāku saturu, kā arī optimizēt līdzekļus. Latvijā jau ir pozitīvi piemēri kā Raunas iniciatīva gastronomijā, apvienojot vietējos ražotājus, vai Sabiles aktivitātes ap vīna nozari. Taču vairumā gadījumu diemžēl var novērot pašvaldības noslēgšanos, kareivīgu attieksmi no uzņēmēju puses un neadekvātu interešu lobēšanu, kas bremzē attīstību. Līdz ar to lielās mācības Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros, ko radošās industrijas varētu piedāvāt, ir fokuss uz klienta vajadzībām, saturs kā galvenais produkts, atvērta sadarbība starp plašu iesaistīto pušu loku.

Edgars Pētersons

Stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend”,

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” reģionālās attīstības programmas Radošās Tūrisma misijas žūrijas dalībnieks


30.05. “Radi!2019” laikā norisināsies Radošo industriju tūrisma misijas četrās Latvijas mazpilsētās

Atklājot radošās darbības nedēļu “radi!2019”, Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) izziņojusi Radošo industriju tūrisma misijas četrās Latvijas pašvaldībās. Šogad, aktualizējot radošo industriju potenciālu tūrisma attīstībā, radošo industriju profesionāļu komanda jūnijā dosies uz Aizputi, Aknīsti, Staiceli un Līgatni, lai kopā ar pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma vides uzlabošanai.

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. No to vidus konkursa žūrija – radošo industriju un tūrisma nozares profesionāļi – izraudzījās pa vienai pašvaldībai no katra reģiona, kurā tiks organizētas Radošo industriju tūrisma misijas.

Lai izstrādātu kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību, izmantojot arhitektūras, dizaina, kino, izpildītājmākslas, tēlotāja mākslas, mūzikas, pasākumu, televīzijas, radio, sociālo un interaktīvo mediju, reklāmas un zīmolvadības, datorspēļu un interaktīvo mediju programmatūras, kā arī kultūras mantojuma elementus, var sniegt tieši radošās industrijas.

Lai gan katrai mazpilsētai ir savas individuālas problēmas, izvērtējot pieteikumus, bija vērojamas arī kopīgas iezīmes, atzīst konkursa žūrijas pārstāvji. “Pilsētām – reizēm nepamatoti – trūkst ambīciju, identitātes sajūtas un plašāka redzējuma par sasniedzamajiem mērķiem, attīstot tūrismu. Kāda nav definējusi mērķauditoriju, citai trūkst izpratnes, kā pozicionēt sevi tūristu vidū, tostarp veidot zīmolu un piedāvājumu. Dažiem ir nepietiekami attīstīta sadarbība vai sasaiste ar jau esošām labām iniciatīvām. Vēl kāds nespēj apvienot daudzveidīgas apskates vietas un aktivitāšu iespējas vienotā piedāvājumā, un visos šajos gadījumos radošās industrijas un dizaina domāšana var būt efektīvs līdzeklis vēlamā rezultāta sasniegšanai,” pilsētu pieteikumus konkursam komentē žūrijas priekšsēdētāja, LIAA  Tūrisma departamentavadītāja Inese Šīrava.

Radošo industriju tūrisma misijas notiks 13. jūnijā Līgatnē, 18. jūnijā Aknīstē, 20. jūnijā Aizputē un 26. jūnijā Staicelē. To laikā īpašās darba grupās tiks izstrādāti konkrēti risinājumi katras pilsētas tūrisma nozares attīstībai, turklāt ikviens interesents aicināts piedalīties radošajās darbnīcās, daloties ar savām idejām un priekšlikumiem pilsētas tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai.

“Mazpilsētām ir katrai sava specifika un iespējas. Taču pēdējo gadu laikā tūrismā sevišķi aktuālas kļuvušas divas tendences. Pirmkārt, tā ir cilvēku vēlme pēc autentiskām pieredzēm, atšķirīgas kultūras un vēlmes brīdi “izdzīvot būšanu vietējam” nepazīstamā vidē. Otrkārt, tā ir iespēja aizbēgt no digitālajām tehnoloģijām un paņemt tā saucamo "digitālo detoksu". Mazpilsētas asociējas ar lēnāku dzīves tempu, tāpēc ir pievilcīgas šī mērķa sasniegšanai,” mazpilsētu priekšrocības raksturo žūrijas pārstāvis Edgars Pētersons, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend”.

Viens no veidiem, kā uzlabot pilsētas tūrisma piedāvājumu, ir paplašināt sadarbību ar privāto un nevalstisko sektoru, kas rezultējas ne vien plašākā ideju piedāvājumā, bet arī iesaista arvien lielāku skaitu cilvēku šo ideju īstenošanā. “Tāpat būtiski savā piedāvājumā ir ne vien izcelt kādu konkrētu fizisku tūrisma objektu, bet gan pārvērst to par “tūrisma magnētu”, papildinot ar jaunu, unikālu saturu, pieredzi, ko ikviens var izbaudīt kā piedzīvojumu,” norāda E. Pētersons.

 

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklosFacebook,TwitterunYouTube.


27.05. Tiks atklāta Radošās darbības nedēļa “radi!2019”

Izsludinot Radošo industriju tūrisma misijas uz četrām  Latvijas mazpilsētām, trešdien tiks atklāta radošās darbības nedēļa “radi!2019”. Šogad tā veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai, īpaši izceļot radošo industriju potenciālu starpdisciplinārās nozarēs, tostarp dizaina vērtības un domāšanas prasmes. “radi!2019” laikā jūnijā radošo industriju profesionāļu komanda dosies uz četrām Latvijas mazpilsētām, lai kopā ar pilsētu pārvaldēm un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma, pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai, kā arī kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

 

Par iespēju izmantot radošo industriju profesionāļu potenciālu savas pilsētas tūrisma piedāvājuma stiprināšanā šogad sacenšas 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils.

Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, darbojoties konkursa žūrijā un vērtējot mazpilsētu pieteikumus, norāda, ka viena no mazpilsētu priekšrocībām salīdzinājumā ar lielajām pilsētām ir to spēja ātrāk mainīties un ieviest ko jaunu.  “Katrai mazpilsētai ir savs īpašais “šarms”, zināms, uzspodrināms, aizmirsts vai no jauna atklājams. Tas var būt izteikti redzams vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. To var atklāt un novērtēt tikai skatoties kopā – gan ceļotāja, gan vietējā iedzīvotāja acīm. Šajā procesā neaizstājama ir dizaina domāšanas pieeja, ko veido sistemātisks paņēmienu lietojums uz cilvēku orientētu risinājumu izstrādē. Tā ir spēja iekāpt “cita kurpēs”, saprast viņa dzīvi un risināt problēmas no viņa perspektīvas. Sākoties dizaina procesam, pētāmās problēmas risinājums nekad nav zināms – tas ļauj būt radošiem, ģenerēt idejas un nonākt pie negaidītiem risinājumiem,” radošo pieeju komentē D. Danosa.

 

Aicinām uz Radošās darbības nedēļas “radi!2019” atklāšanas pasākumu 

trešdien, 29. maijā, plkst. 16.00 “Tu jau zini kur”

(Tallinas ielā 10–3, Rīgā)

 

Pasākumā piedalīsies:

  • Zane Vāgnere, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, sabiedrības integrācijas un mediju jautājumos,
  • Līva Stūrmane, Radošās darbības nedēļas “radi!2019” projekta vadītāja,
  • Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta direktore,
  • Mārtiņš Eņģelis, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts,
  • Jonas Buchel, Urban Institute līdzdibinātājs.

 

Programmā:

  • Radošo industriju tūrisma misiju konkursa uzvarētāju paziņošana,
  • radošo industriju potenciāls un iespējas,
  • teātra trupas KVADRIF®ONS performance.

 

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. Radošās darbības nedēļas „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājaslapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklosFacebook,Twitter un YouTube.


7.05. Turpinās pieteikšanās “radi!2019” Radošajām Tūrisma misijām mazpilsētās

Jau maija beigās tiks atklāta Radošās darbības nedēļa “radi!2019”, kas šoreiz veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai. Bet vēl līdz 10. maijam tiek gaidīti pieteikumi jaunai reģionālā tūrisma attīstības programmai – Radošajām Tūrisma misijām mazpilsētu piedāvājuma uzlabošanai.

Tūrisma tirgum kļūstot aizvien dinamiskākam un daudzveidīgākam, savas pozīcijas iespējams noturēt vienīgi, domājot ārpus tradicionālā. Nereti valda uzskats, ka tam vajag daudz līdzekļu, tāpēc mazās pilsētas nevar konkurēt ar lielajām. Lai kliedētu šo priekšstatu un veicinātu radošo tūrismu reģionos, Radošās darbības nedēļa “radi!2019” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) īstenos jaunu reģionālā tūrisma attīstības programmu – Radošās Tūrisma misijas. Programmas veidotāji ir pārliecināti, ka ikviena mazpilsēta ar ierobežotu budžetu, bet gudru un mērķtiecīgu rīcību, sadarbojoties ar radošajām industrijām, var padarīt savu pilsētu interesantu citiem un unikālu valsts mērogā.

“Mūsdienu daudzveidīgajā tūrisma piedāvājumā vairs nepietiek ar skaistiem skatiem vai statiskiem objektiem; katram nozares dalībniekam ir jāspēj atrast konkrētā tūrisma maršruta pievienoto vērtību. Cilvēki meklē iespaidus un piedzīvojumus. Vienam tā būs garša vai smarža, citam – emocijas, vēl kādam – intelektuāli vai fiziski izaicinājumi. Tūristi 21. gadsimtā dodas pēc jaunas pieredzes, tāpēc priekšroku dos tiem galamērķiem, kas ir ne vien skaisti, bet arī aizraujoši, seko līdzi laikam un izmanto radošo potenciālu, lai piedāvātu ko jaunu, nebijušu, to, kā nav citiem,” saka Mārtiņš Eņģelis, LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts un Radošo Tūrisma misiju žūrijas loceklis.

Jūnijā radošo industriju profesionāļu komanda dosies misijās uz piecām konkursa kārtībā izraudzītām mazpilsētām, kurās iedzīvotāju skaits 2018. gadā pēc Centrālā statistikas biroja datiem nepārsniedza 5000 iedzīvotāju. Tur kopā ar pilsētu pārvaldēm, tūrisma informācijas sniedzējiem un arī nevalstiskā sektora pārstāvjiem tiks meklētas metodes, kā pielietot zināšanas un prasmes tūrisma produktu izstrādē, galamērķa mārketingā, tēla veidošanā, notikumu organizācijā, komunikācijas uzlabošanā un citās tūrisma disciplīnās.

Konkursam par iespēju īstenot Radošās Tūrisma misijas savā pilsētā var pieteikties līdz piektdienai, 10. maijam, plkst. 12.00, aizpildot pieteikuma anketu LIAA mājas lapā: https://ej.uz/Turisma_Radosas_Misijas. Konkursā aicinātas piedalīties pilsētu pārvaldes sadarbībā ar tūrisma informācijas centriem, tūrisma objektiem, vietām un telpām, tūrisma produktu izstrādātājiem, pakalpojumu piedāvātājiem un reģionālajām tūrisma asociācijām. Konkursa pieteikumus vērtēs un Radošās Tūrisma misijas mazpilsētās vadīs radošo industriju profesionāļu komanda: Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, dizainers, aģentūras “Associates, Partners & Sons” dibinātājs Edgars Zvirgzdiņš, “Creativity Lab” dibinātāja un partnere Latvijā Signe Adamoviča, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons, arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, kā arī LIAA pārstāvji – Tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava un Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis.

Radošās darbības nedēļa “radi!2019” tiks atklāta 29. maijā Rīgā, Tallinas ielas radošajā kvartālā, kad īpašā pasākumā tiks paziņotas pilsētas – konkursa uzvarētājas.

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. 


Radošais tūrisms mazpilsētās ir muskulis, kuru var un vajag trenēt

 

Mārtiņš Eņģelis
LIAA Tūrisma departamenta vadošais eksperts,
Radošās darbības nedēļas “radi!2019” reģionālās attīstības programmas Radošās Tūrisma misijas žūrijas dalībnieks

Līdz ar pavasari aktivizējas tūrisms, un šis ir piemērots brīdis, lai ikviens nozares spēlētājs pārskatītu savu saimniecību un godīgi atbildētu uz jautājumu – vai esmu gatavs aktīvai tūrisma sezonai, un vai tai gatavojos tikpat uzcītīgi kā pludmales sezonai? Tūrisma tirgum kļūstot aizvien dinamiskākam un daudzveidīgākam, savas pozīcijas iespējams noturēt vienīgi, domājot ārpus tradicionālā. Nereti dzirdam – jā, bet tam vajag daudz līdzekļu, un mazās pilsētas nevar konkurēt ar lielajām. Tomēr mazpilsēta nav diagnoze. Ikviens ar ierobežotu budžetu, bet radošu, gudru un mērķtiecīgu rīcību var padarīt savu pilsētu interesantu citiem un unikālu valsts mērogā, un spēcīgu atbalstu šeit var sniegt radošās industrijas.

Mūsdienu tūrisma piedāvājuma un pieprasījuma vidi raksturo neskaitāmas radošo industriju formas un kombinācijas. Muzeji stāsta aizraujošus stāstus, ko bagātina interaktīvas ekspozīcijas. Sociālo mediju kanāli ne vien informē, bet ar multimediju palīdzību ieinteresē un vilina doties uz jauniem galamērķiem. Lai kāds punkts tūrisma kartē tiktu uztverts nopietni, tam vajadzīgs viegli uztverams tēls, grafiskā identitāte un saprotama vizuālā komunikācija. Veiksmīgs mārketinga rīks, īpaši dažādu pasākumu, festivālu, svētku un citu vietēju notikumu popularizēšanai, ir attīstīta dizaina domāšana sociālo mediju, tehnoloģiju un sienu gleznojumu formātos. Jaunu produktu veidošanā pašsaprotama kļuvusi mūsdienīgu tehnoloģiju klātbūtne, vai tās būtu virtuālās realitātes telpas, vai jaunas meža takas un glempingi.

Tomēr radošo industriju potenciāls starpdisciplinārās nozarēs joprojām ir līdz galam neapgūts lauks. Mazpilsētas ir galamērķi ar labu potenciālu, bet arī nevienmērīgu konkurenci un lielākiem izaicinājumiem, ko nosaka salīdzinoši neliels budžets un nepieciešamība izcelties citu līdzīgu mazpilsētu vidū. Tāpēc šogad Radošās darbības nedēļa “radi!2019” tiks veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai, domājot tieši par mazpilsētām un to, kā radošo industriju profesionāļi var palīdzēt tām risināt vietējos izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma piedāvājumu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departaments un citas institūcijas visai regulāri organizē dažādas apmācības tūrisma nozarē, taču vēl aizvien visefektīvākā ir profesionāļu došanās uz konkrētu vietu vai objektu un konkrētu problēmu risināšana. Jūnijā radošo industriju profesionāļu komanda dosies īpašās Radošās Tūrisma misijās uz piecām konkursa kārtībā izraudzītām mazpilsētām, lai kopā ar to pārvaldēm un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma, pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai, kā arī kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šīs misijas izveidotas, balstoties uz “radi!” iepriekšējos gados iesākto un paveikto, aktualizējot radošumu dažādās industrijās. Arī pagājušogad Radošās darbības nedēļa “radi!” bija vērsta uz reģionu potenciālu, un tieši reģionu iedzīvotāji izrādījuši īpaši lielu aktivitāti un ieinteresētību. Tāpēc šogad šo potenciālu plānots attīstīt vēl aktīvāk, izvēršot aizvien plašākā mērogā.

Mūsdienu daudzveidīgajā tūrisma piedāvājumā vairs nepietiek ar skaistiem skatiem vai statiskiem objektiem. Katram nozares dalībniekam ir jāspēj sev atbildēt, kāda ir konkrētā tūrisma maršruta pievienotā vērtība. Cilvēki meklē iespaidus un piedzīvojumus. Vienam tā būs garša vai smarža, citam – emocijas, vēl kādam – intelektuāli vai fiziski izaicinājumi. Tas, kas visam kopīgs, ir jauna pieredze: tieši pēc tās dodas tūristi 21. gadsimtā. Gan mazpilsētu viesiem, gan iedzīvotājiem ir svarīgi apzināties, ka galamērķis ir ne vien skaists vai autentisks, bet arī kreatīvs, starpdisciplinārs un aizraujošs, seko līdzi laikam un izmanto radošo potenciālu, lai piedāvātu ko jaunu, nebijušu, to, kā nav citiem. Radošās darbības nedēļa “radi!2019”, sadarbībā ar LIAA organizējot Radošās Tūrisma misijas, vēlas uzsvērt, ka eksperimentēšana, radot jaunas idejas un produktus vai savā starpā sadarbojoties neierastām nozarēm un industrijām, var nest vērtīgus augļus.

Kompromiss starp darbnīcu, domnīcu, hakatonu un mūžizglītības programmām – Radošās Tūrisma misijas ir neparasts mēģinājums atrast metodi, kā par zināšanām un prasmēm ne vien stāstīt, bet tās reāli pielietot tūrisma produktu izstrādē, galamērķa mārketingā, tēla veidošanā, notikumu organizācijā, komunikācijas uzlabošanā un citās tūrisma disciplīnās. Piesakoties konkursā un aizpildot pieteikuma anketu LIAA mājas lapā, ikvienai mazpilsētai ir iespēja iekļūt to piecu skaitā, kam būs iespēja īstenot Radošo Tūrisma misiju savā pilsētā.

Radošais tūrisms, darba tirgus, nākotnes prasmes, tradicionālās industrijas un to mijiedarbība, sociālā labklājība, dzīves kvalitāte, pilsētu attīstība, degradēto teritoriju atdzimšana un zināšanu ekonomika – šīs ir jomas, kuras ir uzlabojamas mijiedarbībā ar radošajām industrijām. Ja neesat gatavi tūrisma “pludmales sezonai”, ir vērts meklēt labu treneri.

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. “radi!2019” tiks atklāta maija beigās Rīgā, un tās ietvaros notiks vairāki pasākumi Latvijas reģionos. Jaunumiem iespējams sekot līdzi mājas lapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos:Facebook,TwitterunYouTube.


18.04. Šogad Radošās darbības nedēļas “radi!2019” ietvaros aktualizēs radošo industriju pienesumu tūrisma attīstībā

Radošās darbības nedēļas “radi!2019” laikā Latvijas mazpilsētās
īstenos Radošās Tūrisma misijas

Izceļot radošo industriju potenciālu starpdisciplinārās nozarēs, tostarp dizaina vērtības un domāšanas prasmes, šogad Radošās darbības nedēļa “radi!2019” tiks veltīta radošo industriju un tūrisma nozaru mijiedarbībai. Tās laikā jūnijā radošo industriju profesionāļu komanda dosies īpašās Radošās Tūrisma misijās uz piecām mazpilsētām, lai kopā ar pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvjiem meklētu labākos risinājumus tūrisma vides uzlabošanai un izstrādātu individuāli pielāgotus plānus tūrisma, pilsētas tēla atpazīstamības veicināšanai, kā arī kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad Radošās darbības nedēļa “radi!2019” turpinās attīstīt reģionālo dimensiju, kopā ar dažādu profesiju radošo industriju pārstāvjiem meklējot risinājumus reģionos aktuāliem izaicinājumiem ar radošu dizaina domāšanas metožu palīdzību.

“Tūrisma tirgum kļūstot aizvien dinamiskākam un daudzveidīgākam, savas pozīcijas iespējams noturēt vienīgi, domājot ārpus tradicionālā, meklējot jaunas iespējas un sevi atbilstoši pozicionējot. Cilvēkiem vajadzīgi ne tikai skaisti skati un atpūta, bet arī jauna pieredze un izjūtas. Tieši tāpēc šeit palīgā ar savu redzējumu, idejām un prasmēm var nākt radošo industriju profesionāļi, palīdzot mazpilsētām risināt vietējos izaicinājumus un izveidot kvalitatīvu radošā tūrisma piedāvājumu,” radošo industriju potenciālu tūrisma nozares veicināšanā komentē Radošās darbības nedēļas “radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane.  

radi!2019” laikā sadarbojoties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tiks īstenota jauna reģionāla attīstības programma – Radošās Tūrisma misijas. Piesakoties konkursā un aizpildot pieteikuma anketu LIAA mājaslapā http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/izsludinats-konkurss-turisma-radoso-industriju-misijas-2019, ikvienai mazpilsētai ir iespēja iekļūt to piecu skaitā, kam būs iespēja īstenot Radošo Tūrisma misiju savā pilsētā. Tās laikā mazpilsētas pārstāvji radošo industriju profesionāļu vadībā varēs būtiski pilnveidot savas pilsētas tūrisma piedāvājumu un izstrādāt konkrētu tūrisma plānu savai pilsētai, ņemot vērā tās specifiku, vajadzības un mērķus.

Konkursā aicināti piedalīties tūrisma informācijas centri, tūrisma objekti, vietas un telpas, tūrisma produktu izstrādātāji, pašvaldības, pakalpojumu piedāvātāji un reģionālās tūrisma asociācijas. “LIAA un citas institūcijas visai regulāri organizē dažādas apmācības tūrisma nozarē, taču uzskatām, ka visefektīvākā ir profesionāļu došanās uz konkrētu vietu vai objektu un konkrētu problēmu risināšana. Tieši tāpēc Radošās Tūrisma misijas veidosim kā ļoti praktiskas apmācības, kuru laikā risināsim izaicinājumus tādās jomās kā radošais tūrisms, nākotnes prasmes, dzīves kvalitāte, tūrisma galamērķu attīstība, sadarbība un komunikācija,” skaidro Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadītāja un Radošo Tūrisma misiju konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja.

Konkursa pieteikumus vērtēs un Radošās Tūrisma misijas mazpilsētās vadīs radošo industriju profesionāļu komanda – Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, dizainers, aģentūras “Associates, Partners & Sons” dibinātājs Edgars Zvirgzdiņš, “Creativity Lab” dibinātāja un partnere Latvijā Signe Adamoviča, stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons, arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, kā arī LIAA pārstāvji – Tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava un Tūrisma departamenta vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis.

Radošās darbības nedēļa “radi!2019” tiks atklāta maija beigās Rīgā, un tās ietvaros notiks vairāki pasākumi Latvijas reģionos. Iepriekšējo gadu pieredze parādījusi, ka tieši reģionu iedzīvotāji izrādījuši īpaši lielu aktivitāti un ieinteresētību, tāpēc šogad šo komunikāciju plānots turpināt vēl aktīvāk, izvēršot aizvien plašākā mērogā. Kopā ar sadarbības partneriem no LIAA tiek plānota arī dalība sarunu festivālā LAMPA.

Radošās darbības nedēļu „radi!2019” rīko nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā arLatvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Dizaina Centru. „radi!2019” jaunumiem iespējams sekot līdzi mājas lapāwww.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos:Facebook,TwitterunYouTube.